Domů > Odborné články > Odborné vzdělávání > Projekt UNIV 3 ulehčuje rekvalifikace
Odborný článek

Projekt UNIV 3 ulehčuje rekvalifikace

24. 9. 2014 Odborné vzdělávání
Autor
Mgr. Renáta Drábová

Anotace

Projekt UNIV 3 má před sebou díky prodloužení poslední rok realizace. O tom, co všechno se již podařilo udělat, informuje hlavní manažerka projektu Renáta Drábová.

Programy dalšího vzdělávání

V rámci projektu bylo doposud vytvořeno 346 programů dalšího vzdělávání v souladu se standardy Národní soustavy kvalifikací. Na tvorbě se podíleli zástupci jak škol, tak soukromých vzdělávacích institucí ve všech krajích (kromě HM Prahy). Snahou bylo, aby na tvorbě programu pracovaly vždy dva subjekty. Tím je zajištěno, aby byl široce využitelný, tedy ne šitý na míru pouze konkrétní instituci. Ne však u všech programů se dalo toto pravidlo uplatnit, zejména ne u oborů, které jsou vyučovány pouze na jedné škole v České republice. Vytvořené programy prošly metodickou kontrolou a posouzením ze strany zaměstnavatelů, kteří jsou většinou členy sektorových rad. Tím je ověřena i jejich odborná správnost.

Celkem má projekt naplánováno vytvořit 400 programů dalšího vzdělávání a všechny budou přístupné veřejnosti. Může je tedy využít jakákoli vzdělávací instituce, případně je modifikovat při tvorbě svého programu, při žádosti o akreditaci, programy jsou využitelné i pro akreditační komisi MŠMT při přidělování akreditací.

Pilotní ověřování standardů NSK

Hlavním výstupem této aktivity je návrh metodiky, která umožní úřadům práce hradit vykonání zkoušky podle zákona č. 179/2006 Sb., bez toho, že by účastník musel absolvovat celý program dalšího vzdělávání. Pokud tedy přijde na úřad práce člověk, který chce absolvovat rekvalifikační kurz a některé kompetence z dané profesní kvalifikace již získal praxí, nemusí projít celým kurzem. Prochází pouze tou částí, v níž získá znalosti a dovednosti, které neovládá. Tak např. místo 150 hodin kurzu absolvuje pouze 90 hodin.

K posouzení toho, co člověk už umí a zná, je potřeba vstupní diagnostiky. Při ní uchazeč za pomoci odborného vedení posoudí, které kompetence ze standardu již ovládá a které si musí doplnit. Při pilotním ověřování projektu UNIV3 tuto vstupní diagnostiku vzdělávací instituce provádějí. Jsou k tomu školeni určení pracovníci, kteří potom vědí, jak s uchazeči pracovat. Poté je realizován program dalšího vzdělávání a závěrečná zkouška. Závěrečnou zkoušku skládají uchazeči „nanečisto“, avšak přesně podle požadavků hodnoticího standardu příslušné profesní kvalifikace. Tu opravdovou si pak mohou složit u kterékoliv autorizované osoby. I do této aktivity jsou zapojeni zaměstnavatelé. Posuzují konkrétní zadání vytvořená podle hodnoticího standardu a průběh celé zkoušky.

Je to pro ně zpětná vazba, jak v praxi vypadá něco, co pracovní skupina příslušné sektorové rady vytvořila a rada schválila. A teď trochu čísel: dosud proběhlo 373 pilotních ověřování, 104 jich je v realizaci, 123 v přípravě. Pilotáží se již zúčastnilo 3 500 osob.

Semináře

K tomu, aby projekt zajistil kvalitní vypracování programů dalšího vzdělávání a pokud možno bezproblémový průběh pilotního ověřování, je třeba dobře připravit pracovníky vzdělávacích institucí. Jsou tedy organizovány semináře k přípravě modulových programů dalšího vzdělávání, k přípravě pilotního ověřování podle standardů NSK, semináře k informačnímu systému UNIV3 a další. Při přípravě na výuku se lektoři často setkávají se situací, kdy dostupné učebnice či výukové materiály už neodpovídají vývoji a situaci v daném oboru. Je tedy potřeba vytvořit pro účastníky vlastní podklady. Právě pro tyto případy připravili pracovníci projektu semináře k tvorbě studijních materiálů. Semináře jsou koncipovány buď klasickým způsobem, tedy výklad zásad pro zpracování materiálů pro účastníky dalšího vzdělávání, nebo formou konzultací nad již vytvořenými studijními texty.

Informační systém k akreditacím rekvalifikačních programů

Vytvoření informačního systému má urychlit celý proces přijímání a schvalování žádostí o akreditaci rekvalifikací na MŠMT. Věříme, že ho uvítají jak žadatelé, tak členové akreditační komise.

Videa ze závěrečných zkoušek

Asi nejatraktivnějším prvkem propagace jsou zhruba pětiminutová videa zpracovaná ze závěrečných zkoušek k různým profesním kvalifikacím v rámci projektu a zveřejněná na projektovém webu www.univ3.cz. Najdete tam videoukázky z různých profesních kvalifikací, např. Malíř skla, Detektiv koncipient, Obuvník pro zakázkovou výrobu, Chemik – laborant, Sportovní masáž, Hrobník, Obsluha CNC strojů či Bourání masa.


Článek vyšel v časopise VZDĚLÁVÁNÍ, čtvrtletníku Národního ústavu pro vzdělávání, ročník 3, číslo 2/2014, ISSN 1805-3394. Ke stažení na http://www.nuv.cz/vystupy/vzdelavani-2-2014.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Renáta Drábová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.