Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití mobilního telefonu ve fyzice – příjem signálu
Odborný článek

Využití mobilního telefonu ve fyzice – příjem signálu

21. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jan Řasa

Anotace

Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovací hodině fyziky. Žáci si pomocí mobilního telefonu osvojují vědomosti o vlastnostech a šíření elektromagnetického záření.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Popis činnosti

Demonstrační pokus ve fyzice - dva žáci si zatelefonují, signál se běžně bez problémů šíří prostředím. Prezentují ostatním žákům problém, kam schovat (uložit) jeden ze zapnutých mobilů tak, aby nepřijal signál. Mohou reagovat na návrhy spolužáků, nebo sami uložit mobil do předem připravených krabic s víkem - dřevěné, plastové, plechové, a pokusí se prozvonit. Zjistí, že v uzavřené plechové krabici (např. plechovka od barvy) se signál nepřijme (Faradayova klec). Tím demonstrují schopnost různých materiálů propustit elektromagnetické záření (900/1800 MHz), nebo možnost snížení intenzity signálu v komplexu železobetonových staveb či nedostupnost signálu např. v metru atd. Místo plechovky možno pečlivě zabalit mobil do staniolu, alobalu. Žáci by mohli i kouzlit, kdyby si připravili napohled stejné krabice, jednu plechovou, druhou papírovou.
Doporučuji vše předem vyzkoušet.

Přínos
Vlastní aktivita žáků v hodině, jeden z mála pokusů na ZŠ ze sdělovací techniky.

Úloha mobilního telefonu v aktivitě
Mobil jako vysílač a přijímač elektromagnetického záření, pomůcka k demonstraci šíření záření.

Další aplikace ve fyzice

 • aktuální zjištění předpovědi počasí - teplota, atmosférický tlak (při probírání tématu atmosférický tlak)
 • mobil jako kalkulačka - běžné použití
 • dálkové ovládání elektrických spotřebičů - mobil jako iniciátor sepnutí elektrického obvodu
 • reakce sepnutí na zvukový signál (možno poukázat na zneužití mobilu teroristy při iniciaci výbušnin)


Aplikace v dalších předmětech
Matematika

Využití matematických her, např. Total - na displeji se zobrazí čtyři čísla, páté číslo jako výsledek; máme zapsat matematické operace, které povedou k výsledku - rychlé zadávání příkladů žákům při procvičování (zjistit dopředu, jaké hry mají žáci na mobilech).
Informatika
Využití mobilu při výkladu Internetu a Outlooku.
Zasílání emailu z mobilu, možnost výzkumu doby přenosu zprávy z mobilu do schránky v různých sítích, v různých časech, na různé servery.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 2. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
Kompetence k řešení problémů – samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy/ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová školní třída
Organizace časová do 45 minut
Vyučovací metoda aktivizující – heuristická
Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon, různé krabice (např. dřevěná, plastová, plechová)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jan Řasa

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Řešení problémů a rozhodovací dovednosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

mobilní telefon, různé krabice (např. dřevěná, plastová, plechová)