Odborný článek

Ekolibřík

17. 6. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivana Hrubá Eliášová

Anotace

Projektové vyučování na školách má již svou tradici. Lze ho úspěšně doplnit o aktivity v rámci spolupráce s místními domy dětí a mládeže.

Příběh první

Ekolibřík je vzácný druh kolibříka. Poprvé byl spatřen před šesti lety v Lanškrouně. Od té doby se pravidelně objevuje na krátký čas v březnu nebo v dubnu. Vidět ho můžete během jednoho týdne v prostorách Domu dětí a mládeže Damián v Lanškrouně. Nejraději má děti ze 4. tříd základních lanškrounských škol. Doposud se nepodařilo odchovat mláďata v jiných lokalitách. Pokud byste měli zájem o podrobnosti, jak s tímto zajímavým živočichem vycházet, neváhejte se zeptat.

Příběh druhý

Ekolibřík je roky prověřený a osvědčený projektový den Domu dětí a mládeže v Lanškrouně. Je zaměřený na posílení vědomí, že každý z nás má sílu, moc i odpovědnost za to, v jakém prostředí budeme žít. Vznikl v roce 1998 pro žáky 6. tříd lanškrounských škol. Čas ukázal, že myšlenka, způsob realizace a především nadšení organizátorů, udělá z této aktivity pravidelnou a všemi vítanou akci. V současné době přichází na projektový den žáci 4. tříd lanškrounských škol – čím dříve zasejeme semínko zodpovědnosti za své chování vůči přírodě, tím lépe. Myslím, že by stálo za to, aby se Ekolibříku účastnily ještě mladší děti.

Základní charakteristika: 

Ingredience

  1. Výborné organizační schopnosti – domluvit termíny pro akci se všemi lanškrounskými školami tak, aby měly volno a s externí spolupracovnicí (se mnou J) je dovednost vpravdě manažerská. A také musí být přítomni všichni pracovníci DDM. Husarský kousek bravurně zvládá paní ředitelka DDM.
  2. Perfektně rozmyšlený časový harmonogram – v jeden den se v prostorách DDM vystřídají dvě třídy. Děti procházejí 5 stanovišť, kde pracují. Musí stihnout úvodní část a také svačinu J.
  3. Promyšlené a připravené aktivity – přestože se projektový den opakuje a děti ve 4. třídách se mění, aktivity na stanovištích nejsou stejné. Mohly by být, ale nejsou. Děti se mění, mají jiné znalosti. Když jsem se zeptala před lety, kdo z dětí třídí odpad, zvedly se tak tři ruce. Dnes je to samozřejmost.
  4. Dobrá nálada a úsměv – během své praxe jsem měla možnost pobýt v mnoha školách. Pohoda a radost se mnohdy pozná hned, jakmile otevřete dveře. Je to ve vzduchu. A v DDM v Lanškrouně je nádherná rodinná atmosféra. Domnívám se, že zde se nepracuje J, tady si všichni užívají krásného bytí s dětmi. A to je přesně to, co každý rok, po celý týden, nasávám jak houba. 

Průběh

Děti přichází do DDM v 8 hodin, posadí se v herně, paní ředitelka je přivítá a začíná úvodní část, která trvá přibližně jednu hodinu. Společně s dětmi hovoříme o nutnosti ochrany přírody, o třídění odpadů a především o osobní zodpovědnosti. Společně dojdeme k závěru, že i dítě má možnost ovlivnit, v jakém prostředí žijeme a budeme žít. V úvodní části děti pracují na interaktivní tabuli. Ano, pracují děti, já jsem v roli průvodce. To ony samy objevují informace, porovnávají svá řešení, diskutují nad videoukázkou nesprávného postoje k ochraně přírody. Na závěr úvodní části hrajeme na interaktivní tabuli hru. Jednu skupinu tvoří chlapci a druhou děvčata. Pokaždé je to úžasný zážitek. Děti tato aktivita velmi baví a já si to krásně užívám. Dětská radost je i pro mě odměnou.

Ekolibřík 2011. Odpady útočí.
Ekolibřík 2011. Odpady útočí.
Autor díla: Ivana Hrubá Eliášová

Po úvodní části mají děti čas na svačinu. Pak se rozdělí do 5 skupin a po 10 minutách se střídají na jednotlivých stanovištích. Aktivity jsou pestré – děti získávají vědomosti o přírodě, poznávají přírodniny, hrají hru, ve které trénují správné třídění odpadu, kreslí, lepí… a také si upevňují poznatky z úvodní části.

Na konec každé dítě vyplní test, ve kterém prokáže, co se ten den dozvědělo a co si zapamatovalo. Třída, která byla nejlepší, jede na výlet. Odměnu dostanou ale i ostatní třídy. V příštím roce plánujeme jiný systém vyhodnocení a ohodnocení. Vědomě chceme upustit od testování a odměně toho nejlepšího. Spolupráce je lepší než soupeření a projektový den může pokračovat společnou zábavnou akcí. 

To v čem a jak budeme žít, je jen na nás. Každý máme tu moc se rozhodnout, jak se budeme chovat, který výrobek a od koho si koupíme. Jedině myslící, aktivní a zodpovědní jedinci vytváří prosperující a spokojenou společnost. Volba je na každém z nás.


Článek nabízí doplňující informace k webináři/online setkání Projektový den Ekolibřík – zkušenosti s využitím interaktivní tabule v projektovém dnu DDM, které proběhlo 9. dubna 2014 v online prostřední Metodického portálu. Záznam a odkaz na další materiály >>ZDE<<.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivana Hrubá Eliášová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.