Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Pravidla chování očima dětí
Odborný článek

Pravidla chování očima dětí

12. 2. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Marie Vrátníková

Anotace

Příspěvek se věnuje pravidlům chování, která patří do každodenního života. Prostředí mateřské školy je pro děti nové, řád a pravidla jim dodávají pocit jistoty a bezpečí.

 

Pravidla bezpečnosti a chování se většinou nedají plánovat v rámci integrovaných bloků. Patří do každodenního života mateřské školy a učitelky je navrhují na základě aktuálních potřeb. Prostředí mateřské školy je pro děti nové, řád a pravidla jim dodávají pocit jistoty a bezpečí.

Je důležité, aby pravidla vznikala v situacích, které to vyžadují, tedy v situacích přirozených. Je správné vytvářet pravidla společně s dětmi. Nejvíce děti pravidlům porozumí, když se je sami snaží vhodně zformulovat. Další možností je stanovená pravidla výtvarně vyjádřit. Je příhodné takto výtvarně ztvárněná pravidla vystavit, aby si je děti mohly kdykoliv připomenout. V praxi se osvědčilo seznámit s pravidly také rodiče, aby mohli posoudit, která pravidla děti dodržují v MŠ.

Děti se tak postupně učí zásadám společenského soužití a kulturního chování. Poznávají, že problémy mají vždy nějaké řešení. Společně vytvořená pravidla pak většinou vědomě respektují, umí se samy mezi sebou domluvit a případně zjednat nápravu bez zásahu učitelky. Děti také poznávají, že chyba patří k životu a že je možné chybu napravit.

Následující pravidla s obrázky (piktogramy) vytvořily a nakreslily děti společně s učitelkami v Mateřské škole v ulici 26. dubna v Chebu.

Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.
1. Uklízíme po sobě hračky, aby se nám tu líbilo.
Hrajeme si společně v jedné třídě, jsme kamarádi.
2. Hrajeme si společně v jedné třídě, jsme kamarádi.
Pomáháme si.
3. Pomáháme si.
Dáváme pozor na stavby.
4. Dáváme pozor na stavby.
Stavby obcházíme, nebouráme.
5. Stavby obcházíme, nebouráme.
Přijdeme k sobě blíž, nekřičíme.
6. Přijdeme k sobě blíž, nekřičíme.
Necháme druhého domluvit, neskáčeme mu do řeči.
7. Necháme druhého domluvit, neskáčeme mu do řeči.
Snažíme se s kamarády domluvit.
8. Snažíme se s kamarády domluvit.
Lítáme venku, ve školce chodíme.
9. Lítáme venku, ve školce chodíme.
Žvýkačky necháváme doma.
10. Žvýkačky necháváme doma.
Na žebříku se nehoupáme nahoře.
11. Na žebříku se nehoupáme nahoře.
U počítače si hrajeme jen dva.
12. U počítače si hrajeme jen dva.
U stolečku nejezdíme s autem, neběháme.
13. U stolečku nejezdíme s autem, neběháme.
Naše ruce nám pomáhají, neubližují.
14. Naše ruce nám pomáhají, neubližují.


 

Následující pravidla zformulovaly učitelky a děti z Mateřské školy Bezručova v Chebu:

Všichni jsme tu kamarádi,
pomáháme sobě rádi.
Tiše, tiše krtek spí,
ať ho nikdo nevzbudí.
Krtek také dobře ví,
že ostatním se do řeči nemluví.
Na hračky si pozor dáme,
vždy je pěkně poskládáme.
Aby tu byl každý rád,
nebudeme si ubližovat.

(Jitka Cuperová)

Anna Jelínková
15. Anna Jelínková

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Marie Vrátníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Sociální a personální kompetence
  • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti; dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída