Odborný článek

Moje místo

14. 8. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Blanka Pešoutová

Anotace

Praktický článek z materiálu Mgr. Blanky Pešoutové o mezigeneračních vztazích, rodině a sžití s místem původu žáků.

Úvod

Pololetní projekt ZSV (sekunda), Gymnázium Jana Keplera Praha
 
Samostatná práce studentů navazuje na učivo 1. pololetí (vlastivědné učivo 7. ročníku – významná místa, významní Češi, Praha, „průvodcování“ po Královské cestě, stavební styly…).

Cíl

Hlavní cíle

Student
 1. cítí sounáležitost s místem a lidmi (rodina, pamětníci…) – jistota, identita;
 2. oceňuje význam individuální paměti (pamětník ví víc/jiné než učebnice „malých dějin“;
 3. raduje se z poznání;
 4. spolupracuje;
 5. hodnotí svou práci.

Dílčí cíle

a) Student umí – psychomotorické cíle

 1. rozvrhne si svou práci;
 2. pracuje samostatně;
 3. zpracovává, porovnává různé druhy poznatků (odborná literatura, rozhovor, videonahrávka);
 4. vede rozhovor – naslouchá, přizpůsobí se osobnímu tempu druhého, staršího;
 5. pracuje s odbornou literaturou;
 6. vybírá, sestavuje, vytváří smysluplný celek;
 7. cituje zdroje;
 8. připraví prezentaci své práce;
 9. prezentuje svou práci.

b) Student ví – kognitivní cíle

 1. shrne informace o místě, kde žije, o své rodině;
 2. popíše periodizaci lidského života;
 3. porovná své místo tehdy a nyní;
 4. definuje „duševní vlastnictví“.

c) Student si myslí, cítí, koná (v ideálním případě) – afektivní cíle

 1. je dobré „být s…“, sdílet, setkávat se, někam patřit (sounáležitost s místem, lidmi);
 2. chci se dozvídat víc, než vím;
 3. „Na co asi budu vzpomínat já, o čem budu vyprávět, jaký/á budu, až přijde stáří?“

Projekt je zahájen společnou dvouhodinou – ideální je polovina třídy (15 studentů)

 • Děti jsou vyzvány, aby přemýšlely o místě, které mají rády, „…asi to není tak známé místo, ale je ,tvoje‘…“, důvěrná znalost. „Je takové místo pro člověka důležité, proč, kdy…“
 • Balicí papír: 
  • „Čím, jak bys své místo nejlépe přiblížil/a ostatním?“ - děti zapisují své nápady na společný papír, rozvíjejí nápady ostatních.
  • „Odkud, od koho se můžeš dozvědět víc, než víš nyní?“ – zdroje, metody.
  • „Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých postupů?“ – děti samy jmenují pamětníky, rodáky, prarodiče, nejstarší obyvatele; je pak na učiteli, zda bude rozhovor s pamětníkem požadovat jako nutnou součást práce.
 • Zadání práce: učitel vyjde z dětských nápadů, vysvětlí úkol, stanoví postup a formální charakteristiky práce, časový harmonogram (tj. termíny splnění části úkolu – volba konkrétního místa, odevzdání osnovy, odevzdání části práce; odevzdání celé práce; prezentace). Doporučujeme vše společně zapsat a plán ponechat ve třídě; nabídnout individuální konzultace.
 • Děti se dozvědí kritéria hodnocení:
 1. obsah práce, kvalita, originalita + splnění povinných částí;
 2. výběr, zpracování informací, smysluplnost kompozice (část/celek);
 3. prezentace práce před třídou (např. patnáctiminutový souvislý projev, ukázky, např. videoprojekce, počítačová prezentace, audionahrávka);
 4. splnění formálních kritérií projektu;
 5. respektování časového harmonogramu;
 6. sebereflexe.

Reflexe

Otázky pro sebereflexi (ústně/písemně):

 1. Co mi přišlo při zpracovávání projektu nejzajímavější? Co mě nejvíce bavilo?
 2. Jaká část mé práce je nejlepší? Proč?
 3. Co jsem se naučil/a? Co důležitého jsem poznal/a?
 4. Co bych zlepšil/a? Proč jsem to neudělal/a před odevzdáním?
 5. Je něco, co jsem nesplnil/a? (viz. kritéria hodnocení)
 6. Která z prací mých spolužáků se mi líbila nejvíce? Proč?

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Blanka Pešoutová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

balicí papír