Odborný článek

Stezka Ferdy Mravence

Anotace

Článek je určen pro pedagogy i aktivní rodiče, kteří se snaží motivovat děti i další rodiče k četbě klasických českých pohádkových knížek. Známá kniha Ondřeje Sekory „Knížka Ferdy Mravence“ je jednou z nich. Pro svůj obsah, čtivou formu a jedinečné ilustrace se rychle stává oblíbenou knížkou dětí i rodičů, kteří se k ní mohou vracet nejen doma, ale i na cestách, pobytech a dovolených. Cílem článku je motivovat děti k přečtení této knihy a netradičním způsobem příběh ve zkrácené formě s Ferdou prožít. Zároveň celá akce seznamuje i upevňuje kolektiv, podporuje pomoc druhému, rozvíjí sociální cítění dětí.

Cíl

Seznámení nebo připomenutí knihy Ondřeje Sekory „Knížka Ferdy Mravence“, upevnění kolektivu dětí i dospělých a jejich vzájemné spolupráce, podpora pomoci druhému, rozvoj sociálního cítění dětí, pobyt v přírodě.

Kniha Ondřeje Sekory „Knížka Ferdy Mravence“ byla využita při víkendové jednodenní turistické akci pro rodiče a děti. Cílem bylo poznávání krajiny, pěší turistika, spolupráce rodiče a dítěte, seznámení ve skupině s dalšími lidmi a vzájemná pomoc – přesně podle vzoru Ferdy.

Děti s rodiči jdou po vyznačené trase, po cestě přicházejí ke stanovištím s úkoly, kde si s rodiči přečtou zkrácenou nebo upravenou část příběhu, která je motivací ke splnění jednotlivých úkolů. Každé dítě má s sebou kartičku (zavěšenou na krku), kam si za splnění jednotlivých úkolů dá razítko. Uzavíratelná razítka jsou zavěšena vždy u popisu úkolu. Na konci trasy se všichni společně sejdou a probíhá vyhodnocení.

Při takovéto trase je třeba, aby vždy někdo z realizačního týmu vyšel včas jako první s připravenými kartami s úkoly, nastříhanými fáborky i razítky na provázku. Nejlépe v době, kdy je všem vysvětlován smysl a pravidla cesty a jsou rozdávány dětem startovní kartičky pro razítka. Vyrazit na cestu pak mohou všichni najednou, během cesty se stejně rozdělí. Poslední člověk nebo skupinka vždy sbírá fáborky i karty, aby v přírodě nic nezbylo – je třeba se vždy domluvit. Pro větší motivaci k chůzi a rozptýlení účastníků po trase je lepší nedávat části příběhu hned společně s úkolem dohromady, ale s malým odstupem od sebe.

Trasu cesty lze vybrat jakoukoli, nejlépe s lesem, loukou, vodou, přírodní cestu s různými možnostmi terénu a pastvou pro oči i duši. I malé tříleté děti snadno ujdou i několik kilometrů, jestliže mají motivaci a další děti ve skupině. Jako příklad možno uvést vyzkoušenou posázavskou stezku z Kamenného Přívozu do Pikovic, berounskou stezku z Berouna do Srbska – obě podél řeky krásnou krajinou cestou tam i zpět vlakem. Nabízí se i mnoho dalších míst. Koneckonců, tuto akci můžeme provést i pro menší skupinku v pozměněné jednodušší podobě třeba na větší zahradě.

Popis jednotlivých částí příběhu

ÚVOD do příběhu

Byl jednou jeden les, u lesa louka a u ní veliké mraveniště. Byla tam spousta mravenců. Mravenci pobíhali sem a tam, každý něco nesl, každý něco dělal. Jeden mraveneček nesl kousek suchého jehličí, jiný třeba mravenčí vajíčko vyhřát na sluníčko, všichni zkrátka pracovali.

