Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Příprava vlastivědného výletu s využitím mobilního telefonu
Odborný článek

Příprava vlastivědného výletu s využitím mobilního telefonu

19. 2. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Kamila Fejfarová

Anotace

Příspěvek popisuje využití mobilního telefonu ve vyučovacím předmětu Vlastivěda. Žáci pomocí mobilního telefonu plánují školní výlet do hlavního města Prahy.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Musí mobilní telefon pouze odvádět pozornost žáků od výuky? Může se stát i cenným pomocníkem učitele?

Úkol:
Připravit, vymyslet a napsat metodický i časový plán celého výletu.
Vyhledat v telefonu vlaková či autobusová spojení, přesné časy odjezdů, příjezdů, nástupní i výstupní místa, a to tak, aby byl výlet realizovatelný s žáky 4. - 5. ročníku.
Vymyslet program v Praze na celý den (návštěva památek či kulturní akce), pomocí mobilního telefonu zjistit otevírací doby, případně hodinu začátku a konce vybrané kulturní akce, cenu vstupného apod.

Vyhodnocení práce:
Zveřejnění každého projektu ve třídě, případně ve veřejných prostorách školy.

Navazující činnosti:
Výtvarná práce na téma „Praha, hlavní město"
Slohová práce „Vyprávění zážitku z výletu"
Popis historické památky, výtvarného díla...

Další možnosti využití mobilního telefonu ve vyučování

Český jazyk

1. Napiš co nejrychleji slova: čtyřslabičná, tříslabičná, dvouslabičná...
2. Postav pyramidu ze slov začínajících na písmeno A, K, Z...např.:

    A
A Ž
A L E
A L E Š
A L E N A

3. Napiš řetěz slov, kdy každé následující začíná písmenem, kterým předchozí slovo končí (obdoba slovní kopané).

Matematika
Psaní výsledků různých numerických příkladů, ale i slovních úloh a početních řetězů.

Prvouka
Hádej, kdo jsem" - učitel popisuje nějaké zvíře, věc či osobu. Děti mají za úkol co nejrychleji uhodnout a napsat do mobilního telefonu správný název.

Pro všechny tyto činnosti lze mobilní telefon využít ke psaní například místo sešitů, tabulek, kartiček s čísly. Odpovědi se mohou jenom napsat a ukázat, nebo je možné vyhlásit celou činnost jako soutěž, kdy první odešle správnou odpověď na mobilní telefon vyučujícímu.

Stupeň vzdělávání a období vzdělávání 1. stupeň
Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence k učení – vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.
Kompetence komunikativní – využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem.
Mezioborové přesahy a vazby Český jazyk a literatura
Výtvarná výchova
Organizace řízení učební činnosti skupinová
Organizace prostorová exkurze
Organizace časová blok více hodin
Vyučovací metoda komplexní – projekt
Nutné pomůcky a prostředky mobilní telefon se službou Juice, mapa hl. m. Prahy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Kamila Fejfarová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze

Nutné pomůcky:

mobilní telefon se službou Juice, mapa hl. m. Prahy