Odborný článek

Eroze tekoucí vodou

8. 9. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Pavlína Holcová
Spoluautor
Jakub Holec

Anotace

Článek se zabývá praktickou aktivitou do výuky, při které žáci pozorují účinky působení vodní eroze. Žáci se tak zajímavou a činnostní formou seznámí s tekoucí vodou jako erozním činitelem, který vždy výrazně přetvářel zemský povrch.

Eroze je přirozený proces, který způsobuje rozrušování a transport materiálu na zemském povrchu. Eroze bývá vyvolána mechanickým působením tekoucí vody, vlnami a proudy, ledem a větrem. Důležitou hybnou silou pro erozní procesy je gravitace za přispění dalších faktorů, jako je například sklon svahu, struktura půdy, přítomnost rostlinného pokryvu či intenzita srážek. Jedním z typů eroze je eroze říční.

Cílem následující aktivity je, aby se žáci činnostní a praktickou formou seznámili s vodou jako erozním činitelem. Budou tak moci pozorovat, jak tekoucí voda působí na vegetací nezpevněný půdní pokryv.

Pracovní postup:

  1. Do nádoby nasypeme hlínu, kterou rozprostřeme na jednu ze stran nádoby tak, aby půda vytvořila mírný svah. Následně dlaní půdu mírně zpevníme.
  2. Pro zvýšení spádu svahu můžeme stranu nádoby s navrstvenou půdou ještě drobně vypodložit (v tomto případě se využilo v kuchyni běžně dostupných předmětů).
  3. Do dna kelímku vyvrtáme otvor. Z kartonu ustřihneme pruh, který položíme na výše položenou část nádoby s půdou (možno použít též pravítko apod.). Mezi hranou nádoby a pruhem z pevného kartonu nám vznikne prostor, na který uložíme kelímek tak, aby otvorem kelímku mohla voda volně stákat na půdu v nádobě.
  4. Do kelímku nalijeme po okraj vodu a sledujeme průběh působení vodní eroze.

Autor díla: Pavlína Holcová

Voda stékající otvorem kelímku se začne postupně do půdy zahlubovat při vytváření nějakých ,,říčních údolí". S dalším prohlubováním těchto údolí přitékající vodou může dojít k dosažení erozní základny, přičemž začíná na půdu působit převážně boční eroze, která se projevuje rozšiřováním vzniklých údolí. Tekoucí voda unáší půdní částice, které následně při zpomalení toku na druhém konci nádoby usazuje. Video je k dispozici zde.

Žáci mohou v této praktické a názorné aktivitě získat znalosti o erozní činnosti vody. Mohou přitom pozorovat jak v horních tocích převládá erozní činnost, zatímco v dolních tocích, kdy voda ztrácí unášecí schopnost, převažuje usazovací činnost. Při demostraci erozní činnosti tekoucí vody žáci navíc mohou pozorovat, jak voda vymílá do půdy prohlubně, jenž je možné přirovnat k říčním údolím.

Literatura a použité zdroje

[1] – PETRÁNEK, Jan. On-line Geologická encyklopedie. 2007. [cit. 2015-8-6]. Dostupný z WWW: [http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl].

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Environmentální výchova

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Učebna v přírodě

Nutné pomůcky:

hlína, nádoba na hlínu, kelímek, nůžky, karton z papíru (pravítko), voda