Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti
Odborný článek

Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti

11. 9. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Hesová

Anotace

Příspěvek představuje Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti. Po krátkém úvodu, ve kterém je vymezeno, proč katalog vznikl, pro koho je katalog určen a co je obsahem katalogu, následují anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů, a to podle typu materiálu nebo podle autora. Na přípravě katalogu, který je celý ke stažení v příloze článku, spolupracovali členové Odborné skupiny pro podporu finanční gramotnosti.

Proč katalog vznikl

Finanční gramotnost si v posledních letech získala pevné místo ve školách, a to nejen mezi žáky a učiteli. Výuka finanční gramotnosti se stala předmětem zájmu také rodičů. Jedná se o téma aktuální i atraktivní zároveň. Materiálů pro výuku finanční gramotnosti je na trhu dostatek. Možná právě proto můžeme stále častěji slyšet otázku, co je vhodné vybrat pro výuku finanční gramotnosti na základní a střední škole. Finanční gramotnost je interdisciplinární povahy a pedagogové jsou mnohdy zvyklí sledovat publikace pouze ve svém oboru. Avšak materiály k finanční gramotnosti jsou často na pomezí společenských nebo ekonomických věd a matematiky nebo informačních technologií. Cílem katalogu je proto pomoci s orientací v dostupných materiálech a podpořit tak kvalitní výuku finanční gramotnosti ve školách. Věříme, že tento katalog bude pro učitele oporou a stane se průvodcem při přípravě na vyučování i v dalším vzdělávání pedagogů.

Vymezení finanční gramotnosti 

Finanční gramotnost je vymezena v Národní strategii finančního vzdělávání takto: „Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu v současné společnosti a aktivně vystupoval na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan se orientuje v problematice peněz a cen a je schopen odpovědně spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků s ohledem na měnící se životní situace.“1Pro školy jsou pak určující Standardy finanční gramotnosti2, které vymezují cílový stav finančního vzdělávání, a to pro základní školy (zvlášť pro 1. a pro 2. stupeň) a pro střední školy. Finanční gramotnost je představena prostřednictvím výsledků a obsahů vzdělávání, a to v následujících okruzích: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty, Práva spotřebitele. Důležitým faktem je také to, že se finanční gramotnost postupně od roku 2009 dostává do rámcových vzdělávacích programů3 a že se tedy stává povinnou součástí výuky.

Pro koho je katalog určen

Katalog je určen především pro učitele základních a středních škol, kteří mají realizaci finanční gramotnosti na starosti. Může se jednat o učitele více i méně zkušené, i o učitele různých aprobací. Katalog mohou samozřejmě využít také zájemci z řad široké veřejnosti.

Co v katalogu najdete

V katalogu najdete anotace vybraných materiálů a seznamy materiálů vhodných pro podporu finanční gramotnosti, které jsou prezentovány prostřednictvím bibliografických údajů. Materiály můžete vyhledávat třemi způsoby: podle anotace, podle typu materiálu nebo podle autorů. Podle typu materiálu jsou zdroje roztříděné do několika oddílů: strategické dokumenty, učebnice a pracovní sešity, odborné a populárně-naučné publikace, další didaktické a metodické materiály, slovníky pojmů a ostatní. Materiály byly vybírány na základě následujících kritérií: vhodnost pro učitele základních a středních škol, soulad s kurikulární reformou a Standardy finanční gramotnosti, aktuálnost4, kvalita, osobní dobrá zkušenost a v neposlední řadě také dostupnost. Proto je potřeba zdůraznit, že katalog nelze považovat za vyčerpávající souhrn veškerých informačních zdrojů k finanční gramotnosti.

KATALOG MATERIÁLŮ PRO ROZVOJ FINANČNÍ GRAMOTNOST JE PŘIPOJEN JAKO PŘÍLOHA.[1] Národní strategie finančního vzdělávání. Aktualizované znění [online]. Praha: Ministerstvo financí ČR, 2010 [cit. 2014-08-13]. Dostupné z: http://www.psfv.cz/assets/cs/media/PSFV_Narodni-strategie-financniho-vzdelavani.pdf. Str. 11.

[2] Viz Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument MF, MŠMT a MPO [online]. Praha, 2007 [cit. 2014-08-13]. Dostupné z: http://www.psfv.cz/assets/cs/media/System-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach.pdf. Str. 12–14.

[3] Pro úplnost doplňujeme, že finanční gramotnost je součástí upraveného Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání od 1. 9. 2013.

[4] Přednostně jsme se zaměřili na materiály od roku 2007 do současnosti.

Literatura a použité zdroje

[1] – Národní strategie finančního vzdělávání. Aktualizované znění. 2010. [cit. 2014-9-11]. Dostupný z WWW: [http://www.psfv.cz/assets/cs/media/PSFV_Narodni-strategie-financniho-vzdelavani.pdf].
[2] – Systém budování finanční gramotnosti na základních a středních školách. Společný dokument MF, MŠMT a MPO. 2007. [cit. 2014-9-11]. Dostupný z WWW: [http://www.psfv.cz/assets/cs/media/System-budovani-financni-gramotnosti-na-zakladnich-a-strednich-skolach.pdf].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
843.75 kB
PDF
Katalog materiálů pro rozvoj finanční gramotnosti

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Hesová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Finanční gramotnost