Kolem mraveniště šel malý chlapec. Zastavil se u něj, chvíli pozoroval, co se v něm děje, až najednou uviděl úplně zvláštního mravence! Měl totiž kolem krku vázaný malinký červený puntíkatý šátek a byl ze všech nejčilejší. Tak to byl Ferda Mravenec! Chlapci se Ferda tak zalíbil, že ho chytil a strčil do krabičky od zápalek a chtěl si ho odnést domů. Jenže Ferda byl chytrý a šikovný a ještě než chlapec došel domů, z krabičky mu utekl. Protože však louka byla veliká, nevěděl, kde je a netrefil domů do svého mraveniště, zkrátka chudák Ferda zabloudil.

Ale protože byl šikula, nevzdal to a snažil se cestu najít. A my mu s tím pomůžeme. Ferda cestou domů zažil spoustu dobrodružství, poznal mnoho nových kamarádů a my ta dobrodružství prožijeme spolu s ním… 

1. Ferdův domeček

Hned jak Ferda utekl chlapci z krabičky a dopadl do trávy, začalo pršet. Kapky padaly tak veliké, že se Ferda málem utopil. Chtěl se rychle někam schovat, ale nebylo kam. Až najednou uviděl domeček. Ale byl to ledajaký domeček a nebyl prázdný – bydlel v něm hlemýžď. Hlemýžď byl ale moc protivný a na Ferdu nazlobený, že na něho bouchá a ruší ho ve spánku. Odmítl Ferdu schovat. Tak si Ferda musel najít úkryt ve skulince pod kamenem. Byl už tak unaven, že v teple a suchu hned usnul. Ráno, když se probudil, hned se rozhodl, že si postaví svůj vlastní dům, ještě dříve než najde cestu zpátky do svého mraveniště.

(zkráceno a upraveno podle str. 11–13)

1. úkol:

Postavte Ferdovi také malý domeček z toho, co tu najdete, aby se mohl schovat před deštěm.

Vhodný terén: les, louka, zahrada

Materiál: využití přírodnin – mech, větvičky, kamínky, tráva, spadané plody, jehličí, ...

2. Ferda a Beruška

Když měl Ferda domeček postavený (a opravdu se mu moc povedl), vyhříval se na sluníčku a odpočíval. Najednou uviděl na stéble trávy krásnou Berušku. Upravovala si šaty a natřásala se, zkrátka bylo vidět, že je velká parádnice. Ferdovi se také hned moc zalíbila. Chtěl, aby si ho také všímala, a proto jí nabídl, že jí chytí a ochočí lučního koníka, aby na něm mohla jezdit.

(zkráceno a upraveno dle str. 19–20)

2. úkol:

Hledejte v označeném prostoru mezi obrázky lučního hmyzu Berušku. Jednu si s sebou vezměte, v cíli ji vybarvíme.

Umíte pojmenovat ostatní zvířátka a broučky?

Vhodný terén: les, louka s dlouhou trávou a křovím, posekaná louka, zahrada, cesta podél lesa, mýtina, ...

Pomůcky: vytištěné nebo nakreslené a nakopírované obrázky Berušky dle Ondřeje Sekory (podle počtu dětí), doplněné obrázky různých brouků i drobných zvířátek pro zpestření v hledání

3. Ferda a koník

Protože se Ferdovi Beruška moc líbila, chtěl jí udělat radost, a tak se rozhodl chytit jí a ochočit lučního koníka. Číhal na něho na louce, a jakmile ho uviděl, hup a chytil ho do lasa. Ale koník byl rychlý a divoký a Ferda měl co dělat, aby mu stačil. Potom se musel na koníkovi naučit jezdit tak, aby nespadl. Koník se totiž všeho lekal a skákal jako splašený. Ferda měl co dělat, aby ho zkrotil a ochočil. Nakonec se mu to také povedlo.

(zkráceno a upraveno dle stran 25–31, brouk Pytlík pro zjednodušení záměrně vynechán)

3. úkol:

Luční koník umí pěkně skákat.

Vylezte na nejbližší pařez nebo kládu a zkuste seskočit dolů. Přeskočte překážky označené fáborky.

Terén: les, cesta u louky a lesa, zahrada

Pomůcky: fáborky a kolíky, které vyznačují trasu skoků

4. Hledání mraveniště – cesta po vodě

Když se Ferda s Beruškou dost povozili na koníkovi, věnoval ho Ferda Berušce jako dárek. Beruška na něm odjela domů, ani nepoděkovala. Ferda byl z toho smutný. (Jaká Beruška byla?)

Ferdovi se zase zastesklo po mraveništi. Však ho už také kamarádi mravenci hledali! Ferda najednou vidí, jak k němu potůčkem pluje malá plachetnice. A na ní dva jeho kamarádi z mraveniště. Sám by takovou loď jistě nezvládl. Nasedl tedy k nim, rozloučil se se všemi okolo na louce a pluli a pluli.

(inspirace ze str. 116–120)

4. úkol:

Zastavte se, udělejte Ferdovi lodičku z připravených pomůcek a pusťte ji po vodě. Snažte se, aby doplula co nejdále.

Terén: potok, říčka, rybník s dobrým přístupem k vodě

Pomůcky: půlky skořápek ořechů, zbytky kůry nebo balzy, tenké plátky dřeva, špejle, toaletní papír, bílé ubrousky nebo nastříhaný bílý krepák, kousky keramické hlíny pro uchycení stožáru s plachtou – vše vhodné do přírody a rozložitelné

Pomůcky mohou být rozdány při počátečním srazu účastníků, nebo mohou být ponechány v nádobě či tašce u stromu s popisem úkolu. Každý si bere pomůcky pouze na jednu loď (1 skořápka, kůra nebo kousek dřeva, 1 kousek špejle, 1 kousek hlíny nebo jílu, 1 kousek papíru).

5. Mravenčí most

Ferda s kamarády pluli dlouho, až dopluli k lesu. „Tady někde musí být moje mraveniště!“ pomyslil si. Vystoupili a vyrazili pěšky. Cesta ale byla moc těžká, po dešti bylo všude bláto a Ferdovi se nohy bořily, bláto se všude lepilo, jak padal. Ferda ale věděl, že je blízko, tak se nezdával a šel dál tak dlouho, že už nemohl. Naštěstí potkal svoje další kamarády mravenečky, kteří mu nabídli pomoc. Postavili ze svých tělíček most, po kterém mohl Ferda dojít až do mraveniště k mravenčí královně. Ta se doslechla, že zatoulaný Ferda Mravenec našel cestu domů, a netrpělivě ho očekávala.

(inspirováno knihou, ale upraveno pro účely akce)

5. úkol (záleží vždy na terénu, v jakém se nachází)

a) v terénu louky či zahrady: Rodiče a větší děti, postupně si lehněte od největšího a nejtěžšího po nejlehčího za sebou do trávy tak, abyste na sebe postupně navazovali. Malé děti, pomalu „po čtyřech“ po nich přelezte na druhou stranu jako mravenci.

Cíl: spolupráce, kontakt s partnerem, poznávání vlastního těla, orientace v tělním schématu, rovnováha, slovní navigace, legrace

b) v terénu lesa: Najděte jakoukoli prohlubeň, příkop či proláklinu a zkuste jej pomocí přírodního materiálu přehradit jako most.

Cíl: spolupráce, pochopení slova MOST

6. Ferda v mraveništi – hledání vajíček

Ferda konečně došel až do mraveniště. Stráž ho už netrpělivě očekávala a ohlásila mravenčí královně. Královna ho hubovala, jak se mohl na tak dlouho ztratit. Ferda jí všechno, co se mu přihodilo, vyprávěl (vypráví děti – jak ho chlapec odnesl, pak mu utekl, zmokl a pohádal se s hlemýžděm, postavil si domeček, seznámil se s Beruškou, chytil koníka, hledal cestu domů, putoval po vodě i zablácenou cestou, o pomoci mravenců...).

Královna si vše vyslechla a usoudila, že když toho Ferda už tolik prožil a dokázal si se vším poradit, je to přece jen šikula, na kterého se může spolehnout. Když si Ferda dost odpočinul, poprosila ho o pomoc. Z mraveniště se totiž ztratilo mnoho mravenčích vajíček. Nemohli by se vylíhnout malí mravenečci a mravenců by tak moc ubylo. Vajíčka je třeba najít co nejdříve, aby nezastydla. Ferda rád slíbil pomoc, ale protože to je úkol moc těžký, musíme mu pomoci i my.

(inspirováno knihou, ale upraveno pro účely akce)

6. úkol:

V označeném prostoru hledejte mravenčí vajíčka. Každý seberte 5 vajíček a vezměte s sebou do cíle.

Cestou vyprávějte podle pohádky, co všechno Ferda prožil.

Terén: louka, les s hromadami jehličí, prašná cesta, zahrada, ...

Pomůcky: fáborky na označení terénu, malé bílé fazole připomínající mravenčí vajíčka, nebo korálky 

Tento úkol je poslední. Po jeho splnění všichni účastníci postupně přicházejí do cíle. Tam na ně čeká realizační tým, který také hru vyhodnocuje (na kartičkách mají děti 6 razítek z trasy), odměňuje děti (např. obrázky Ferdy, sladkosti, pamětní listiny apod.). Děti si mohou vybarvit Berušku na obrázku, kterou si přinesly s sebou. Odevzdají mravenčí vajíčka. Další program všech účastníků může být individuální, např. společné občerstvení a cesta domů. Pro děti je důležité zdárné ukončení a uzavření akce. Po celou cestu sledovaly cíl celé akce (Ferda se má dostat zpět do mraveniště a ony mu mají pomoci) a ten má být splněn.

Závěrem

Celá takováto akce má širší smysl. Má dovést rodiče k četbě klasické dětské literatury, ukázat kladné charakterové vlastnosti všech postav a motivovat k pokračování v poznávání dětských knížek. Pěší turistika je navíc jednou z nejzdravějších a nejpřirozenějších pohybových aktivit dětí i dospělých. Cesta krásnou krajinou přispívá všechny k duševnímu odpočinku, přestože máme pocit příjemné únavy z dlouhé trasy.

Především však celá akce je ukázkou kvalitního trávení volného času dospělých s jejich dětmi. Děti vidí, že jejich rodiče si dokáží hrát, učí se společně spolupracovat. Dětský úsměv je pro rodiče k nezaplacení.

Reflexe

Celá akce se projevila jako velmi zdařilá nejen díky pěknému počasí a složení fajn lidí, ale i díky kvalitní spolupráci a nadšení rodičů i dětí. Pomohla z neznámých lidí utvořit skupinky nynějších přátel a mateřské školce najít spolupracující skupinu rodičů, která si váží každé práce s dětmi – zejména té navíc.

Literatura a použité zdroje

[1] – SEKORA, Ondřej. Knížka Ferdy Mravence. 8. vydání. Praha : Albatros, 1987. 180 s. ISBN 13-102-KMČ-8714/45.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Bc. Blanka Zelenková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 9. 2015
Aktivní zapojení rodičů do činnosti mateřské školy podporuje vytváření vzájemných vztahů, budování respektu, nastavení spolupráce, posiluje pocit bezpečí a důvěry. K překonání počátečního ostychu a pochybností může odstranit právě podobná akce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

startovní kartičky se jmény dětí upravené k zavěšení (na každé je 6 políček pro razítka), barevná zavíratelná razítka upravená k zavěšení, barevné fáborky,malý sáček drobných bílých fazolí, obrázky Berušek a jiných zvířátek, karty s částmi příběhu a s úkoly - oboje upravené k zavěšení na stromy, provaz, nůžky, odměny pro děti (pamětní listiny, obrázky Ferdy, drobné sladkosti)