Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Mytologické bytosti - Elfové
Odborný článek

Mytologické bytosti - Elfové

Anotace

Souhrn dramatických činností, které rozvíjejí orientaci v dramatickém prostoru, tvořivost, fantazii a empatii.

Motivace:

Děti sedí v kruhu a společně se zamýšlí nad otázkou, zda znají slovo elf a jestli tuší co znamená. Děti zjistí, že elf je bytost přírody, který ji chrání a miluje. Každé dítě se tuto hodinu stane elfem, prožije den jako divoký elf.

Zrození elfa

Když se děťátko poprvé usměje, narodí se elf.

Děti mají za úkol pohybově ztvárnit za doprovodu relaxační hudby zrození elfa. Když mají pocit, že již dosáhly konečné podoby, vydávají se na cestu prostorem a učitelka začíná vyprávět, co právě zrození elfové dělají. Děti toto vyprávění pantomimicky znázorňují. Ve chvíli, kdy učitelka řekne, že elfové jsou velice zvědavá stvoření a každý z nich by rád viděl, jak vlastně vypadá, vyhledají děti jiné dítě, které bude jeho kapka rosy.

Průpravná cvičení:

Kapička rosy

Dva hráči stojí čelem proti sobě. Jeden znázorňuje elfa a druhý kapku rosy. Elf dělá pomalé pohyby celým tělem, druhý se je snaží co nejvěrněji napodobit (hraje si na zrcadlo). Po chvíli si hráči role vymění.

Krásy lesa

Procházíme se lesem, každý elf sám za sebe (nemluvíme spolu). Elfové mohou šplhat po stromech, chodit po zemi, někdy třeba i pod zemí, pokud se dostanou do nory některého zvířete.

Děti mají za úkol pohybovat se po prostoru a říkat, co vidí a kde, tak aby se nepřekřikovaly. (Např.: spadlý kmen, támhle u tůňky…)

Obměna: Elfové v lese si také všímají věcí, které ztratili lidé. Děti tedy budou chodit po prostoru a říkat, co v lese lidé ztratili a kde (jako v předchozím cvičení).

Ztracené věci

Elfové neznají význam věcí z našeho světa, a proto, když něco najdou, mohou se pouze domnívat, o co se jedná a k čemu to slouží.

Učitelka dá dětem sedícím v kruhu nějaký předmět, např. propisku, láhev aj. Tento předmět si děti předávají v kruhu a každé mu dává jiný význam, např. propiska se stane vzácnou květinou.

Hlavní činnost:

Vynalézaví elfové

Děti stále sedí v kruhu a každý zopakuje, co řekl v předchozí aktivitě. Nyní ale každé dítě objasní, k čemu se daná věc, kterou řeklo, využívá, jaké má funkce, vlastnosti apod. Může jít také o kouzelné věci, které mají kouzelnou moc.

Prostředí

Elfové mohou žít kdekoliv v přírodě.

Děti budou mít za úkol ztvárnit elfy luční, lesní a elfy od jezera. Děti mohou k znázornění použít ztracené věci z předchozích aktivit, pokud by to mohlo spoluhráčům napovědět.  

Učitelka děti rozdělí do skupin po 6. Každá skupina dostane obrázek nějaké krajiny. Úkolem skupin je sehrát krátkou scénku a ostatní hádají, v jakém protředí skupina elfů přebývá. Během hraní nesmí být slovně popisováno prostředí, ve kterém se scénka odehrává.

Závěr:

Mapa

Skupina dostane společný balicí papír, na který zakreslí místa, která dnes coby elfové navštívili. Součástí mapy budou také ztracené věci, které se pokusí děti zakreslit na místa, kde je našly.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominika Bečáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
4. 2. 2015
Velmi pěkná a inspirativní ukázka. Zvláště v dnešní informační době bych chtěla velmi vyzdvihnout zvolené téma, které může do široka rozvinout dětskou fantazii a umožňuje se alespoň na chvíli oprostit od materialistického způsobu života a uvažování. Pro uplatnění v MŠ mohu jen doporučit.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
  • Předškolní vzdělávání
  • Činnostní a občanské kompetence
  • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty a přizpůsobovat se daným okolnostem

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída