Odborný článek

Den ptactva

31. 1. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Ilona Samoláková

Anotace

Příspěvek učitelky Mateřské školy Laurinka v Mladá Boleslav je součástí tematického celku Poznáváme a chráníme přírodu.

Navštívíme ptačí říši, kde vládne v krásném zámku ptačí král s ptačí královnou. On to vlastně zámek není. Dokážete mi říct, kde žijí ptačí král s královnou? Správně, uhodli jste, ptačí král s královnou jsou obyčejní ptáčci, kteří si postavili hnízdo na stromě na zahradě. Půjdeme se na ně podívat, ale musíme být potichu, abychom je nevyplašili a nezastrašili, protože právě nedávno přivedli na svět mláďata, ke kterým každou chvíli přilétají s potravou. Posadíme se do trávy a vyčkáme, až přiletí, možná uvidíme jak krmí mladé.

Prožitek dětí v reálné situaci, pozorování hnízda

Z hnízda vykoukly malé zobáčky. Pozorujeme kosy, rozdíl velikosti u samečka a samičky. Barva, velikost, tvar těla, tvar zobáku, jaké zvuky vydává, způsob letu. Jakým způsobem krmí mladé. Pravidla chování, když najdeme ptáče vypadlé z hnízda nebo zraněného ptáka. Na hnízdo nesmíme sahat, ptačí rodiče by se vyplašili a už by se k malým ptáčkům nevrátili a ti by nepřežili, protože si zatím potravu sami neobstarají.

Návštěva ZOO koutku při DDM

Seznámení s druhy ptactva z jiných světadílů - obrázky, video, vycpaniny, mapa, globus.

Pohybové a pracovní aktivity:
 • Kdo chytne vlaštovku? Honěná za papírovou vlaštovkou.
 • Na bílého ptáčka. Výskoky na papírového ptáčka zavěšeného na tyči.
 • Ptačí hnízdo. Obruče rozmístěné po zemi představují hnízda, obručí je o jednu méně, než hráčů. Uprostřed stojí ptáček bez hnízda, který se ptá ostatních: „Kde je moje hnízdo?" Na tato slova si musí všichni hráči vyměnit svá místa (hnízda). Dítě, na které nezbude volná obruč, přebírá roli tázajícího se.
 • Na páva. Páv stojí uprostřed kruhu, má zavřené oči a paví péra (stužky) upevněné za pasem. Ostatní se snaží získat paví pera. Páv nesmí z místa udělat více než jeden krok na všechny strany a paví pera si chrání pohyby rukou, koho se dotkne, je vyřazen ze hry.
 • Čáry máry, ať tu máme ... Napodobení pohybu různých druhů ptáků (čápi, slepice apod.)
 • Slepičí zápasy. Dvojice dětí ve dřepu narážejí proti sobě dlaněmi a snaží se navzájem povalit. Pravidlo - nesmí překročit vymezený prostor. Z bezpečnostních důvodů je dobré hru realizovat na žíněnkách nebo gymnastickém koberci.
 • Pantomima s uvolňovacími cviky - jak se líhne kuřátko. Leží v klubíčku, skořápka začíná být těsná, protahování, klování do skořápky, protažení na sluníčku, běh za kvočnou.
Další aktivity:
 • didaktická hra „Letí ptáček", rozlišování počáteční hlásky ve jméně, „Letí ptáček, letí, ptá se milých dětí. Kdo tu je, kdo se například na M jmenuje?"
 • práce s odbornou literaturou - (encyklopedie) druhy ptáků, upozornit na hlavní znaky (přímé pozorování, obrazový materiál, atlasy, encyklopedie), třídění obrázků ptáků (vodní, domácí, exotické)
 • ohrožené druhy ptáků, užitek ptáků pro člověka, naopak jak je člověk může chránit
 • hádanky - např. čím se živí vlaštovka (hmyzem nebo rostlinami?), který z ptáků je dobře přizpůsoben životu ve vodě? Jakou barvu peří má kos? Stará se kukačka o svá mláďátka? Odlétá čáp do teplých krajů?
 • poslech veršované pohádky „Kuřátko v obilí" od Františka Hrubína
 • sluchová hra „Na ptáčka", nápodoba hlasu ptáků
 • rytmus - vytleskávání názvů ptáků, rozklad na slabiky
 • poslechová hra „Ptáčku pípni" - poznat hlas kamaráda
 • poslechová hra „Na papouška" - opakování slov ve stejném tempu a správnou výslovností

  „Mám malého papouška,
  a ten po mě opakuje,
  co mu říkám do ouška."
 • poslechová hra „Na ozvěnu" - napodobování zabarvení i síly hlasu, mazlivě, rozzlobeně, hlasitě, tiše
 • rozhovor na téma „Co vše může ptáček vidět při letu?"
 • poslech zpěvu ptáků na zvukovém záznamu - rozeznávání jednotlivých druhů
 • kresba tuší (pták - charakteristické znaky, malba, zapouštění barev - barevná krása ptačích křídel)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ilona Samoláková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze