Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Trénink slovní zásoby pro každý věk: Hry s písmeny a slovy
Odborný článek

Trénink slovní zásoby pro každý věk: Hry s písmeny a slovy

19. 8. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Jitka Suchá

Anotace

Ukázka z knihy nabízí tři ukázky cvičení na rozvoj slovní zásoby. Cvičení dále procvičují také paměť, koncentraci, kreativitu, logické myšlení, jazykový cit, vyjadřovací schopnosti v psaném i ústním projevu.

PÁLÍ VÁM TO?

Náročnost: 1–2

Orientační doba trvání: 10–30 minut

Procvičuje se: slovní zásoba, dlouhodobá paměť, logické myšlení

Pomůcky: flipchart a fixy

Postup: Zadáme téma a v duchu si promyslíme konkrétní slovo (např. téma je jídlo a slovo, které budeme po písmenkách získávat, bude BRAMBORAČKA). Na flipchart zakreslíme tolik teček (nebo vodorovných čárek), kolik písmenek má hádané slovo. Každý z účastníků pak zkusmo určí jedno písmenko. Pokud se ve slově vyskytuje, zapíšeme ho na odpovídající místo. Pro ulehčení orientace účastníků můžeme do dolní části flipchartu zapisovat písmena, která už byla vybírána, ale v daném slově se nevyskytují. Postupně se odhaluje hádané slovo. Pokud ho někdo z účastníků již ví, třebaže ještě nejsou všechna písmena doplněná, může říci řešení nahlas, a získává tak vítězný bod. Hru můžeme opakovat s dalším slovem tak dlouho, dokud to účastníky ještě baví.

Varianta 1: Některá písmenka můžeme předem vyplnit na odpovídající místa, tím snížíme obtížnost hry.

Varianta 2: Můžeme doplňovat písmenka nejen do jednotlivých slov, ale i do různých slovních spojení nebo celých vět (např. přísloví).

KATEGORIE A PÍSMENO

Náročnost: 1–2

Orientační doba trvání: 10–20 minut

Procvičuje se: koncentrace pozornosti, slovní zásoba, dlouhodobá paměť

Pomůcky: sada lístečků s písmeny abecedy (vynecháme Y, W, X) a sada lístečků s různými kategoriemi, např. zvíře, příjmení známé osobnosti, vybavení bytu, města v Čechách, koření, zahraniční města, hudební nástroj a další (místo lístečků můžeme také vyrobit házecí kostky třeba ze spodních částí tetrapakových krabic od kefíru čtvercového průřezu, dvě tyto spodní části zasuneme do sebe, polepíme je po jednotlivých stranách názvy kategorií, druhou kostku pak písmeny), arch na zaznamenávání výsledků

Postup: Všichni účastníci si vylosují z každé sady po jednom lístečku. Úkolem hráče je říci slovo začínající na dané počáteční písmenko ve vylosované kategorii (např. si vylosuje písmenko P a vybavení bytu vymyšlené slovo může být třeba „polička“). Dále si mohou účastníci posílat jeden z lístečků po směru hodinových ručiček tak, jak sedí u stolu, a mohou vymýšlet další slova.

ABECEDA

Náročnost: 2

Orientační doba trvání: 15–30 minut

Vhodné pro: starší děti a dospělé

Procvičuje se: slovní zásoba, dlouhodobá paměť, koncentrace pozornosti

Pomůcky: flipchart, fixy (nebo papíry a tužky)

Postup: Lze hrát buď v týmech proti sobě, nebo jako soutěž jednotlivců – vyhrává nejrychlejší. Zadáme určitou kategorii, např. rostliny, vlastnosti, pražské pamětihodnosti apod., a úkolem je vymyslet od každého písmenka abecedy alespoň jednu položku na zadané téma.

Další aktivity

ZDROBNĚLINY

Ke každé uvedené dvojici uveďte vysvětlení obou pojmů. Pokuste se vymyslet další dvojice slov, kdy výchozí slovo a jeho zdrobnělina označují něco zcela jiného.
 
kobyla – kobylka
kopřiva – kopřivka
koruna – korunka
družice – družička
člun – člunek
budík – budíček
céva – cévka
cvok – cvoček
přeslice – přeslička
stolice – stolička
stopa – stopka
paralela – paralelka
labuť – labutěnka
buben – bubínek
zdraví – zdravíčko
kost – kostička
kozák – kozáček
ubrus – ubrousek
kolona – kolonka

ODHADNĚTE VÝZNAM MÁLO ZNÁMÉHO RČENÍ

Přiřaďte k sobě málo známé rčení z levého sloupce a jeho předpokládaný význam z pravého sloupce.
1. být pokopaný od motýlů A. dávat policii otisky prstů 
2. hledí do řepy a vidí do mrkve B. nikdy
3. tahat bílé nitě C. je nemanželského původu
4. spadla na něho pavlač D. pospěš si
5. být míčem v něčích rukou E. nezdařilo se
6. my o mase, on o kvase F. pít kořalku
7. jak ti hoří krematorium? G. zkušeného poučovat
8. přijít s moukou, když jsou koláče upečeny H. je starý
9. učit starého kocoura myši chytat I. nekňuba
10. tancovat s Jankem Stojanovým a s Lavicovic Honzou J. šilhá
11. až se kobyla otelí K. být pihovatý
12. hrát na klavír L. přijít pozdě
13. to je mi kimono M. každý mluví o něčem jiném
14. ten už mnoho kapusty snědl N. netancovat
15. spadla pečeně do popela O. to je mi jedno
16. otec se mu utopil v podmáslí P. být v jeho moci
17. vezmi s sebou Pospíšila Q. jak se máš?
18. kam ho ráno postavíš, tam ho večer najdeš R. přetvařovat se
19. to je salát pro jeho pepř S. je potrhlý
20. sobolem vlka krýti T. dát někomu pohlavek
21. upéci někomu zelník U. to je voda na jeho mlýn

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Trénink slovní zásoby pro každý věk.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jitka Suchá

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída