Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Mizící hmyzíci: Nocování v lese - červotoč
Odborný článek

Mizící hmyzíci: Nocování v lese - červotoč

25. 3. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Michaela Gondeková

Anotace

Článek nabízí způsob, jak je možné pracovat se zvolenou kapitolou z knihy v předškolním zařízení a na prvním stupni ZŠ. Kniha Mizící hmyzíci je určena dětem školního věku, ale také předškolákům, jejich rodičům a učitelkám mateřských škol.

Využití v MŠ:

 • Kniha je vhodná pro četbu při odpočinku po obědě (kapitoly jsou krátké).
 • Text knihy může sloužit jako úvodní motivace k výuce tématu o hmyzu.
 • Pokud se dětem bude předčítat pouze kapitola Nocování v lese (viz příloha), může učitelka navodit diskuzi, co se dělo v předešlé kapitole (skřítek u chrobáků, víly z růžového království atd.), a poté jak bude kniha pokračovat, jak skončí příběh o skřítkovi a vílách?
 • Na různých kouscích dřeva nebo kůry ze stromu děti mohou vyhledávat cestičky od červotoče.
 • Prohlížení obrázků červotoče - vyhledávání v encyklopediích o broucích, porovnávání obrázků.
 • Kresba červotoče černým fixem nebo tuší.
 • Odpovídání na otázky za kapitolou (viz příloha), vymýšelní dalších otázek dětmi.
 • Diskuse s dětmi nad otázkami, kde se může červotoč objevit, zda jej můžeme najít i doma? (židle, stůl, trámy, atd.), jak bychom červotoče poznali po zvuku?
 • Pohybové ztvárnění červotoče (prolézání tunelem, úzkou cestičkou).
 • Beseda s hajným na téma les, stromy a jejich škůdci.
 • Napodobování zvuku červotoče (jak tluče) - vyběr vhodných rytmických nástrojů (ozvučná dřívka, dřevěný blok, ...).

Využití na 1.st.ZŠ

 • Společná četba s celou třídou (po odstavcích nebo po větách).
 • Odpovídání na otázky z knihy, diskuze k příběhu - co mu předcházelo, jak příběh skončí.
 • Žáci dostanou za úkol podtrhnout důležité informace v textu o těle a životě červotoče, poté si je zkonzultují ve dvojici.
 • Propojení s prvoukou/přírodovědou - zkoumání těla brouka podle obrázku.

 

Autor díla: Eva Chupíková

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Mizící hmyzíci.


Metodický portál doporučuje k tématu:

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
6.42 MB
PDF
Nocování v lese - kapitola - Červotoč umrlčí

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Michaela Gondeková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Vycházka do přírodního prostředí

Vazby na materiály do výuky: