Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čtením k úspěchu ve vzdělávání - výzkum
Odborný článek

Čtením k úspěchu ve vzdělávání - výzkum

3. 6. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jolana Ronková

Anotace

Čtenářská gramotnost českých žáků podle výsledků mezinárodních výzkumů stále upadá (zejména na 2. stupni) a odborníci se snaží tento propad zastavit. A protože čtenářská gramotnost a čtení jsou podle výzkumů úzce svázány, ptáme se, jak to vypadá se čtenářstvím v ČR u dětí základních škol a porovnáváme čtení dětí a dospělých. Článek zprostředkovává vybrané dva výstupy výše popsaného výzkumu. Ostatní výsledky budou publikovány postupně, podle možností budeme odkazovat v komentářích.

Informace o výzkumu

Termín sběru dat: 20.10. 2012 – 18.12. 2012

Počet respondentů: 4705 žáků ZŠ - ptali jsme se dětí ve věku odpovídající aktivní znalostí čtení, tedy těch, kteří si ke čtení mohli již vytvořit osobní vztah – 3. až 9. třída ZŠ

Metoda dotazování: online dotazník ve třídách s asistencí vyškoleného učitele

Projekt výzkumu a sběr dat provedla: Mgr. Jolana Ronková, PedF UK Praha

Výsledky analyzovala: SC&C spol. s r.o.

Konzultace:

doc. PaedDr. Radka Wildová, CSc.
PhDr. David Greger, Ph.D.
doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D.

Čtenářská gramotnost českých žáků podle výsledků mezinárodních výzkumů stále upadá (zejména  na 2. stupni) a odborníci se snaží tento propad zastavit. A protože čtenářská gramotnost a čtení jsou podle výzkumů úzce svázány, ptáme se, koho čtení baví, jak jsou na tom děti s četbou elektronických textů, kolik knih děti přečtou za rok, kolik času a čím tráví u počítače. Ptáme se, které knihy jsou nejoblíbenější a proč, zjišťujeme, jaký vliv má frekvence čtení na známky ve škole apod. V těchto dnech vychází první výsledky výzkumu. Výsledky jsou velmi zajímavé a v některých ohledech i alarmující.

Cílová populace

Výzkum je zaměřený na žáky, kteří již prošli výukou techniky samotného čtení a začínají používat čtení jako prostředek k rozvíjení čtenářských kompetencí, k získávání informací a naplňování prožitků v konfrontaci s různými druhy mimočítankové četby a nachází se ve 3. - 9. ročníku primární školy. V tomto období se začínají stávat nezávislými samostatnými čtenáři (UNESCO, 1999). Z cílové populace byly vyjmuti žáci škol, kteří mají výrazně odlišné kurikulum od hlavního proudu, zejména žáci ze škol pro žáky se specifickými potřebami. Tyto vyjmutí nepřekročí 5% celkové populace.

Aby bylo možné dosáhnout efektivní cílové populace, je třeba nezahrnovat další tři typy žáků. Ve spolupráci s učiteli nejsou zahrnuti žáci:

  • s intelektovým postižením, kteří nejsou schopni citově či mentálně odpovídat na otázky dotazníku,
  • tělesně postižení, kteří z povahy svého handicapu nejsou schopni odpovídat na otázky dotazníku,
  • cizinci, kteří nedokáží číst a psát v českém jazyce. Typicky se jedná o žáky, kteří soustavně navštěvují českou školu méně než jeden rok.

Metoda výběru: vybráno 100 základních škol z databáze škol ČR, oslovení učitelů informatiky ve 3.- 9. ročníku ZŠ. 

Zastoupení chlapců a dívek

  • dívky 49 %
  • chlapci 51%

Zastoupení věkových kategorií

  • 8-9 let 11%
  • 10-11 let 39%
  • 12-13 let 30%
  • 14-15 let 20%

Výsledky výzkumu

Autor díla: SC&C spol. s r.o.

 

Autor díla: SC&C spol. s r.o

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jolana Ronková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.