Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Matematické hry s podílem náhody
Odborný článek

Matematické hry s podílem náhody

23. 1. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Eva Krejčová

Anotace

Příspěvek obsahuje náměty na dvě didaktické hry, využitelné ve výuce matematiky na 1. stupni. Ve druhé části příspěvku jsou popsány úvahy autorky o didaktických hrách, jak je do výuky zařazovat a jak se vyvarovat problémů při jejich realizaci.

Příspěvek vzniknul v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


KOSTKY

Společně hrají dva hráči. Postupně se střídají v házení dvou hracích kostek a v řešení sestaveného příkladu na násobení, jehož výsledek zaznamenávají svou barvou v tabulce. Např. hráči A padla na kostkách čísla 3 a 4. Počítá tedy spoj 3.4. nebo 4.3. Výsledek 12 vyznačuje přeškrtnutím tohoto čísla v tabulce. Pokračuje hráč B. Ten hází kostkami i v případě, že číslo hráče A bylo již dříve zaškrtnuto. Vítězí hráč, kterému se podařilo zaškrtnout více čísel.

1

16

3

12

9

5

25

2

30

4

18

24

15

36

8

20

6

10

Kostky je možné hrát i ve více početných skupinách (tří, čtyř). Lépe je zajištěna vzájemná kontrola, jednotlivec má však méně vlastních příležitostí „být ve hře". Podíl náhody je dán výsledkem hodu kostek. Číslo ještě nebylo zaškrtnuté - bylo zaškrtnuté.

BINGO - BONGO

Hrají všichni žáci, každý má připraveno hrací pole, např. schéma 3x3, do kterého libovolně (náhodně) umístí přirozená čísla z uvedeného oboru. Hra je nespecifická, může např. sloužit k procvičování pamětného dělení a násobení. Učitel postupně říká příklady, celkem 9 příkladů, každý s jiným výsledkem, ze zadaného oboru. Žáci řeší diktované spoje a v případě, že mají v tabulce odpovídající číslo - výsledek, přeškrtnou je křížkem. Komu se podaří přeškrtat celý řádek, sloupec, případně úhlopříčku, zvolá Bingo a zapíše si čárku - získává bod. Hra pokračuje. Jestliže má žák po vyřešení všech 9 příkladů proškrtnutá všechna čísla v tabulce, zvolá Bongo.

Například: Učitel volí obor 2 - 12, žáci tedy zapisují do herních plánů devět z jedenácti možných přirozených čísel (žádné se nesmí opakovat).

Žák A volil:

7

5

11

1

8

4

3

10

6

Žák B volil:

8

2

4

5

1

6

9

12

10

Vyučující říká příklady:

12:3, 18:3, 20:4, 10:10, 4.3, 24:3, 5.2, 16:8, 3.3.

Žák A zaškrtne:

7

5

11

1

8

4

3

10

6

Žák B zaškrtne:

8

2

4

5

1

6

9

12

10

Žák A získává 2 body, žák B 8 bodů.

Bingo - bongo je příkladem hry, kde podíl náhody je určován volbou možných čísel a jejich umístěním v tabulce. O tom rozhoduje žák. Míra náhody je navíc ovlivňována učitelem, v daném případě rozsahem zadaného oboru volitelných čísel.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Krejčová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

papíry, psací potřeby, hrací kostky