Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Artefiletika „Cesta do práce pana Achicha a pana Ejchucha“
Odborný článek

Artefiletika „Cesta do práce pana Achicha a pana Ejchucha“

30. 6. 2015 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Lenka Prášilová

Anotace

Příspěvek je inspirací pro tvořivé a zážitkové pojetí výchovy a vzdělávání předškolních dětí. Je vhodný pro věkovou kategorii 5–7 let. Příběh dvou odlišných pánů jdoucích stejnou cestou do práce, na které míjejí stejné věci jen v nestejný čas, přináší dětem pohled do dvou časových rovin a do nekonečného množství lidských pocitů a nálad.

Již v mateřské škole (tedy u dětí předškolního věku) se můžeme zaměřit na jejich originalitu a spontaneitu tvůrčího projevu a snažit se je co nejlépe motivovat a vtáhnout do prožitku, reflektovat a podporovat mezi dětmi dialog, rozvíjet sociální a emoční inteligenci, respektovat jedinečnosti a vzájemné odlišnosti. 

Příspěvek se může stát inspirací pro tvůrčí učitelky, které se snaží odhalit právě tyto dosud skryté rozdíly nebo shody mezi dětmi, a to prostřednictvím uměleckých aktivit reflektovaných v dětské skupině.

Přehled námětů k motivačnímu příběhu

 • Pan Achich a pan Ejchuchu – prožití nálady (společná improvizace dvou polarit v pocitech – jsem v nepohodě, cítím se špatně, je mi bídně x a naproti tomu jsem v pohodě, cítím se dobře, je mi fajn)
 • Pan Achich a pan Ejchuchu – u zrcadla (vymýšlení „obličejů“ charakteristické pro dané postavy)
 • Proč mi je dneska achich nebo ejchuchu? (povídání k tématu nálad, jejich příčiny atd.)

Činnosti ve skupinách:

 • Pan Achich a pan Ejchuchu jako KLUBÍČKO (využití barevnosti klubíček k vyhledání takového, které by nejlépe vystihovalo a připomínalo pana Achicha a pana Ejchucha)
 • Pan Achich a pan Ejchuchu jako ŠÁTEK (využití barevnosti šátků k vyhledání takového, který by nejlépe vystihoval a připomínal pana Achicha a pana Ejchucha)
 • Pan Achich a pan Ejchuchu jako KNOFLÍK (využití barevnosti knoflíků k vyhledání takového, který by nejlépe vystihoval a připomínal pana Achicha a pana Ejchucha)
 • Pan Achich a pan Ejchuchu – postavička (prostorová práce, dotváření dané postavy detaily)
 • Cesta do práce pana Achicha a Cesta do práce pana Ejchucha (práce s fotografiemi, řazení a lepení na karton v časové posloupnosti, malba vodovými barvami)

Dílčí vzdělávací cíle

 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Rozvoj kooperativních dovedností
 • Rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • Vytváření základů pro práci s informacemi

Pomůcky

 • Zrcadla (nebo zrcátka, čím víc – tím líp)
 • Větší množství barevných klubíček
 • Větší množství barevných šátků
 • Větší množství barevných knoflíků
 • Drát nebo tyčka s podložkou pro stání v prostoru představující kostru postavičky
 • Bílé cedulky (štítky) s nápisy „Pan Achich“, „Pan Ejchuchu“
 • Různé druhy předtištěných a vystříhaných obrázků s výrazy a druhy obličejů
 • Oboustranná lepicí páska pro přilepení obličeje na klubíčko
 • Fotografie (množství pro čtyři skupiny)
 • Čtyři kartonové desky (pruhy)
 • Lepidlo Herkules + štětce (množství pro čtyři skupiny)
 • Vodové barvy a štětce pro čtyři skupiny
 • Kelímky s vodou
 • Vlhké hadříky k utření rukou
 • Cedule s nápisy „Cesta do práce pana Achicha“, „Cesta do práce pana Ejchucha“

 ACHICH a EJCHUCHU
úvodní motivační příběh

Byli, žili dva pánové. Jeden se jmenoval Achich a ten druhý Ejchuchu. Když šel pan Achich do práce, skoro ho nebylo slyšet. Jen někdy docela potichoučku zavzdychal nebo zavrtěl hlavou... Ale co vám povídám, vy sami to víte lépe než já, jak vypadá pan Achich. A kdo chce, může nám to předvést. Můžeme si to vyzkoušet jeden po druhém anebo každý sám.

