Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čtu a vím o čem: Čarodějnice
Odborný článek

Čtu a vím o čem: Čarodějnice

1. 9. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Iva Nováková
Spoluautor
Jitka Zukalová

Anotace

Ukázka z knihy Víš, co čteš? je vybraná z druhé části publikace a týká se čarodějnic. Hodina byla realizována ve druhé třídě.

Úvod

O knize:

Malí čtenáři často neposlouchají, co čtou. Pracovní sešit by jim měl pomoci tento problém odstranit. K pozornému poslouchání čteného textu děti motivuje možnost vyluštit tajenku a správně dokreslit nebo vybarvit obrázky.

Pracovní sešit je rozdělen do dvou částí:

První část obsahuje čtrnáct krátkých pohádek a na ně obsahově navazujících luštěnek a dokreslovaček. Podrobný návod je vysvětlen v úvodu.

Druhá část je složena z nejrůznějších na sobě nezávislých úkolů. Děti čtou jednotlivé věty a podle nich luští tajenky nebo dokreslují obrázky. Návok k řešení je u každého úkolu zvlášť.

Aktivity před četbou:

Každý žák sám napíše deset slov, které ho napadnou, když se řekne slovo čarodějnice. Ve dvojicích pak sdílejí, co zapsali a vyberou si jedno slovo, které považují za nejzajímavější. Toto slovo potom sdělí ostatním dvojicím.

Autor díla: Jitka Zukalová

Ve skupinkách, složených z dvojic, žáci vymyslí a zapiší:

  1. názvy pohádek, ve kterých vystupuje čarodějnice;
  2. dvojice protikladných slov, které se vztahují k čarodějnici, např. mladá x stará.
Autor díla: Jitka Zukalová

Čtení textu:

Žáci samostatně vypracují list podle instrukcí v úvodu textu. Kdo má práci hotovou, vybarvuje si čarodějnici.

Pozn.: Na tento styl práce jsou zvyklí z předešlé publikace této autorky, proto s tím neměli problém. 

Autor díla: Jitka Zukalová

Konec hodiny byl zakončen písní P. Skoumala Pět ježibab, kterou žáci znají z hudební výchovy.


Kniha Čtu a vím o čem je plná krátkých a zábavných povídek doprovázených úkoly a otázkami, které pomáhají rozvíjet čtení s porozuměním.

Pro začínající čtenáře je v publikaci zařazena část s různými na sobě nezávislými úkoly, ze které je i ukázka z knihy. Texty jsou nápadité a vtipné; kromě čtení si žáci procvičí i logické myšlení, soustředění, paměť a grafomotorické dovednosti.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Čtu a vím o čem.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
486.33 kB
PDF
Stránky z Čtu a vím o čem

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Iva Nováková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Vazby na materiály do výuky: