Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Překážková dráha – koňské dostihy
Odborný článek

Překážková dráha – koňské dostihy

Anotace

Článek popisuje aktivitu – překážkovou dráhu představující koňské dostihy. Děti se při této pohybové aktivitě naučí nové poznatky o koních a koňských dostizích.

Tento výstup je určen předškolním dětem od 4 do 6 let.

Cílem výstupu je zdokonalení pohybových dovedností, jako jsou například chůze po šikmé ploše, skok a běh, rozvíjíme jak fyzickou, tak psychickou zdatnost, také rozvíjíme kooperativní dovednosti.

Pomůcky: 5 obručí, 2 lavičky, 4 díly švédské bedny, žebřiny, horní část švédské bedny, žíněnka, 4 medicimbály, lano, kruhy, píšťalka 

Překážková dráha à la „koňské dostihy“

Povídáme si...

Výstup můžeme začít dětem již známým přivítáním/říkadlem, např.:

„Když se spolu uvidíme,
za ruce se uchopíme,
vzájemně se pohladíme,
usmějeme se na sebe,
koukneme se na nebe,
pozdravíme sluníčko,
protáhneme tělíčko.“

Jakmile se přivítáme, usadíme se v kruhu na koberci a začneme tím nejdůležitějším, a to uvedením do hodiny. Dětem představíme téma hodiny a můžeme začít.

Co to jsou koňské dostihy? Kdo všechno se těchto dostihů účastní? Jak vypadá dostihový kůň a jak jeho jezdec? Jak probíhá takový dostihový den? O co jde v dostihu?

Představit a přiblížit dětem toto téma můžeme názorně a hravě. Můžeme pustit záznam z dostihu, např. z Velké pardubické, a poté si takový dostih vyzkoušet na vlastní kůži.

 • Dostih je chovatelská zkouška, která prověřuje rychlost a výkonnost koně v klusu, cvalu a schopnost překonávat překážky. Pořádají se na dostihových závodištích. U nás je nejslavnější Velká pardubická.
 • Dostihů se účastní samozřejmě koně, dále trenéři koní, majitelé koní a především jezdci. Náš nejznámější jezdec je Josef Váňa.
 • Dostihového koně a jeho jezdce si nejlépe ukážeme na fotografii. Přitom si popíšeme výstroj dostihového koně a jeho jezdce.
 • Během dostihového dne se obvykle koná více dostihů – 7 až 10. Na průběh dostihových dní dohlíží takzvaná dostihová komise, která kontroluje např. stav dráhy, postihování přestupků a taky kurzy a výsledky.
 • Kurzy jsou čísla, které nám říkají, který kůň má největší předpoklad k výhře. 
 • Před každým dostihem se musí kůň i s jezdcem zvážit ve vážnici, protože je povolený omezený počet kilogramů, se kterými mohou koně závodit.
 • Cesta pokračuje k veterináři, který načte mikročip koně, aby zjistil a ověřil totožnost koně.
 • Trenér a jezdec s koněm přejdou do padoku, kde se dějí dvě věci – osedlá se kůň a dále se jezdec prochází po padoku se svým koněm, aby jeho koně mohli vidět diváci, kteří si vybírají koně, který se jim líbí nejvíce, tipují, který se jak umístí, a poté popřípadě uzavřou sázky.
 • Startér, člověk, který startuje dostih, vyzve jezdce, aby nasedli na koně, a odchází ke zkušebnímu cvalu a skoku.
 • Pak se jezdci s koňmi dostaví na místo startu do startovacího boxu.
 • Startér dostih odstartuje mávnutím červeného praporku a otevřením předních dvířek boxů. 
 • Nakonec kůň, který jako první protne nosem linii cíle, vítězí. 
 • V některých zemích jsou vítězové podrobeni antidopingové zkoušce, jako vzorek se odebírá moč, popřípadě krev.   
 • V každém dostihu jde samozřejmě o to, aby se ukázalo, jak je který kůň výkonný, a podle toho se později případně zařazují do chovu. 

Hrajeme si...

Hra: Dostihy – děti vytvoří kruh a položí ruce na kolena. Pohybem těla a během na místě simulujeme koňské závody – cval, klus, skoky, zatáčky, překážky (vodní příkop, malý a velký taxis, zahrádky), tribuny pánů a dam, vše doprovázíme i zvuky. 

Připravíme se, procvičíme se... 

Rozcvičení ve dvojicích – malý s velkým, s pomocí značek (např. koně).

