Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Den proti šikaně
Odborný článek

Centra aktivit: Den proti šikaně

15. 4. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Anotace

Celodenní projekt s názvem DEN PROTI ŠIKANĚ. Děti se seznamují s pojmem šikana, s možným nebezpečím jejího výskytu a návrhem různých a výběrem nejvhodnějších řešení krizových situací.

Cíl

Hlavní: Žáci vyjadřují vlastními slovy své pocity; a to jak verbálně, tak i neverbálně.

Dílčí: Žáci poznávají zátěžové situace z běžného života; navrhují, jak jim lze předcházet. Žáci označují v plánu školy místa možného výskytu šikany.

Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 2. ročník / celá třída
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 vyučující
Časový rozsah: 4 vyučovací hodiny

Průběh a vyhodnocení

1. hodina

 • děti si samy sobě přiřazují přívlastky, které je charakterizují
 • vytváření skupin (podle měsíce narození, podle počtu sourozenců, podle koníčků, apod.)
 • „třídní vlak“ – děti se řadí za sebou podle toho, kde si myslí, že jsou v třídním kolektivu:
  • z hlediska výkonnosti v TV
  • z hlediska úspěšnosti (v matematice, češtině,…)
  • podle množství koníčků

Vlak se pohybuje po třídě, na znamení učitele se žáci otočí, čímž se mění jejich role (lokomotiva - brzda). Hovoříme o pocitech.

2. hodina

 • rozvoj empatie - děti mají k dispozici fotografie lidských tváří a zamýšlejí se nad tím, co jednotlivé tváře vyjadřují, co daný člověk prožívá. Ve skupinách vymýšlejí příběhy.
 • žáci hovoří o tom, co nebo kdo je dělá šťastnými, co nebo kdo je dělá smutnými - poté pracují ve skupině a zaznamenávají vše, co může vést k těmto dvěma pocitům
 • společné hledání řešení, jak zvládat situace, když jsme smutní

3. hodina

 • rozbor různých modelových situací ze života – žáci vyjadřují, jak se asi cítí oběť, co asi pociťuje agresor, jak se situace může vyvíjet dál, jak by postupovali coby svědci daných situací, navrhují řešení; správné reakce oběti a svědka
 • pojem šikana – společné hledání definice
 • vyplnění dotazníku[1] (vlastní setkání se šikanou)
 • vyplnění plánku školy (kde pravděpodobně může k šikaně docházet)
4. hodina
 • společná tvorba pravidel pro předcházení šikaně i boj s ní (pozitivní ladění pravidel) - sepsat a vyvěsit ve třídě

[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Reflexe

Uvedený jednodenní projekt je možné s různými úpravami rozsahovými i obsahovými využít i v dalších ročnících, případně na celém 1. stupni, ideálně jako projekt celoškolní.


Ukázka pochází ze sborníku metodických námětů Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů a center aktivit, který vznikl jako výstup z projektu Realizace průřezových témat RVP ZV formou projektových dnů.
Webová podpora:  http://www.zslesni.cz/projekty.html

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Časopisy, internet - vyhledání lidských tváří a modelových krizových situací. Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php