Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Překážková dráha – koňské dostihy
Odborný článek

Překážková dráha – koňské dostihy

Anotace

Článek popisuje aktivitu – překážkovou dráhu představující koňské dostihy. Děti se při této pohybové aktivitě naučí nové poznatky o koních a koňských dostizích.

Tento výstup je určen předškolním dětem od 4 do 6 let.

Cílem výstupu je zdokonalení pohybových dovedností, jako jsou například chůze po šikmé ploše, skok a běh, rozvíjíme jak fyzickou, tak psychickou zdatnost, také rozvíjíme kooperativní dovednosti.

Pomůcky: 5 obručí, 2 lavičky, 4 díly švédské bedny, žebřiny, horní část švédské bedny, žíněnka, 4 medicimbály, lano, kruhy, píšťalka 

Překážková dráha à la „koňské dostihy“

Povídáme si...

Výstup můžeme začít dětem již známým přivítáním/říkadlem, např.:

„Když se spolu uvidíme,
za ruce se uchopíme,
vzájemně se pohladíme,
usmějeme se na sebe,
koukneme se na nebe,
pozdravíme sluníčko,
protáhneme tělíčko.“

Jakmile se přivítáme, usadíme se v kruhu na koberci a začneme tím nejdůležitějším, a to uvedením do hodiny. Dětem představíme téma hodiny a můžeme začít.

Co to jsou koňské dostihy? Kdo všechno se těchto dostihů účastní? Jak vypadá dostihový kůň a jak jeho jezdec? Jak probíhá takový dostihový den? O co jde v dostihu?

Představit a přiblížit dětem toto téma můžeme názorně a hravě. Můžeme pustit záznam z dostihu, např. z Velké pardubické, a poté si takový dostih vyzkoušet na vlastní kůži.

 • Dostih je chovatelská zkouška, která prověřuje rychlost a výkonnost koně v klusu, cvalu a schopnost překonávat překážky. Pořádají se na dostihových závodištích. U nás je nejslavnější Velká pardubická.
 • Dostihů se účastní samozřejmě koně, dále trenéři koní, majitelé koní a především jezdci. Náš nejznámější jezdec je Josef Váňa.
 • Dostihového koně a jeho jezdce si nejlépe ukážeme na fotografii. Přitom si popíšeme výstroj dostihového koně a jeho jezdce.
 • Během dostihového dne se obvykle koná více dostihů – 7 až 10. Na průběh dostihových dní dohlíží takzvaná dostihová komise, která kontroluje např. stav dráhy, postihování přestupků a taky kurzy a výsledky.
 • Kurzy jsou čísla, které nám říkají, který kůň má největší předpoklad k výhře. 
 • Před každým dostihem se musí kůň i s jezdcem zvážit ve vážnici, protože je povolený omezený počet kilogramů, se kterými mohou koně závodit.
 • Cesta pokračuje k veterináři, který načte mikročip koně, aby zjistil a ověřil totožnost koně.
 • Trenér a jezdec s koněm přejdou do padoku, kde se dějí dvě věci – osedlá se kůň a dále se jezdec prochází po padoku se svým koněm, aby jeho koně mohli vidět diváci, kteří si vybírají koně, který se jim líbí nejvíce, tipují, který se jak umístí, a poté popřípadě uzavřou sázky.
 • Startér, člověk, který startuje dostih, vyzve jezdce, aby nasedli na koně, a odchází ke zkušebnímu cvalu a skoku.
 • Pak se jezdci s koňmi dostaví na místo startu do startovacího boxu.
 • Startér dostih odstartuje mávnutím červeného praporku a otevřením předních dvířek boxů. 
 • Nakonec kůň, který jako první protne nosem linii cíle, vítězí. 
 • V některých zemích jsou vítězové podrobeni antidopingové zkoušce, jako vzorek se odebírá moč, popřípadě krev.   
 • V každém dostihu jde samozřejmě o to, aby se ukázalo, jak je který kůň výkonný, a podle toho se později případně zařazují do chovu. 

Hrajeme si...

Hra: Dostihy – děti vytvoří kruh a položí ruce na kolena. Pohybem těla a během na místě simulujeme koňské závody – cval, klus, skoky, zatáčky, překážky (vodní příkop, malý a velký taxis, zahrádky), tribuny pánů a dam, vše doprovázíme i zvuky. 

Připravíme se, procvičíme se... 

Rozcvičení ve dvojicích – malý s velkým, s pomocí značek (např. koně).

 1. Zaujmeme stoj rozkročný a ruce dáme v bok. Hlavou děláme obloučky z pravého ramene k levému, 5x. NEZVEDÁME RAMENA!
 2. Zůstaneme ve stoji rozkročném, předkloníme se se vzpaženými pažemi, které položíme na ramena svého partnera, a společně kroužíme celými pažemi vzad, nejprve pravou, poté levou. Alespoň 10x, nezapomínáme na ROVNÁ ZÁDA!
 3. Zůstaneme v předklonu i s držením partnera za ramena a společně rotujeme celým trupem, aniž bychom se pustili. Vlevo, poté vpravo, opakujeme 10x. Opět nezapomínáme na ROVNÁ ZÁDA!
 4. Postavíme se, spojíme čela k sobě (k partnerovi) a předpažíme. Paže si přitom vzájemně položíme na ramena. Děláme švihy přednožmo, střídavě pravou a levou a naopak. Každou nohou 8x.
 5. Stejný postoj jako v předchozím cviku, tentokrát však švihy únožmo. Každá noha 8x. Držíme si rovná záda!
 6. Stejný postoj jako v předchozích dvou, tentokrát švihy zánožmo. Opět každá noha 8x. Rovná záda!
 7. Postavíme se do stoje spatného vedle sebe, chytneme se vnějšíma rukama ve vzpažení a vnitřníma rukama v připažení. Děláme výpady vnějšíma nohama do podřepu únožného. Vydržíme 5 sekund se stálým držením rukou a opakujeme 8x. NEPŘEDKLÁNĚT TRUP!
 8. Posadíme se do sedu skrčmo čelem k sobě, držíme se s partnerem za ruce. Odsuneme se od sebe pomocí chodidel, propneme kolena a přitom se stále držíme ruce. Možná obměna: zkrácením úchopu je cvik náročnější.
 9. Posadíme se do sedu roznožného čelem k sobě a opět se chytneme za ruce. Jeden z partnerů se zaklání a druhý předklání, vždy vydržíme alespoň 5 sekund a vyměníme se. Možná obměna: zkrácením úchopu je cvik náročnější.
 10. Postavíme se do stoje spojného, opět čelem k sobě a chytneme se za ruce.  

Jakmile se s dětmi pořádně rozcvičíme a rozehřejeme, ukážeme jim plánek jejich dostihové dráhy / překážkové dráhy. Názorně si ukážeme chůzi, cval i klus. A poté se vrhneme na společné nachystání nářadí. Nachystáme si tak společně dostihovou dráhu podle plánku. U každé překážky můžeme nachystat obrázek se znázorněným cvikem. Dráhu si nejprve projdeme společně, ukážeme názorně pomocí nejšikovnějšího dítěte a můžeme odstartovat první dostih.

Dostihové překážky/dráha...

 1. Živý plot: obruč zavěšená na kruzích – prolézt / obruč postavená tak, aby se jí dalo prolézt
 2. Vodní příkop: dvě švihadla, mezi nimi modrý šál – přeskočit 
 3. Irská lavice: lavička (malí), obrácená lavička (velcí) – projít
 4. Malé zahrádky: 5 tyčí nebo žebřík – přeběhnout
 5. Taxisův příkop: švédská bedna se dvěma lavičkami – výstup, překrok, sestup
 6. Velké zahrádky: díly švédské bedny projít (velcí), 3 obruče – přeskákat snožmo (malí)
 7. Živý plot s příkopem: rozběh a výskok na zavěšený šátek, přeskočit žíněnku
 8. Proutěná překážka: dvě lavičky s nataženou gumou – přejít
 9. Kamenná zeď: švédská bedna s žíněnkou – přelézt
 10. Vodní příkop velký: dvě žíněnky, mezi nimi modrý šál – přeskočit

Pozn. u páté překážky – Taxisův příkop – by měla dopomáhat dospělá osoba.

Překonání dráhy – projít dráhu podle pravidel, které si společně s dětmi určíme, startujeme na písknutí. Posíláme děti buď libovolně jedno po druhém, nebo můžou dráhu projít po družstvech (např. 4členná skupina), na čas, či volně.

Společně vyhodnotíme nejlepší koňské družstvo/koně, nebo společně všem zatleskáme.

Závěr dostihového „dne“... 

Na závěr se protáhneme, uvolníme, zrelaxujeme a vyhodnotíme dostih.

 • vzpor klečmo a postupně protahujeme pravou/levou paži
 • vzpor klečmo a postupně protahujeme pravou/levou nohu
 • vzpor klečmo a současně protahujeme levou nohu/pravou paži a naopak
 • posadíme se do tureckého sedu, narovnáme záda, hluboce se nadechneme a vydechneme

Můžeme si ke všemu pustit pomalou hudbu, aby děti zklidnily svůj organismus. Nakonec si popovídáme, jak se nám dostih líbil, která překážka byla nejtěžší/nejlehčí, co se při tom děti naučily nového apod.

A samozřejmě děti kolektivně pochválíme. 

Literatura a použité zdroje

[1] – Dostih. 2016. [cit. 2016-1-29]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Dostih].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
327.15 kB
Dokument
Metodický list, rozcvička

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Lorgerová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
8. 3. 2016
Článek je vhodný pro dětí předškolního věku. Svou originalitou a námětem je vhodný jako inspirace pro paní učitelky mateřských škol.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Činnostní a občanské kompetence
 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí, Specializovaná učebna, Školní třída

Nutné pomůcky:

5 obručí, 2 lavičky, 4 díly švédské bedny, žebřiny, švédská bedna, žíněnka, 4 medicimbály, lano, kruhy, píšťalka, informace o dostizích, obrázky/fotografie koní, DVD o dostizích (Velká pardubická) či záznam z internetu (např. YouTube) apod.