 1. Zaujmeme stoj rozkročný a ruce dáme v bok. Hlavou děláme obloučky z pravého ramene k levému, 5x. NEZVEDÁME RAMENA!
 2. Zůstaneme ve stoji rozkročném, předkloníme se se vzpaženými pažemi, které položíme na ramena svého partnera, a společně kroužíme celými pažemi vzad, nejprve pravou, poté levou. Alespoň 10x, nezapomínáme na ROVNÁ ZÁDA!
 3. Zůstaneme v předklonu i s držením partnera za ramena a společně rotujeme celým trupem, aniž bychom se pustili. Vlevo, poté vpravo, opakujeme 10x. Opět nezapomínáme na ROVNÁ ZÁDA!
 4. Postavíme se, spojíme čela k sobě (k partnerovi) a předpažíme. Paže si přitom vzájemně položíme na ramena. Děláme švihy přednožmo, střídavě pravou a levou a naopak. Každou nohou 8x.
 5. Stejný postoj jako v předchozím cviku, tentokrát však švihy únožmo. Každá noha 8x. Držíme si rovná záda!
 6. Stejný postoj jako v předchozích dvou, tentokrát švihy zánožmo. Opět každá noha 8x. Rovná záda!
 7. Postavíme se do stoje spatného vedle sebe, chytneme se vnějšíma rukama ve vzpažení a vnitřníma rukama v připažení. Děláme výpady vnějšíma nohama do podřepu únožného. Vydržíme 5 sekund se stálým držením rukou a opakujeme 8x. NEPŘEDKLÁNĚT TRUP!
 8. Posadíme se do sedu skrčmo čelem k sobě, držíme se s partnerem za ruce. Odsuneme se od sebe pomocí chodidel, propneme kolena a přitom se stále držíme ruce. Možná obměna: zkrácením úchopu je cvik náročnější.
 9. Posadíme se do sedu roznožného čelem k sobě a opět se chytneme za ruce. Jeden z partnerů se zaklání a druhý předklání, vždy vydržíme alespoň 5 sekund a vyměníme se. Možná obměna: zkrácením úchopu je cvik náročnější.
 10. Postavíme se do stoje spojného, opět čelem k sobě a chytneme se za ruce.  

Jakmile se s dětmi pořádně rozcvičíme a rozehřejeme, ukážeme jim plánek jejich dostihové dráhy / překážkové dráhy. Názorně si ukážeme chůzi, cval i klus. A poté se vrhneme na společné nachystání nářadí. Nachystáme si tak společně dostihovou dráhu podle plánku. U každé překážky můžeme nachystat obrázek se znázorněným cvikem. Dráhu si nejprve projdeme společně, ukážeme názorně pomocí nejšikovnějšího dítěte a můžeme odstartovat první dostih.

Dostihové překážky/dráha...

 1. Živý plot: obruč zavěšená na kruzích – prolézt / obruč postavená tak, aby se jí dalo prolézt
 2. Vodní příkop: dvě švihadla, mezi nimi modrý šál – přeskočit 
 3. Irská lavice: lavička (malí), obrácená lavička (velcí) – projít
 4. Malé zahrádky: 5 tyčí nebo žebřík – přeběhnout
 5. Taxisův příkop: švédská bedna se dvěma lavičkami – výstup, překrok, sestup
 6. Velké zahrádky: díly švédské bedny projít (velcí), 3 obruče – přeskákat snožmo (malí)
 7. Živý plot s příkopem: rozběh a výskok na zavěšený šátek, přeskočit žíněnku
 8. Proutěná překážka: dvě lavičky s nataženou gumou – přejít
 9. Kamenná zeď: švédská bedna s žíněnkou – přelézt
 10. Vodní příkop velký: dvě žíněnky, mezi nimi modrý šál – přeskočit

Pozn. u páté překážky – Taxisův příkop – by měla dopomáhat dospělá osoba.

Překonání dráhy – projít dráhu podle pravidel, které si společně s dětmi určíme, startujeme na písknutí. Posíláme děti buď libovolně jedno po druhém, nebo můžou dráhu projít po družstvech (např. 4členná skupina), na čas, či volně.

Společně vyhodnotíme nejlepší koňské družstvo/koně, nebo společně všem zatleskáme.

Závěr dostihového „dne“... 

Na závěr se protáhneme, uvolníme, zrelaxujeme a vyhodnotíme dostih.

 • vzpor klečmo a postupně protahujeme pravou/levou paži
 • vzpor klečmo a postupně protahujeme pravou/levou nohu
 • vzpor klečmo a současně protahujeme levou nohu/pravou paži a naopak
 • posadíme se do tureckého sedu, narovnáme záda, hluboce se nadechneme a vydechneme

Můžeme si ke všemu pustit pomalou hudbu, aby děti zklidnily svůj organismus. Nakonec si popovídáme, jak se nám dostih líbil, která překážka byla nejtěžší/nejlehčí, co se při tom děti naučily nového apod.

A samozřejmě děti kolektivně pochválíme. 

Literatura a použité zdroje

[1] – Dostih. 2016. [cit. 2016-1-29]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Dostih].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
327.15 kB
Dokument
Metodický list, rozcvička

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 3. 2016
Článek je vhodný pro dětí předškolního věku. Svou originalitou a námětem je vhodný jako inspirace pro paní učitelky mateřských škol.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

5 obručí, 2 lavičky, 4 díly švédské bedny, žebřiny, švédská bedna, žíněnka, 4 medicimbály, lano, kruhy, píšťalka, informace o dostizích, obrázky/fotografie koní, DVD o dostizích (Velká pardubická) či záznam z internetu (např. YouTube) apod.