Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Vyučovací předmět vytvořený ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví - aktualizovaná verze
Odborný článek

Vyučovací předmět vytvořený ze vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví - aktualizovaná verze

29. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Hana Pernicová

Anotace

Článek je námětem pro rozpracování samostatného vyučovacího předmětu vytvořeného z oboru Výchova ke zdraví.

Pokud se do ŠVP rozhodneme rozpracovat vzdělávací obor Výchova ke zdraví formou samostatného vyučovacího předmětu, doporučujeme jeho vzdělávací obsah rovnoměrně rozložit do dvou ročníků 2. stupně základního vzdělávání.

Za předpokladu, že v učebním plánu ŠVP vyčleníme samostatnému vyučovacímu předmětu dvě vyučovací hodiny, případně ho posílíme hodinami z disponibilní časové dotace, můžeme vycházet z několika variant:

 • 6. a 7. ročník - 1 hodina týdně;
 • 7. a 8. ročník - 1 hodina týdně;
 • 6. až 8. ročník - 1 hodina týdně (vyučovací předmět je posílen jednou hodinou z disponibilní časové dotace nad rámec závazného minima)
 • 6. až 9. ročník - 1 hodina týdně (vyučovací předmět je posílen dvěma hodinami z disponibilní časové dotace nad rámec závazného minima).

Co je třeba při tvorbě učebních osnov vyučovacího předmětu zvažovat:

 1. Jak je vyučovací předmět Výchova ke zdraví zasazen do učebního plánu ŠVP
  Z jaké časové dotace budeme vycházet; budeme ho vymezovat jako samostatný nebo integrovaný vyučovací předmět?

 2. Jak vyučovací předmět vymezíme v charakteristice vyučovacího předmětu
  Obsahová a organizační specifika (projekty, exkurze aj.).

 3. Jakou formu při rozpracování vzdělávacího obsahu zvolíme
  • tabulky, sloupce
  • souvislý text

 4. Jak přistoupíme k rozpracování očekávaných výstupů a učiva
  • po ročnících
  • do delších časových úseků

 5. Jaké další vztahy a vazby budeme do učebních osnov začleňovat
  • začlenění průřezových témat
  • integraci témat z jiných vzdělávacích oborů
  • mezipředmětové vazby
  • didaktické poznámky aj.

Praktické ukázky rozpracování vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví do ŠVP by nás měly inspirovat k vlastní tvorbě učebních osnov daného vyučovacího předmětu. Rozhodně bychom je však neměli chápat jako jedinou cestu k osnování vzdělávacího obsahu, kterou pasivně převezmeme. Tvorba učebních osnov daného vyučovacího předmětu by především měla vycházet z potřeb a specifik žáků a školy a současně by se do ní měly promítat tvůrčí schopnosti a pracovní potenciál pedagoga, který vyučovací předmět bude vyučovat.


Praktické ukázky: 1, 2, 3


Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Pernicová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Článek pro obor:

Výchova ke zdraví