Odborný článek

Jan Angelo Zeyer

14. 7. 2014 Základní vzdělávání
Autor
MUDr. Lucie Boucher

Anotace

Dílo a tvorba J. A. Zeyera v kontextu historie 1. světové války a československých legií - metodika pro učitele s přílohami.

Úvod

Další očekávané výstupy:
 1. Základní vzdělávání -> 1. stupeň -> Člověk a jeho svět -> Lidé a čas -> žák pojmenuje některé rodáky
 2. Základní vzdělávání -> 2. stupeň -> Člověk a společnost -> Dějepis -> První světová válka
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis -> První světová válka
Mezioborové přesahy a vazby: 
 1. Základní vzdělávání -> Výtvarná výchova 1. a 2. stupeň
 2. Základní vzdělávání -> Vlastivěda a dějepis
 3. Gymnaziální vzdělávání -> Dějepis
 4. Gymnaziální vzdělávání -> Výtvarná výchova
Průřezová témata:
 1. Základní vzdělávání -> Multikulturní výchova
 2. Gymnaziální vzdělávání -> Multikulturní výchova
Organizace řízení učební činnosti: Práce s pracovními listy
Organizace prostorová: Školní třída
Nutné pomůcky: Dataprojektor nebo notebook
 
Realizoval: Spolek ČŠBH, Na Břevnovské pláni 9, 169 00, Praha 6, www.csbh.cz, csbh@csbh.cz

ÚVODNÍ MOTIVACE

Kopie obrazu Jana Angela Zeyera Pohled na Prahu ze Strahovské zahrady, akvarel na kartonu, 100x191cm, Galerie hl. m. Prahy.

Motivační fáze slouží k uvedení do problematiky a podnícení zájmu o následný úkol. Pokládané otázky můžete podle vlastního uvážení přizpůsobit skupině, se kterou pracujete. Cílem je, aby žáci nacházeli odpovědi samostatně. Žádná odpověď není špatná. Není nutné vycházet z konkrétního názvu díla, aby nebyli žáci omezeni v tvořivosti.

Nejprve rozdejte žákům vytištěné obrázky ze sešitu pro žáky. Na obrázku žáci splní krátké dílčí úkoly. Na konci metodického listu je najdete s možným řešením.

Poté promítněte žákům obraz Pohled na Prahu ze Strahovské zahrady a pokládejte jim následující otázky.

Popište obraz od Jana Angelo Zeyera.

 • Poznáváte toto město? Víte, jak se jmenují některé budovy na obraze?
 • Čím je tvořena městská krajina?

ZADÁNÍ A VYSVĚTLENÍ ÚKOLU

Zadání úkolu by mělo obsahovat jak nabídku různých pracovních postupů / výtvarných technik, tak také nabídku použitelných materiálů. Nechejte malý prostor i na dotazy týkající se zadání. Individuální otázky konkrétního charakteru budete zodpovídat v následující tvůrčí fázi. Seznam pomůcek je uveden na konci zadání.

Z kartonu si vytvoříme město, které bude tvořit prostorový obraz jako divadelní kulisy. Pracujte ve skupině.

 • Domluvte se, jaké stavby a stromy ve městě budete mít.
 • Nakreslete si tužkou (fixou) na karton obrysy budov, zdí a stromů.
 • Vyřežte jednotlivé díly města a na každý díl přilepte nožku, která zajistí, že díl bude stát kolmo na podložku.
 • Upravte si podložku (zem), na kterou díly města připevníte. Imitujte kopce, namalujte řeku, trávu …
 • Pomalujte si díly temperovými barvami a po zaschnutí domalujte detaily fixami.
 • Rozestavte díly města na podložku a přilepte je.
 • Pokud bude potřeba, domalujte další trávu, hlínu, …
Kopie obrazu Jana Angela Zeyera Dvě bárky, akvarel na kartonu, 100x191cm, Galerie hl. m. Prahy.
 • Co vám lodičky připomínají? (Plavbu po moři, loňskou dovolenou, …)
Kopie obrazu Jana Angela Zeyera Pohled na Prahu ze Strahovské zahrady, akvarel na kartonu, 100x191cm, Galerie hl. m. Prahy.
 
 • Co je na obrazové kompozici zvláštního? (Obrázky jsou přetočené podle osy, mění se jejich barevnost.)

ČŠBH, o. s. Licence CC BY-NC-ND http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/

Projekt byl podpořen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci dotačního programu Podpora vzdělávání v jazycích národních menšin a multikulturní výchovy v roce 2013. Mediální partner: Český rozhlas – Radio Praha

Zdroj obrazu v medailonku výtvarníka:
Dějev, P. Výtvarníci legionáři. J. A. Zeyer. Praha, Československý legionář, 1937.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
184.57 kB
PDF
Medailonek žáci
pdf
1.34 MB
PDF
Pracovní list I
pdf
158.2 kB
PDF
Medailonek učitele
pdf
474.61 kB
PDF
Výtvarný list
pdf
1.35 MB
PDF
Pracovní list II
pdf
1.67 MB
PDF
Pracovní list III
pdf
1.7 MB
PDF
Pracovní list IV

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
MUDr. Lucie Boucher

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Karton, staré krabice, tvrdý papír, akvarelové barvy, štětce, lepidlo, fixy, oboustranná lepicí páska, tvrdý papír velkého formátu (balicí papír A0). Pracovní listy.