Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Colours and numbers- Birthday lesson
Odborný článek

Colours and numbers- Birthday lesson

23. 6. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Anita Šťastná

Anotace

V článku popisuji činnosti pro osvojení číslic a barev.
Začneme obvyklým rituálem, aby děti poznaly, že začala hodina anglického jazyka. Většinou je rituálem uvítací písnička, kterou si společně zazpíváme. (Může se jednat například o písničku "Hello everyone") Děti se mohou doprovodit na hudební nástroje, aby se více zapojily. Měli bychom mít pomůcky, které získají pozornost dětí, např. maňásek, obrázky, omalovánky… atd.
 
Úvod do hodiny
 
Učitelka s maňáskem kočičky na ruce (tudíž v roli kočičky) děti uvítá, ukazuje na dort a oznámí jim, že má narozeniny ("Hi everyone, I have birthday today. Let´s go celebrate." ). Poté odvede děti do herny, kde budou přichystány krabice s "dárky".
 
 
Mexická vlna
- rozehřívací činnost
- při této činnosti se děti učí nová slova opakováním
- je to jednoduchá, pro děti zábavná a účiná metoda k jakémukoliv tématu
 
Děti se posadí do kroužku a učitelka počítá krabice s dárky. Učitelka řekne "one", dítě po její pravé ruce si stoupne, zvedne ruce a zopakuje "one", poté se postaví jeho kamarád po pravé ruce udělá to samé. Takto pokračujeme až dokud se slovíčko po kruhu nevrátí k učitelce, která okomžitě bere do ruky další dárek, přidává ho na hromádku k předchozímu a říká two, three, four... Každé kolo se pokusíme maličko přidat na rychlosti. Děti si tímto zůsobem slovíčka zapamatují, protože je slyší několikrát po sobě.
 
Svíčky
 
Děti dostanou pracovní list s několika dorty, učitelka děti požádá aby na daný dort namalovaly určitý počet svíček „ Draw three candles to cake one. Cat wants a blue, green and orange one." Děti nakreslí dort s třemi svíčkami modré, zelené a oranžové barvy, které kočička chtěla. V další činnosti by si měly děti na jiný dort přikreslit svíčky podle svého věku a vybarvit svými oblíbenými barvami. Poté se ptáme např. „How old are you? How many candles have you got there? Have got any red/ blue/ green…?“
 
Počítání balónků
 
Poté učitelka rozmístí po třídě barevné párty balónky, a ptá se dětí kolik je balónků určité barvy. "How many baloons is red, green, blue....?" Nebo obráceně "There is four baloons. What colour is it?" . Dítě které správně odpoví, může jeden balónek propíchnout, aby se počty balónů neustále měnily. Hrajeme dokud máme balónky.
 
Tichá pošta
 
Děti si sednou za sebe do dvou řad. Před každou řadou dětí, které tvoří tým bude narozeninová krabice a v každé z nich jsou stejné předměty
(třeba bonbóny). Učitelka pošeptá dětem na konci řad stejnou číslovku, děti si ji pošlou (jako to chodí u tiché pošty),a když se číslovka dostane na začátek řady, první děti se rozběhnou ke krabici a před krabici vyloží daný počet bonbónů.
 
Závěr
 
Následuje rozlučkový rituál, kdy si opět třída zazpívá písničku na rozloučenou. Osobně používám píseň "Hello everyone" ve změněné verzi "Bye bye everyone".
 
Během lekce je nutné bohatě gestikulovat a hlavně chválit.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Anita Šťastná

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
23. 6. 2014
Velmi pěkné zpracování výuky anglického jazyka u dětí předškolního věku. Umím si představit, že předkládaný návrh bude inspirovat učitele mateřských škol i další vzdělavatele zaměřující se na elementární výuku anglického jazyka, protože působí velmi srozumitelně a zkonkrétňuje možné přístupy k rozvoji cizojazyčných kompetencí dětí. Úvodní didaktické zpracování navíc může učitelům usnadnit orientaci v teoretickém ukotvení lekce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Maňásek, pracovní list s dorty, balónky, kulisa dortu, krabice s bonbóny