Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Putování s Malým princem
Odborný článek

Putování s Malým princem

14. 5. 2015 Předškolní vzdělávání
Autor
Dominika Bečáková

Anotace

Téma vesmír z jiného úhlu. Děti se učí rozvíjet své pohybové schopnosti za pomoci tvořivých činností.

Učitelka děti svolá do kroužku, na hlavu si nasadí čepici, jakou nosí piloti, a začne vyprávět příběh:

„Jednou před šesti lety v poušti na Sahaře se mi porouchal motor. Něco se v něm polámalo. A poněvadž jsem neměl s sebou mechanika ani cestující, chtěl jsem se do té nesnadné opravy pustit sám. Byla to pro mne otázka života a smrti.

Měl jsem pitnou vodu sotva na týden.

První večer jsem tedy usnul v písku, na tisíc mil od jakékoliv obydlené končiny. Byl jsem opuštěnější než trosečník na voru uprostřed oceánu. Dovedete si proto představit, jaké bylo mé překvapení, kdyžž mě na úsvitě probudil zvláštní hlásek:

Prosím pěkně... nakresli mi beránka...“

DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine. Malý Princ. Praha: Albatros, 2010, s. 10. ISBN 978-80-00-02738-8.

Učitelka sundá čepici pilota, tím vstoupí do role učitele. Následuje diskuze s dětmi, kdo to v poušti mohl na pilota mluvit. Pokud děti nedojdou k odpovědi malý princ, učitelka jim poskytne nápovědu formou obrázku. 

Podle obrázku by děti měly poznat, že malý princ žil na planetě a že tam s ním žila také jedna růže.

Otázky:

 • Děti, odkud malý princ asi pocházel?
 • Koho/co měl na planetě?

Poté, co děti zmíní růži, vstoupí učitelka znovu do role pilota (nasazením čepice) a začne vyprávět příběh.

Květinu malého prince jsem poznal velice brzy lépe. Na jeho planetě rostly úplně prosté květiny, ozdobené jedinou sadou okvětních plátků. Nezabíraly místo a nikoho nerušily. Jednoho rána se objevily v trávě a potom večer uvadaly. Ale tahle květina vyklíčila jeden den ze semene přivátého bůhvíodkud a Malý princ od té doby bděl velmi pozorně nad tímto výhonkem, který se nepodobal jiným proutkům.“

DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine. Malý Princ. Praha: Albatros, 2010, s. 32. ISBN 978-80-00-02738-8.

Učitelka vyzve děti ke hře.

Jedno z dětí představuje princovu rozmarnou malou růži, ostatní děti znázorňují malého prince. Jelikož růže toužila prince k sobě a mít jej pouze pro sebe, chytá dítě-růže ostatní děti s provazem v ruce. Každé dítě, které je chyceno, se provazu chytne a honí spolu s prvním dítětem ostatní.

Průpravná část

Malý princ žil na své planetě s růží sám. Děti si vyzkouší pomocí rozcvičky na gymballech, jaké je to sám obývat maličkou planetku.

základní poloha

popis

vzpřímený sed na střed míče, vzpažení, dlaně vpřed, chodidla celou plochou na zemi v šíři boků, váha celého těla je uprostřed

 

 

upažení pravou a předpažení pokrčmo levou, totéž cvičíme opačně

vzpřímený sed na střed míče, vzpažit, dlaně otočit vpřed, chodidla celou plochou na zemi v šíři boků, váha celého těla uprostřed

pokrčit zapažmo levou, pravou uchopit za loket, návrat do základní polohy, opakování cviku na druhou stranu

vzpřímený sed na střed míče, dlaně položit ze strany míče v linii boků

s nádechem kroužit rameny vzad, poté opakujeme a kroužíme rameny vpřed

vzpřímený sed na střed míče, dlaně položit ze strany míče v linii boků

při výdechu úklon hlavy, opačné rameno stáhnout dolů a s nádechem se vrátit do základní polohy

vzpřímený sed na střed míče, dlaně položte ze strany míče v linii boků

Pomalu s výdechem předklonit trup, dotyk čelem kolen, prsty rukou jsou opřené o zem. S nádechem se obratel po obratli vracíme zpět do základní polohy.

vzpřímený sed na střed míče, dlaně položte ze strany míče v linii boků

Pomalu s výdechem ohnutý předklon, ruce táhnout dolů po míči. S nádechem kulatě obratel po obratli návrat do základní polohy.

vzpřímený sed na střed míče, vzpažit, dlaně otočit vpřed, chodidla celou plochou na zemi v šíři boků, váha celého těla uprostřed

kroužení pánví vpravo (vlevo), ruce se stále dotýkají míče.

lýtka položit na balón, spodní část stehen je částečně v kontaktu s balónem, páteř je na podlaze

Balón kutálíme doleva a doprava, přičemž nohy udržují stálý kontakt s balónem. Hýždě nezdviháme z podlahy.

leh na zádech, jedna noha leží lýtkem na balónu a druhá je pokrčená a podrážkou položená na balónu

nohou lýtkem položenou na balonu přitahujeme k hýždím, druhou nohou se snažíme balón od sebe odtlačit

odhodíme míč, stoj rozkročný

střídavě stoj rozkročný vzpažit, stoj spojný, ruce upažit

Hlavní část

„Na své cestě vesmírem musel překonat mnoho překážek, pojďte si, děti, projít cestu, kterou tenkrát malý princ absolvoval.“

Učitelka vyzve děti, aby se s ní prošli po tělocvičně. Jde o to, aby děti rovnoměrně vyplnily prostor. Učitelka na to v průběhu bude upozorňovat. (Malé děti mají tendenci následovat učitele, nebo chodit do kolečka.) „Děti, vidíte ten asteroid?“ (Všichni figuranti by se měli podívat směrem, kterým učitelka ukazuje – dle praxe.) Zkuste mi říct, co vidíte z této vesmírné perspektivy vy...“ Učitelka se dětí neptá, každé z dětí může vykřiknout a povědět, co vidí. Děti by se ale neměly překřikovat, na což učitelka poukáže. 

