Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Projekt Výtvarníci v československých legiích - úvod
Odborný článek

Projekt Výtvarníci v československých legiích - úvod

13. 5. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Lucie Boucher

Anotace

Výukový materiál zpracovává příběhy deseti českých výtvarníků, kteří se během 1. světové války přihlásili do československých legií.

Vytvořené pracovní listy dějepisné a výtvarné, včetně metodického průvodce pro učitele, umožňují realizaci projektové výuky na toto ne příliš diskutované téma. Výuka je pojímána nejen dějepisně a výtvarně, ale zároveň řeší otázky vlastní identity, vztahu k zemi, ve které žijeme a k jazyku. Zabývá se též širším tématem multikulturalismu.

Dějepisné materiály se soustřeďují zejména na otázky motivace lidí k odchodu do zahraničí, proces integrace v nové vlasti, důvody k rozhodnutí bojovat za nezávislé Československo a vyrovnání se s válečnou zkušeností. Projekt se zaměřuje na legionáře, kteří pobývali v různých koutech světa, a mapuje tak všechny tři složky zahraničního vojska - ve Francii, Rusku a Itálii. Metodicky vycházejí z moderního pojetí výuky dějepisu, kdy se žáci učí pracovat s různými druhy pramenů (textovými i obrazovými), tím se mimo jiné posiluje jejich dovednost číst s porozuměním rozmanitá sdělení.

Výtvarné materiály se zaměřují na konkrétní díla autorů a na jejich detailnější poznání. Umožní žákům seznámit se s moderními výtvarnými směry před první světovou válkou i po ní. Pracovní listy nabízejí prostor pro tvůrčí vyjádření vlastních názorů, pocitů a postojů prostřednictvím výtvarného a písemného projevu.

Mezi deseti výtvarníky figurují známá jména jako František Kupka, Otto Gutfreund, Emil Filla, Vojtěch Preissig nebo Oskar Brázda, ale také méně známí umělci, které tak díky projektu mohou žáci i jejich učitelé objevit jako František Parolek, Kamil Cipra, Antonín Číla, František Mička a Jan Angelo Zeyer.

Výukové materiály jsou zpracovány pro 1. a 2. stupeň základních škol a pro střední školy; jsou rozděleny na dvě části:

1)  Materiály pro žáky pro práci ve třídě, které obsahují dějepisné a výtvarné pracovní listy a medailonky jednotlivých umělců – legionářů.

2) Metodický průvodce pro učitele, který obsahuje návod, jak s pracovními listy a žáky pracovat; dále veškeré biografické údaje o umělci - legionáři shrnuté do souborné verze medailonku.

Práci s pracovními listy lze rozdělit do několika výukových hodin, nebo ji soustředit do jednoho projektového dne. Je možné si vybrat i jen část nabídnutých úkolů. Není nutné pracovní listy tisknout, lze je jen žákům promítat nebo menším skupinám ukázat na obrazovce počítače.

Medailonky pro učitele obsahují kompletní biografické údaje, doporučenou literaturu a přehled míst, kde je možné shlédnout díla jednotlivých umělců.

Medailonky pro žáky jsou zjednodušenými texty, které žáci uvádějí do umělcova života.  V úvodní fázi práce se žákovskými medailonky lze žáky vyzvat, aby každý tematický okruh v něm obsažený, shrnuli do vlastního názvu. To jim umožní text hlouběji analyzovat a lépe pochopit.

Obecné úvodní metodické kapitoly pro učitele napomohou pedagogům lépe se v celé problematice orientovat, a to nejen v historickém a uměleckém kontextu, ale zároveň i v otázkách multikulturalismu a bilingvismu. Je dobré jimi tedy začít.

Realizátor: Spolek Česká škola bez hranic, www.csbh.cz, csbh@csbh.cz

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
222.66 kB
PDF
Čsl. legie 1914 - 1920 - historický úvod
pdf
90.82 kB
PDF
Jak pracovat s výtvarnými listy - metodika pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.