Odborný článek

Na poli

10. 12. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Barbara Křížková

Anotace

Lekce se týká podzimu, konkrétně práce na poli. Příprava pracuje s prvky dramatické výchovy. Učitel i děti vstoupí do role, díky které se naučí, kdo je to zahradník a jaká je jeho práce.

Cíl

 • rozvíjet představivost a fantazii
 • spolupracovat se svými vrstevníky
 • seznamovat se s pracemi na poli 

Motivace

Pantomima

K motivaci učitelka využije pantomimu v kruhu, proto je dobré si s dětmi předem říct nebo zopakovat pojem „pantomima“ (ukázka činnosti pomocí pohybu, avšak bez mluvení).

Učitelka si stoupne doprostřed kruhu tvořeného dětmi a začne předvádět zahradníka (kopání motykou, sázení sazeniček, zalévání apod.). Děti pouze sedí, pozorují a mají za úkol uhodnout, o jaké povolání nebo  činnost se jedná.  

Doporučení:

Před začátkem pantomimy je vhodné žákům oznámit, že učitelka nejdříve pantomimu ukáže a teprve až ji dokončí, mohou žáci nahlas hádat.

Tuto přípravu jsem realizovala s dětmi smíšeného věku, a proto starší děti rychle uhádly, o jaké povolání se jedná, zatímco mladší děti ani pořádně nestačily zpozorovat, co učitelka předvádí.  

Když děti pantomimu uhádnou, může se přejít k další aktivitě. Samozřejmě si učitelka s dětmi může o zahradníkovi popovídat – kdo to je, jaká je jeho práce apod.

Hlavní část

Aby následující aktivita navazovala na motivaci, učitelka vstoupí do role zahradníka. Nyní se bude jednat o rozehřívající honičku.

Doporučení:

Učitelka může použít klobouk, který si nasadí na hlavu – zahradník na kartičce, kterou děti dostanou později, má taky klobouk. Navíc pomocí klobouku děti rozeznají, kdy je učitelka v roli zahradníka a kdy v roli učitelky.

Zahradník naváže s dětmi rozhovor, o tom, co musí jako správný zahradník mít, když jde sázet (sazeničky). Zahradník ale své sazeničky ztratil a vypráví dětem, jak se mu to stalo:

Doporučení:

Příběh si učitelka vymyslí sama dle své fantazie. Je však vhodné do příběhu zakomponovat to, že se zahradníkovi roztrhl sáček se sazeničkami a ty se rozsypaly a někam zakutálely.

Zahradník a sazeničky

Během této hry si učitelka s dětmi ukáže situaci, v které zahradník najde své sazeničky. Hra bude probíhat způsobem honičky.

Zahradník zavede děti na pole, kde ztratil ony sazeničky. Najednou si všimne, že je má před sebou – děti. Sazeničkami se tedy stanou děti a vstoupí do role sazeniček. 

Doporučení

Zahradník dětem neřekne, že se nyní stávají sazeničkami, ale musí to zahrát tak, aby děti samy pochopily, že jsou právě ony jeho sazeničkami, např. se začne dívat po dětech a u toho bude říkat „No né, co to vidím, to je moje sazenička! A tady další!“.

V tomto momentě zahradník sundá svůj klobouk, čímž vstoupí zpět do role učitelky a vysvětlí princip hry.

Děti-sazeničky se budou pohybovat se po prostoru (kutálet) a zahradník je bude chytat. Jakmile se zahradník dotkne nějaké sazeničky, znamená to, že ji našel a dává si ji zpět do svého nového, neděravého sáčku – pro sazeničku to znamená, že se stává sochou (zůstane stát na místě, na kterém se jí zahradník dotknul).

Hra končí tehdy, jakmile zahradník sesbírá zpět všechny sazeničky (všechny sazeničky musí být jako sochy).

Rozdělení do dvojic

Zahradník si však uvědomí, že tolik sazeniček sám nezasadí, a proto potřebuje nějaké pomocníky.

Učitelka (sundá si klobouk) rozdělí děti do dvojic následujícím způsobem: Děti mohou zůstat na místě, přičemž dají ruce za záda. Učitelka polovině dětí rozdá kartičky se zahradníkem a druhé polovině zmuchlané barevné kuličky (sazeničky). Po rozdání pomůcek budou děti hledat svou dvojici. Děti vytvoří dvojice podle barev (barva zahradníkova klobouku se bude shodovat s barvou semínka).

Dále si dvojice najde místo ve třídě tak, aby kolem sebe měla dostatek prostoru a posadí se. Učitelka s dětmi zopakuje, jaké je roční období a měsíc. Dále si společně řeknou, co všechno můžeme na poli sázet - karotku, petržel, cibuli, květák, hlávkovou kapustu apod.

Opečovávání sazeniček

Nyní budou dvojice na svém místě hrát hru na zrcadlo. Jeden z dvojice bude zrcadlo, které bude napodobovat přesný pohyb toho druhého. Každý zůstane ve své roli dle rozdání pomůcek (zahradník, semínko).

Úkolem zahradníka bude rozpohybovat své semínko. To proto, aby na jaře dobře rostlo. Zahradník předvádí různé pohyby a semínko se snaží napodobit jeho přesný pohyb (bude ho kopírovat).

Doporučení

Pro lepší práci, fantazii a klid dětem pustit relaxační hudbu.

Sázení sazeniček

Nyní je ta správná chvilka, aby zahradník své semínko zasadil. Dvojice stále zůstanou ve svých rolích. Zahradníci tedy budou dělat to, co se dělá, když se sází sazenička. Učitelka si opět s dětmi připomene, co by měl zahradník všechno udělat -  vykopat díru, zasadit semínko, zasypat, zalít…

Doporučení

Při této aktivitě může být stále zapnuta hudba – vhodnější je rychlejší, jelikož budou zahradníci vykonávat náročnou činnost. Učitelka také může zahradníky motivovat,  že mohou se svým semínkem jakkoliv pracovat – kontrolovat, jestli není semínko zkažené, najít mu vhodnou polohu apod.

ZÁVĚR:

Relaxace

Semínka zůstanou ležet – mohou si však najít pohodlnou polohu. Zahradníky učitelka vyzve k tomu, aby si v prostoru také našli místo a ulehli, jelikož si po náročné práci také potřebují  odpočinout. Učitelka pustí relaxační hudbu a jakmile cinkne na triangl, začne učitelka vyprávět příběh a děti poslouchají a relaxují. 

Semínka, představte si, jak ležíte v měkké, voňavé hlíně...

Učitelka nechá dětem chvíli čas na to, aby si odpočinuly. Pak jemně udeří na triangl a vyzve děti, aby pomalu otevřely oči, vstaly a usadily se do kruhu.

REFLEXE:

V kruhu si pak s dětmi povídáme, co jsme dělali, co jsme se naučili, co se děje s přírodou na podzim apod.

Inspirující otázky:

 • „Kdy vyklíčí semínko, když jej zasadíme na podzim?"
 • „Co sázíme na podzim?"  
 • „Co na podzim sklízíme?"
 • „Jak ses cítil/a v roli semínka/zahradníka?“ 

Doporučení

Na tuto přípravu se dá velmi dobře navazovat – zahradníčci mohou nakreslit zeleninu, kterou zasadili (co by chtěli, aby jim ze sazeničky vyrostlo) a sazeničky mohou nakreslit zeleninu, ve kterou by chtěly vyrůst.

Další vhodné aktivity:

 • píseň o zahradníkovi
 • do kelímku zasadit sazeničku česneku, během roku se o ni starat a pozorovat, kdy vyroste.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Barbara Křížková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
10. 12. 2014
Článek je vhodný pro PŠV.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení
 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Paní učitelka potřebuje kartičky s obrázkem zahradníka – cca 7x5cm – tak, aby šel obrázek rozeznat. K tomu dále zmuchlaný papírek do kuličky – tyto kuličky vybarvit dle zahradníkova klobouku, přičemž každý zahradník bude mít jinou barvu klobouku – jedná se o pomůcku k rozdělení dětí do dvojic (viz níže v přípravě).