Dráha již bude nachystána v prostoru tělocvičny. Jednotlivé překážky budou uloženy na svých místech a odsunuty ke stěnám tělocvičny. Učitelka požádá děti, aby s nářadím pohnuly směrem do prostoru. 

Autor díla: Dominika Bečáková
 1. Chůze po laně (slepičí chůze)
 2. Skoky snožmo přes obruče
 3. Převaly na žíněnce
 4. Běh slalomem přes kužely
 5. Sun po břiše
 6. Překonání žebřin
 7. Chůze bokem podél švihadla – ruce v bok
 8. Podlezení dílu bedny
 • Učitelka v roli pilota

„Na první z planet, které malý princ navštívil, bydlil lampář. Kdyžž přišel na planetu, pozdravil uctivě lampáře: Dobrý den. Proč jsi právě zhasl svítilnu? To je příkaz, odpověděl lampář. „Dobrý den. Co to znamená příkaz? No, to znamená, že musím zhasnout svítilnu. Dobrý večer.“

DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine. Malý Princ. Praha: Albatros, 2010, s. 56. ISBN 978-80-00-02738-8.

Každé z dětí dostane do ruky nezapálenou svíčku, se kterou absolvuje celou dráhu. Pokud dráhu zdárně dokončí se svíčkou v ruce, na konci mu bude učitelkou zapálena a odložena. Jakmile absolvují dráhu všechny děti, svíčky společně sfoukneme. 

 • Učitelka v roli pilota

Na další planetě bydlil pijan. Návštěva u něho byla velice krátká, ale malého prince hodně rozesmutnila. Co tady děláš? Řekl pijanovi, který seděl mlčky před řadou prázdných a řadou plných lahví. Piji, odpověděl pochmurně pijan. A proč piješš? zeptal se malý princ. Abych zapomněl, řekl pijan.“

DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine. Malý Princ. Praha: Albatros, 2010, s. 48. ISBN 978-80-00-02738-8.

Děti, pijan chtěl tak moc zapomenout, až nakonec zapomněl, i to, kde je začátek dráhy. My si ji teď proto s ním projdeme od konce.“ Děti projdou dráhu v opačném pořadí.

 • Učitelka v roli pilota

Na třetí planetě, kterou malý princ navštívil, bydlel král. A hleďme, poddaný, zvolal král, když uviděl malého prince. A malý princ se ptal sám sebe: Jak mě může znát, když mě ještě nikdy neviděl? Nevěděl, že králové vidí svět velice zjednodušeně. Všichni lidé jsou pro ně poddaní.“

DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine. Malý Princ. Praha: Albatros, 2010, s. 41. ISBN 978-80-00-02738-8.

A protože králové vládnou, vybere učitelka jedno z dětí, které libovolně přejde nachystanou dráhu. Ostatní děti zopakují způsob, jakým dráhu prošlo dítě zvolené za krále.

 • Učitelka v roli pilota

Na čtvrté planetě bydlil domýšlivec. Heleďme, přichází mě navštívit nějaký obdivovatel! zvolal z dálky domýšlivec, jakmile malého prince spatřil. Domýšlivci vidí totiž ve všech lidech obdivovatele. Dobrý den, řekl malý princ. Vy máte divný klobouk. To proto, abych mohl zdravit, odpověděl domýšlivec. Abych mohl zdravit, když mě jásotem vítají. Bohužel tudy nikdo nejde. Tak? odvětil malý princ, protože nepochopil. Zatleskej, poradil mu tedy domýšlivec.“

DE SAINT- EXUPÉRY, Antoine. Malý Princ. Praha: Albatros, 2010, s. 46–47. ISBN 978-80-00-02738-8.

Učitelka vyzve jedno z dětí, aby vytleskalo nějaký rytmus. Ostatní děti ho opakují. Poté vytleská slovo domýšlivec a děti vytleskají po něm. Poté vytleská své jméno a do stehen vytleská jméno některého z dětí. Jmenované dítě opět vytleská své jméno a do stehen vytleská jméno kamaráda. Takto se vystřídáme.

Závěrečná část

Učitelka v roli pilota

Šestá planeta byla největší. Bydlil na ní starý pán a spisovatel obrovské mapy. Ale hleďme, badatel! zvolal, když spatřil malého prince. Malý princ se posadil na stůl a byl trochu udýchán. Tolik se už nacestoval! Co tu děláte? Jsem zeměpisec, odpověděl starý pán. Co to je zeměpisec? To je vědec, který ví, kde jsou moře, veletoky, města, hory a pouště, a také to zaznamenává do map.“

DE SAINT-EXUPÉRY, Antoine. Malý Princ. Praha: Albatros, 2010, s. 59. ISBN 978-80-00-02738-8. 

Na stěně bude viset papír o velikosti 2 m x 0,5 m. Děti do něj zaznamenají svou vesmírnou pouť pomocí pastelek a fixů.

Poté si děti lehnou na zem a budou svírat a ochabovat jednotlivé svalové skupiny.

Děti vstanou a protřepou jednotlivé části těla.

Při relaxaci dětí učitelka zhodnotí hodinu. Vztyk, pozdrav!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominika Bečáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
14. 5. 2015
Inspirativní článek, vhodný pro děti PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna