Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > ŠPL 22 – příprava do školy: Houby v lese a Svatá Barbora
Odborný článek

ŠPL 22 – příprava do školy: Houby v lese a Svatá Barbora

6. 11. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
E. Štanclová, R. Frančíková

Anotace

Kniha obsahuje soubor pracovních listů, které jsou zaměřeny především na procvičování a upevňování schopností na celkový rozvoj s důrazem na přípravu do školy. Ukázka nabízí aktivity pro období podzim (sběr hub v lese) a zimu (svátek sv. Barbory).

Září: HOUBY V LESE

Cíle

 • Obkreslit přesně vytečkovaný obrázek, neotáčet výkres
 • Využití vhodných barev a správné držení tužky – dítě a jeho tělo
 • Orientace na ploše a určování stejného počtu
 • Upevňování znalostí o přírodě – dítě a svět
 • Rozvoj slovní zásoby (rozpočitadla) – dítě a ten druhý
 • Nácvik pohybové hry Na houby v lese

Motivace a zadání k pracovnímu listu:

V měsíci září roste v lese hodně hub, některé jsou jedlé a ty můžeme sbírat do košíku. Nejedlé houby nesbíráme, ale nesmíme na ně šlapat, protože v přírodě nic neničíme.
Vytečkovaný obrázek obtáhni správnou barvou pastelek (mraky, stromy).

Pomůcky: 

Barevné pastelky, košík, atlas hub, obrázky jedlých a jedovatých hub

Seznámení s lidovými texty:

Rozpočitadlo

Ene bene tyka mora, tamhle stojí černá hora,
ene bene houby, natáh se tam dlouhý,
ulovil si palečka a ty už jdi z kolečka!

Doplňující cvičení pro děti předškolního věku:

Orientace na ploše: Najdi stejné houby a stejně je vybarvi (dva hříbky, dva smrže).
 
Určování stejného počtu: Spočítej na muchomůrce červené, kolik má teček na klobouku, a na ostatní muchomůrky dokresli stejný počet teček (celkem 6 teček). Pozor na bedlu, ta nemá na klobouku kulaté tvary a je hnědá.
 
Upevňování znalostí o přírodě: Jaké znáš jedlé houby? Jaké jedovaté houby rostou v lese?
 
Rozpočitadla: Při jaké hře se může použít rozpočitadlo? Umíš jiné rozpočitadlo? Nácvik rozpočitadla o houbách v lese:

Hledám houby (E. Š.)

Hledám houby v lese, chodím sem a tam,
rostl tady hříbek, teď ho v koši mám.
V mechu se tu hezky krčí jedna malá houbička,
řekni nahlas svoje jméno, vždyť se tě ptá … (Janička, Evička, Hanička, …)

Pohybová hra: Na houby v lese

Děti sedí na koberci a mezi nimi prochází dívka s košíkem a říká rozpočitadlo Hledám houby. Ukazuje do rytmu rozpočitadla. Ten, na koho ukáže, když zazní poslední slovo, má povědět jméno jedlé houby, kterou by si dívka mohla vzít do košíku. Pokud odpoví správně (bedla, liška,křemenáč, pýchavka, václavka, klouzek, …), dívka odpoví: Ano, tebe si vezmu do košíku. Dítě potom chodí s dívkou, drží se s ní za ruku a postupně se za ruce připojí další „jedlé houby“. Pokud dítě řekne jedovatou houbu (muchomůrka červená, muchomůrka zelená, …) může dívka říci: Tebe do košíku nechci, zůstaň pěkně v lese. Dívka může při odpovědi improvizovat, jestli houbu do košíku chce, či nikoli, a použít vlastní zdůvodnění, zda si houbu vezme. Při nácviku hry jako první prochází mezi dětmi učitelka a prakticky dětem předvede, jak vybírá děti rozpočitadlem. Když děti zvládnou text, vybere učitelka dívku, která vybírá místo ní při dalším opakování pohybové hry.
 
 

 

Prosinec: SVATÁ BARBORA

Cíle:

 • Rozlišit dva druhy podobných předmětů, poznávání barev a jejich odstínů
 • Pečlivé vybarvování se správným držením pastelky, orientace na ploše
 • Určování počtu a porovnání počtu – stejně, více, méně
 • Nácvik pohybové hry Na sv. Barboru – dítě a ten druhý
 • Manipulace s předměty podle slovního zadání – dítě a jeho tělo
 • Vést děti k přátelskému chování – dítě a jeho psychika

Motivace a zadání k pracovnímu listu:

Paní malířka má ráda, když se děti umí rozdělit a nejsou lakomé.

Vybarvi všechny bonbony s jednou čárkou tmavě modrou pastelkou a bonbony se třemi čárkami vybarvi žlutou pastelkou. Prohlédni si pečlivě obrázek a holčičkám vybarvi trička červenou pastelkou a klukům vybarvi trička světle modrou pastelkou.

Pomůcky: 

Barevné pastelky, barevná víčka od PET lahví

Seznámení s lidovými texty: 

Svatá Barborka vyhání dřevo ze dvorka.

Doplňující cvičení pro děti předškolního věku:

Určování počtu: Spočítej modré bonbony a kluky a zjisti, jestli každý kluk dostane jeden bonbon. Je stejný počet bonbonů jako kluků? Spočítej žluté bonbony a porovnej, jestli vyjde jejich počet pro holčičky. Čeho je stejně, více nebo méně?

Říkadlo: Já, svatá Barbora (E. Š.) 

Já, svatá Barbora, přišla jsem k vám do dvora.
Hodným dětem dárek dám a zlobivé vyšupám.
 

Nácvik pohybové hry: Na svatou Barboru

Učitelka vysvětlí dětem tradici, že Barbora chodila 3. 12., v předvečer svého svátku, po vsi a hodným dětem dávala bonbony, oříšky a ovoce. Zlobivé děti od ní dostaly metličkou a měly se do příštího roku polepšit, aby také mohly dostat bonbony a jiné sladkosti.

Děti stojí v kruhu a jedno dítě má přes oblečení přehozenou bílou látku s otvorem na hlavu a v ruce drží metličku z proutků. Chodí jako Barbora kolem dětí a recituje říkadlo. Na konci říkadla se zastaví u někoho za zády a lehce naznačí vyšupání metličkou. Vyšupané dítě vyběhne z kruhu, Barbora za ním. Dítě musí utíkat kolem kruhu a vrátit se na své místo. Hra se opakuje. Děti se mohou v roli Barbory střídat.

Manipulace s předměty: Zahrajme si hru Sbíráme bonbony od Barbory. Děti sedí v kruhu kolem barevných víček a podle zadání učitelky si berou barevná víčka do krabičky: Sbíráme všechny červené „bonbony“. Dej si do krabičky pět zelených „bonbonů“. Vezmi si tři „bonbony“ a každý musí mít jinou barvu.
 
Přátelské chování: Společenská hra Umíš se rozdělit?
Děti sedí v kruhu kolem plastových PET víček. Dvě děti si naberou na pokyn učitelky do mističek libovolný počet barevných víček. Potom svá víčka vysypou a spočítají a mají si vybrat kamaráda, s nímž se chtějí o víčka rozdělit. Svoje rozhodnutí by měly umět slovně zdůvodnit, zejména pokud mají v misce lichý počet víček.
 

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace ŠPL 22 - Celkový rozvoj s důrazem na přípravu do školy.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
255.86 kB
PDF
Pracovní listy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
E. Štanclová, R. Frančíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída