Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Seznámení s fenolftaleinem
Odborný článek

Seznámení s fenolftaleinem

15. 1. 2015 Základní vzdělávání
Autor
Ing. Alena Vlachová

Anotace

Seznámení s fenolftaleinem pro žáky 8. ročníku ZŠ, jak je navrženo v tomto metodickém článku, vede žáky k samostatnému zjišťování barevnosti indikátoru fenolftaleinu v prostředí o různé hodnotě pH. Pomůckou pro přiřazení barevnosti směsí s indikátorem jsou žákům univerzální pH indikátorové papírky. Směřování aktivity vychází ze zkušenosti, že univerzální pH indikátorové papírky jsou žákům ZŠ známější a barevná stupnice pro ně bývá srozumitelnější.

Úvod

Žákovský pokus seznámení s fenolftaleinem motivuje žáky k záznamu pozorování pro další využití, upevňuje používání pojmu kyselost, zásaditost, indikátor.

Aktivita je nenáročná, přesto se nejedná o mechanickou reprodukci daného postupu. Pro ambicióznější žáky je zde několik rozšiřujících otázek.

Z praktických důvodů i pro rozvoj sociálních kompetencí je výhodné pracovat ve skupinkách po 2 - 3 žácích.

Časová dotace:

Dvakrát jedna vyučovací hodina, je možno realizovat jako dvouhodinovku.

Cíl

V první hodině žáci na základě předchozí základní znalosti a zkušenosti s univerzálními pH indikátorovými papírky sami zjistí, jakou barvu má indikátor fenolftalein ve vodném roztoku v šesti vzorcích s rozsahem pH od 2 do 10.

Ve druhé hodině musí využít vlastní záznam, aby s pomocí fenolftaleinu určili, který roztok je kyselý a který je zásaditý.

Úkol č. 1

Určete pomocí univerzálních pH indikátorových papírků, jaké je pH jednotlivých roztoků. Po přidání roztoku fenolftaleinu zjistěte, jak se při jednotlivých hodnotách pH mění jeho barva. Vyvoďte a přehledně zaznamenejte barevnost fenolftaleinu pro neutrální, kyselé a zásadité prostředí.

Hypotéza: (doplňte věty - tipněte si):

Fenolftalein se v zásaditém prostředí zbarvuje ………….., v neutrálním prostředí je …………………… a v kyselém prostředí je ………………

Postup:

 • pracujte s ochrannými brýlemi;
 • označte si zkumavky A - F, do každé odeberte (aniž by došlo k záměně pipetek) příslušné vzorky, množství odhadněte - zkumavku naplňte přibližně do jedné desetiny objemu (jedenkrát naberte plastovou pipetkou);
 • pomocí univerzálních pH indikátorových papírků a barevné škály určete pH všech vzorků, barevné změny a hodnotu pH zaznamenejte;
 • do každého vzorku přidejte 1 - 2 kapky roztoku fenolftaleinu v lihu, barevné změny zaznamenejte;
 • vzorky vylijte do výlevky, nádobí umyjte, pomůcky ukliďte, použité univerzální pH papírky vyhoďte do koše.

Výsledky:

Vzorek

A          

B          

C          

D          

E          

F          

pH

           

zbarvení univ. pH papírku

           

zbarvení po přídavku fenolftaleinu

           

Pozorování: (doplňte věty)

Při hodnotách pH ……………… jsme pozorovali zabarvení fenolftaleinu  ……………….. Při hodnotách ……………………… je fenolftalein ………………………..

Závěr: (doplňte věty)

Zjistili jsme, že na rozdíl od univerzálních pH indikátorových papírků fenolftalein mívá zabarvení ……………………………………………………………… (kolik různých odstínů jste zachytili?)

Naše hypotéza byla/nebyla pravdivá, pokusem jsme zjistili, že………………………………………. Obtížné pro nás bylo …………………………….. Osvědčilo se nám ………………………..

Úkol č. 2

V jednom z 6 roztoků je obsažena soda, který z nich to je?

Určete s pomocí indikátoru fenolftaleinu na základě záznamů z minulé hodiny, který roztok je zásaditý.

Protokol sepište samostatně. Musí obsahovat řádně formulovanou hypotézu, pomůcky, chemikálie, postup, pozorování, výsledky a závěr.

Otázky rozšiřující:

 • Jaké by mohlo být další využití fenolftaleinu?
 • Jaké zbarvení má fenolftalein při extrémně vysokém a extrémně nízkém pH (zjistěte na internetu)?
 • Závisí odstín fenolftaleinu na koncentraci zásady?

Komentáře:

Při práci na úkolu č. 2 je vhodné nechat žáky využívat záznam z úkolu č. 1 a více jim nenapovídat, úkol je dostatečně snadný.

K hodnocení zápisu můžeme použít tato kritéria:

 1. Záznam je přehledný, upravený, odevzdaný včas. (maximálně 3 body)
 2. Formulace hypotézy, výsledky pozorování a závěry jsou smysluplné, vyjádřené  v rozvinutých větách. (maximálně 4 body)
 3. Při práci byl žák/yně v klidu, udržoval/a na stole pořádek, po práci samostatně a pečlivě uklidil/a. (maximálně 3 body)

Navržené hodnocení: 10 bodů odpovídá jedničce, 8 - 9 odpovídá dvojce, 7 - 6 bodů je hodnoceno za tři, 5 - 4 body za čtyři.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ing. Alena Vlachová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Materiál pro každou skupinu: 6 menších zkumavek, stojánek na zkumavky, 6 univerzálních indikátorových papírků, škála barevnosti univ. pH papírků, pinzeta, 25 ml kádinka pro odběr 1% roztoku fenolftaleinu v ethanolu. Žáci budou potřebovat: 1 pracovní list A4 pro záznam výsledků, pastelky, ochranné brýle. Pro třídu: 6 kádinek označených A - F s látkami s různým pH (s určitou rezervou vychází zásoba pro 2 třídy po 20 žácích na 200 ml od každého roztoku), ke každému roztoku 1 jednorázová plastová pipetka. Složení vzorků: A: 5% roztok kyseliny citronové ve vodě, B: 0,05% roztok kyseliny citronové ve vodě, C: destilovaná voda, D - F: 0,5% roztok NaOH ve vodě a 0,05% roztok NaOH ve vodě a 0,005% roztok NaOH ve vodě. Pro druhou část úkolu použijeme 5 vzorků s destilovanou vodou a jeden vzorek 0,05% roztoku NaOH ve vodě, který se nesmí na první pohled lišit od ostatních. Vzorky označíme 1 - 6.