Učitelka dá dětem prostor k prožití nálady a pak pokračuje.

 

Když šel do práce ale pan Ejchuchu – to bylo rámusu a povyku. Každý hned poznal, že je to pan Ejchuchu. Zpíval si, poskakoval… Ale co vám to povídám, vy budete zase určitě vědět lépe než já, jak chodí pan Ejchuchu. Můžeme si to vyzkoušet.1 

Učitelka nechá děti dostatečně vydovádět.

Střídali jsme obě postavy ve společné improvizaci, po skončení jsme si povídali o tom, ve které postavě jsme se cítili lépe a proč.

 

Pan Achich vstával do práce ještě dříve než sluníčko, tedy za černočerné tmy. Pokaždé, než šel do práce, vykoukl z balkonu, ale nic neviděl. Proto si jen tichounce povzdychl, zavrtěl hlavou a šel...

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

 

Autor díla: Lenka Prášilová

To pan Ejchuchu vstával do práce, když už sluníčko dávno svítilo na obloze a hřálo na všechny strany. Pokaždé, když vstal, tak se ze svého balkonu potěšeně rozhlédl a viděl široko daleko do kraje. Dokonce dohlédl až tam, kde pracoval.

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

Achich a Ejchuchu u zrcadla – děti si vyzkoušely před zrcadlem, jak se tváří pan Achich a jak pan Ejchuchu, a pak to ostatním předvedly. V reflexi jsme si sdělovali, kdy jsem byl Achich a kdy Ejchuchu nebo co mi pohled do zrcadla připomínal.

 

Cestou do práce míjel pan Achich spoustu krás a zajímavostí... Ale v tom šeru jejich krása nikdy tolik nevynikla – spící stromy a kytičky uzavřené do sebe, tráva neurčité barvy… Občas míjel ale i pár ošklivostí, jako třeba odpadky poházené kolem přeplněných popelnic. Tichounce si povzdychl a pokračoval v chůzi dál až dorazil do své práce…

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

To pan Ejchuchu také cestou do práce míjel spoustu krás a zajímavostí – kytičky a stromy, které se těšily ze slunečních paprsků stejně jako on, ale i popelnice, které sloužily lidem k úschově jejich odpadků. Jak by to tu na sídlišti bez nich asi vypadalo? Pomyslel si občas pan Ejchuchu a po pár krocích už byl ve své práci.

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

 

Foto: Lenka Prášilová

 

Komu je dneska do achich a komu do ejchuchu?

A dále jsme si povídali na téma: Proč mi je dneska achich? Proč je mi ejchuchu? Mohlo by mi něco náladu zlepšit, či naopak pohoršit?

Děti byly náhodně (tažením barevných korálků) rozděleny do čtyř tvůrčích skupin – dvě „Achich skupiny“ a dvě „Ejchuchu skupiny“.

Činnosti ve skupině:

Pan Achich a pan Ejchuchu jako KLUBÍČKO, ŠÁTEK a KNOFLÍK

Představte si děti, že bychom pana Achicha a pana Ejchucha proměnili v klubíčka, šátky a nebo dokonce v knoflíky. Které klubíčko (šátek a knoflík) a proč by byl pan Achich nebo pan Ejchuchu?

Děti jsou už z předchozí činnosti a náhodným tažením barevných korálků rozděleny v herně do čtyř skupin na pány Achichy a pány Ejchuchy. Každá skupina má za úkol vybrat z hromady klubíček, šátků a knoflíků ty, které budou nejlépe vystihovat a představovat jejich pána Achicha nebo Ejchucha, a svůj výběr pokud možno slovně zdůvodní.

Reflexe

Jak se vám dařilo klubíčko, šátek a knoflík společně vybrat – domluvili jste se mezi sebou bez problémů, a nebo s obtížemi? Jak jste si poradili při obtížích? Proč jste vybrali předměty právě těchto barev?

Pomůcky

 • Větší množství barevných klubíček
 • Větší množství barevných šátků
 • Větší množství barevných knoflíků

Pan Achich a pan Ejchuchu – postavička

Když už jste vybrali dané předměty, tak bychom si z nich mohli pana Achicha a pana Ejchucha rovnou vyrobit. Klubíčko by mohlo představovat hlavu pana Achicha (Ejchucha), na kterou byste vybrali a nalepili vhodný obličej. Ten vyberete z množství těchto obrázků. Jak se bude váš pan Achich nebo pan Ejchuchu tvářit? Dokážete se zatvářit také tak?

Děti pokračují ve skupinové práci. Tentokrát si vyzkoušejí prostorovou tvorbu a za společného úsilí vyrobí postavičku svého pána. Z různých druhů a výrazů obličejů (ke stažení na internetu) vyberou ten, který bude znázorňovat právě jejich pana Achicha nebo pana Ejchucha (starší děti mohou obličej samy nakreslit). Vybraný (nebo nakreslený) obličej nalepí na klubíčko představující hlavu a tuto přidělají na tyčku s podložkou, na kterou ještě předtím navléknou vybraný šátek. Na šátek s pomocí učitelky přišijí knoflík se štítkem „Pan Achich“ nebo „Pan Ejchuchu“.

Reflexe

Co se vám na panu Achichovi nebo panu Ejchuchovi líbí, jakou má náladu a proč? Co umí váš pan Achich nebo Ejchuchu?

Pomůcky

 • Vybrané klubíčko, šátek a knoflík z předchozí činnosti
 • Drát nebo tyčka s podložkou pro stání v prostoru představující kostru postavičky
 • Bílé cedulky (štítky) s nápisy „Pan Achich“, „Pan Ejchuchu“
 • Různé druhy předtištěných a vystříhaných obrázků s výrazy a druhy obličejů
 • Oboustranná lepicí páska pro přilepení obličeje na klubíčko

Cesta do práce pana Achicha a Cesta do práce pana Ejchucha

Vzpomenete si ještě podle příběhu, který jsem vám četla (vyprávěla), jak vypadalo probuzení a cesta jednotlivých pánů do práce? Poznáte to i na fotografiích (obrázcích)? Dokážete vybrané obrázky seřadit tak, jak šly v příběhu za sebou?

Když už se vám povedlo vše správně seřadit a nalepit, tak by bylo hezké, kdybychom i tomu kartonu dali nějaký barevný kabátek a nejlépe takový, který by se hodil k nalepeným fotografiím. Vytvořte tedy jeden velký barevně sladěný a sjednocený obraz, který ponese název „Cesta do práce pana Achicha“ a „Cesta do práce pana Ejchucha“.

Pokračování ve skupinové práci. Jednotlivé skupinky dětí mají za úkol vybrat z fotografií (obrázků) na zemi ty, které patří k panu Achichovi nebo Ejchuchovi a seřadit je v časové posloupnosti podle úvodního příběhu na kartonový pruh a tam je i nalepit. Následně pomalovat vodovými barvami celý kartonový pruh (případně cokoliv dokreslit – fantazii se meze nekladou) a to v barvách podobným těm na vybraných fotografiích (sjednotit tak barevně karton s fotografiemi).

Karton zavěsit a nahoru přilepit nápis „Cesta do práce pana Achicha“ nebo „Cesta do práce pana Ejchucha“ a před to postavit vytvořenou postavičku z předchozí činnosti.

Reflexe

Která fotografie tě nejvíce zaujala a proč? Jakou cestu do práce (nebo do školky) by sis vybral ty a proč? Komu je teď po odvedené práci do achich a komu do ejchuchu (proč)?

(Při vycházce může učitelka dětem ukázat místa, kde fotografie pořizovala, a zároveň půjčit dětem fotoaparát k zachycení toho, co cestou zpátky nejvíce zaujme samotné děti.)

Pomůcky

 • Fotografie (množství pro čtyři skupiny)
 • 4x kartonové desky (pruhy)
 • 4x lepidlo Herkules + štětce
 • 4x vodové barvy a štětce
 • 4x kelímky s vodou
 • 4x vlhké hadříky k utření rukou
 • 4x cedule s nápisy „Cesta do práce pana Achicha“, „Cesta do práce pana Ejchucha“

Literatura a použité zdroje

[1] – SVOBODOVÁ, Eva. Prosociální činnosti v předškolním vzdělávání. Praha : Nakladatelství Dr. Josef Raabe s.r.o., 2010. ISBN 978-80-87553-64-0.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lenka Prášilová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 6. 2015
Artefiletika je jednou z vhodných metod práce s dětmi předškolního věku, zaměřená na prožitek dětí. Rozvíjí sociální dovednosti, podporuje empatii. V ukázkové lekci je velmi citlivě využita.

Hodnocení od uživatelů

Bohunka Trelová
1. 11. 2015, 19:57
Perfektní! Díky za inspiraci...

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat kompromisy

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

viz text