Odborný článek

Datel

23. 2. 2015 Předškolní vzdělávání
Autor
Dominika Dominika Bečáková

Anotace

Hudebně-pohybová lekce se zaměřením na lesní společenství.

Úvod

Přivítání se s dětmi v kruhu a seznámení s náplní hodiny.

Děti sedí na zemi se zavřenýma očima a poslouchají nahrávku se zvuky přírody. Učitelka říká nahlas, to co slyší:

 • „Slyšíte jako já, jak tady šplouchá voda v potůčku? A jak šustí listí na stromech? Slyšíte také kukat kukačku a zpívání jiných ptáčků?...“
 • „Děti, kde jsme?“

Podle sluchových indicií by děti měly poznat, že se nacházíme v lese.

 • „Jak se chováme v lese?“ (jsme potichu, neplašíme zvířata, nezahazujeme odpadky, nerozděláváme oheň, nekopeme do stromů, ani je nijak jinak nepoškozujeme, nerozkopáváme houby, i když jsou jedovaté...)
 • "Jaká zvířata můžeme v lese potkat?" (srnu, zajíce, vlka, medvěda…; důležité je, abychom skončili u ptáků – navazující činnost)

Učitelka klade otázky, děti odpovídají.

Všechno lítá co má peří

Děti stojí v řadě, učitelka stojí naproti a říká: „Všechno lítá, co peří má – vrána letí...“ Jestliže děti vyhodnotí výrok jako pravdivý, postaví se a pohybem paží naznačují mávání křídly. Učitelka pochválí děti za správnou odpověď a shrne znaky, podle kterých je jasné, že vrána skutečně patří mezi ptáky (má peří, křídla, zobák).

Děti se posadí a učitelka pokračuje: „Všechno lítá, co peří má – vlk letí.“ Protože vlk není pták, nelítá. V tom případě se děti posadí na zem.

Učitelka jako posledního zmíní datla. Děti vyhodnotí, že datel létá a učitelka je vyzve, aby se s datlem naučily taneček.

Krok poskočný

Vyzkoušíme si a naučíme děti kroky, které budou v tanečku užívat: krok poskočný.

 • Postavíme děti na stranu tak, aby všechny viděly, a zatančíme jim celý taneček, který se budeme učit.
 • Taneček učíme děti po částech – každou několikrát opakujeme a přidáváme k ní nové části (nejprve dětem danou část tanečku ukážeme a oni podle vzoru opakují).
 • Na závěr děti tančí taneček samy, bez pomoci.

Datel (Uhlíř, Svěrák)

Když datel, doktor stromů, dvojice se do sebe zaklesnou ohnutými pažemi
se vracel z práce domů, točí se na jednu stranu – vymění ruce
tu smrk mu hlásil naštvaně, točí se na druhou stranu
že prej ho píchá na straně. otočka – děti si dají ruce v bok a otočí se na místě

Ty, poslyš, milý smrku, dvojice se do sebe zaklesnou ohnutými pažemi
tebe buď bolí v krku, točí se na jednu stranu – vymění ruce
a nebo píchá v podkoří, točí se na druhou stranu
jsme chudáci my doktoři. děti si připraví ruce na tleskání

Datel, datel, datel, 3x tleskneme, vždy na první slabiku slova (ruce natažené před tělem jako zobák datla)
datel, datel, datel, 3x tleskneme, opět na první slabiku slova (ruce tleskají pokrčené nad hlavou, jako chocholka)
léčí za pakatel, 3x tleskneme, ruce natažené před tělem
léčí za pakatel. 3x tleskneme, ruce tleskají pokrčené nad hlavou

Je to doktor lesní, 3x tleskneme do stehen
je to doktor lesní, 3x tleskneme do stehen
všechny nemoce sní, ruce v bok, podřepnout
všechny nemoce sní, ruce v bok, podřepnout
choroby veškeré okamžitě sežere, ruce v bok, ukloníme se napravo a nalevo, zadupeme.

UHLÍŘ, Jaroslav. Zpěvník: [největší hity]. 1. vyd. Praha: Fragment, 2008, s. 4. Zpěvníky. ISBN 9788025306666. Záznam např. zde.

Závěr

Na závěr uvolnění, zhodnocení hodiny na zvuky lesa.

Datel během dne oblétá a uzdraví spoustu stromů, proto, když se večer vrátí domů, musí relaxovat.

 • Svírání a ochabování jednotlivých svalových skupin, dechová cvičení.
 • Vstaneme a prostřepeme jednotlivé části těla.

Při relaxaci dětí zhodnotím hodinu; vztyk, pozdrav!

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Dominika Dominika Bečáková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 2. 2015
Příspěvek je vhodný pro práci s dětmi PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída