Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Centra aktivit: Moje tělo
Odborný článek

Centra aktivit: Moje tělo

29. 4. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Anotace

„Moje tělo“ je projekt, během něhož bude každý žák postupně, po dobu pěti let, poznávat své tělo. Výstupem projektu je postupně vznikající kniha „Moje tělo“. Kniha bude složena z pracovních listů, materiálů a fotodokumentace vznikajících během projektových dní s různým zaměřením v jednotlivých ročnících.
Doporučený ročník / počet zapojených žáků: 1. ročník / 25 - 30 žáků
Doporučený počet zapojených učitelů: 1 - 2
Časový rozsah: 2 dny; celý projekt pak 5 let (5 dílčích projektů s různým zaměřením).

Průběh a vyhodnocení

1. DEN

1. hodina:

 • posezení v kruhu prvňáků s páťáky; ti jim představí svou knihu, kterou tvořili po dobu 5 let v 5 projektech - což je práce, která čeká prvňáky (možno vytvořit dvojice prvňák + páťák a ukázat knihy, popovídat o ní, povyprávět)
 • založení knihy pro prvňáčky – titulní strana (název, autor + obrázek – lidská postava s popisem některých částí těla), nadepsání 1. listu – OBSAH; vložení do desek

2. hodina:

 • motivace – píseň Hlava, ramena… - (zpěv s klavírem, pohybový doprovod)
 • chytání jednotlivých částí těla dle pokynů učitele – možno i ve dvojici – ukazování na spolužákovi (chytni si ruku, zápěstí, kotník…); hra Twister – soutěž ve dvojicích (prostěradlo s barevnými puntíky, kartičky s pokyny – pravá ruka na žlutou; levá ruka na zelenou…)
 • pracovní list 1[1] – mezipředmětové propojení s matematikou, čtením, psaním (výpočet příkladů; každému výsledku – číslu odpovídá jedno písmeno; luštění slov (částí těla) přiřazením písmen k číslům; nakreslení vyluštěných pojmů)

3. hodina:

 • kimova hra – 5 - 6 obrázků s částmi těla na tabuli; děti se je snaží po dobu 1 minuty zapamatovat; zakrytí; děti píší názvy částí těla, které si zapamatovaly (možno zapamatovat i pořadí/rozmístění)
 • po vyvození pojmenování prstů a zopakování jejich názvů - pracovní list 2 – přiřazování správných názvů prstů k obrázku ruky, vyhledání 3 slov – vetřelců, které nejsou názvy prstů; stříhání, lepení 
 • pohybová chvilka - P-L orientace: zvedni L ruku, chyť se za P ucho; postav se na L nohu a P rukou se chyť za nos…

4. hodina:

 • práce ve skupinkách - procvičování názvů částí těla; 1 dítě = figurant, ostatní na něj přikládají lístečky (post-it) s názvy částí těla

2. DEN:

1. hodina

 • opakování částí těla (ve skupinách) - 1. dítě řekne část těla, 2. dítě ji zopakuje a přidá další (hlava; hlava, rameno; hlava, rameno, nos;…)

2., 3. hodina

 • plakát (práce ve skupinách - žáci obkreslí 1 člena své skupiny na balicí papír (voskovky), postavu dokreslí (oči, uši, nos, pusa…), vybarví a nalepí kartičky s názvy částí těla (nejprve doplní chybějící písmena)

4. hodina:

 • pracovní list 3 – mezipředmětové propojení s českým jazykem (čtení, psaní) – dopsání chybějících písmen do slov (částí těla); rozstříhání lístečků, nalepení na správné místo k postavičkám; vybarvení obrázků
 • hra sousoší – ve skupinách vytvářejí žáci sousoší; země se mohou dotýkat jen zadanými částmi těla (4 nohy, 2 ruce ...)
 • založení očíslovaných pracovních listů (1, 2, a 3) do desek společně s titulní stranou knihy a obsahem

[1] Všechny pracovní listy naleznete ke stažení na stránkách projektu.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Učitelé škol zapojených v projektu

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • tvorba mediálního sdělení

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Přílohy - viz http://old.zslesni.cz/prurezova_temata_vystupy.php