Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Ředitel a střední management školy: Popis pracovního místa středního managementu školy
Odborný článek

Ředitel a střední management školy: Popis pracovního místa středního managementu školy

20. 11. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Irena Trojanová

Anotace

Ukázka z knihy nakladatelství Portál poskytuje informace o pracovním místě středního managementu školy. Pro ředitele základních i středních škol může ukazovat cestu k využití potenciálu pedagogických pracovníků, kteří do této kategorie spadají.

Následující ukázka popisu pracovního místa je pouze inspirativní a je nutné ji upravit pro potřeby konkrétni školy.

Střední management školy řídí a vede členy svého vzdělávacího týmu (popř. jiného týmu) a je zároveň členem širšího vedení školy. Za svou činnost odpovídá zástupci ředitele (ZŘ) a následně řediteli školy (ŘŠ).

Pravomoci:

 • účast na schůzkách širšího vedeni a předání informací z těchto schůzek členům týmu;
 • svoláni schůzek vzdělávacích týmů (minimálně třikrát za rok);
 • po dohodě s ostatními vyučujícími určení vedoucího akce v rámci vzdělavacího týmu (projektu, soutěže, výjezdu), který nese odpovědnost za celou akci (naplánovani, realizaci, vyhodnocení);
 • řešení problémů vzniklých v rámci týmu;
 • návrh a vedení projektů v rámci týmu;
 • uvádění začínajících nebo nových učitelů – členů týmu – do praxe;
 • spolupráce s vedením školy na hodnocení a následnem odměňování členů týmu;
 • podílení se na výběru vzdělávacích akcí pro členy týmu.

Oblasti činnosti:

 • plánování:
  • plán akcí na daný školní rok;
 • plán kontrolní činnosti:
  • kontrola hodnocení žáků členy týmu – ŽK, písemné práce, sešity;
  • hodnocení členů týmu – hospitace vedoucího týmu, kontrola písemností;
  • vzajemné hospitace členů týmu;
 • plán schůzek vzdělávacího týmu;
 • organizování:
  • organizování nebo předání odpovědnosti a pravomoci za akce (projekty,
 • soutěže, výjezdy);
  • využití intranetu pro řízení činnosti svého týmu;
 • vedení porad;
 • účast na přijímacích pohovorech nových zaměstnanců;
 • kontrola:
  • uskutečňování a vedení záznamů podle plánu kontrolní činnosti;
  • vedení pohospitačních pohovorů (vlastní i vzájemná kontrolni činnost);
  • na základě kontrolní činnosti vytváření podkladů pro hodnocení pracovníků;
 • řízení úprav školního vzdělávacího programu podle aktuální potřeby.

Povinnosti:

 • přeposlání zápisu ze schůzky vzdělávacího týmu v elektronické podobě ŘŠ (průběžně);
 • předložení podkladů pro výroční zprávu ŘŠ (do 30. 6.);
 • upravení oblasti ŠVP nebo upravení tématických plánů ZŘ (do 30. 6.);
 • plán kontrolní činnosti na daný školní rok ŘŠ (do 10. 9.);
 • vyhodnocení plánu kontrolní činnosti ŘŠ (do 31. 1. – 1. pololeti, a do 30. 6. – 2. pololeti);
 • plán akcí na školní rok ZŘ a ŘŠ (do 10. 9.).

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Ředitel a střední management školy.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Irena Trojanová

Hodnocení od uživatelů

Jaroslav Matějka
20. 11. 2014, 16:39
Pokud si to pokusím přeložit z ptydepe do běžné češtiny: jde zejména o otázku vedení předmětových komisí. Vedoucí týmu (předmětové komise) např. kontroluje písemnosti členů týmu (tedy řadových učitelů). To se snad skutečně někde děje? Jako zkušenější učitel si nedokážu představit, že řeknu mladší kolegyni či kolegovi, ať mi předloží ke kontrole své písemnosti. Asi nejdu s dobou, za totality toto teda nebylo.
E Kocourek
21. 11. 2014, 21:47
Ad Jaroslav Matějka: Že za totality toto nebylo? Jak kde. Na vojenských školách to zcela určitě bylo, a odhaduji, že nejen tam. Ale zajímá mě současná situace. Aby mělo smysl kontrolovat písemnosti řadoých učitelů, musel by asi existovat nějaký předpis - třeba i neoficiální - JAKÉ písemnosti mají vést a CO do nich zapisovat. A tohle mě velice zajímá. Existuje na některé škole takovýhle předpis, u kterého se očekává, že se jím bude řídit víc učitelů?
Jaroslav Matějka
22. 11. 2014, 13:36
Můj kolega kdysi začínal na vojenské škole a podobné věci se tam neděly, ani jsem o podobné praxi neslyšel na jiných školách.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Téma článku:

Management