Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > ZŠ - Komplexní aktivity
Odborný článek

ZŠ - Komplexní aktivity

Anotace

Číslo a početní operace. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace s přirozenými čísly, řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (číselné řady). Žák provádí zpaměti jednoduché početní operace, počítá předměty v daném souboru, řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (prostorová představivost). Závislosti, vztahy a práce s daty. Žák doplňuje tabulky a schémata, řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. prostorová představivost).

Číselné domino

Pomůcky

Kartičky domina obsahují jednoduché početní úlohy tak, aby kartičky domina na sebe mohly navazovat. V jednodušším případě je úloha na pravé straně domina a výsledek na levé straně. V této obtížnější variantě jsou na kartičkách pouze úlohy, žák přiřazuje k sobě kartičky se zadáním o shodném výsledku.

Aktivity

Žák skládá části domina, které k sobě patří, a tvoří řadu. Protože na dominu nejsou výsledky úloh, musí si žák výsledek zjistit a přiřadit k sobě kartičky se zadáním o shodném výsledku. Pokud žák nezvládne počítat zpaměti, úlohu si zapíše a vypočítá. Nespěcháme! Matematika nejsou závody! Žáci mohou obdobné domino sami vyrobit.

Tantrix

Pomůcky

Jedna herní sada plné verze Tantrixu obsahuje 56 šestihranných žetonů. Na nich jsou charakteristické linie v různých barevných kombinacích. Každá linie spojuje vždy dvě strany šestiúhelníku. Linie mohou být červené, žluté, zelené nebo modré barvy. Na jednom žetonu nejsou nikdy dvě linie stejné barvy. Každý žeton je jedinečný a na rubu je označen číslem od 1 do 56.

Aktivity

Žák hodí třemi kostkami, hodnoty na jednotlivých kostkách zpaměti sečte. Postupně napočítá stejný počet žetonů z připravené nabídky. Skládá z nich jednobarevné uzavřené cesty. Protože skládání není triviální, žák hledá řešení, odhaduje zakřivení drah, hledá návaznost žetonů. V některých případech se musí žák odhodlat k tomu, že složenou dráhu „zruší“ a začne skládat znovu, aby lépe využil své žetony. Pro vytvořenou uzavřenou křivku spočteme získané body. Počet bodů se rovná počtu žetonů, které žák celkem využil. Cílem je získat co nejvíc bodů.

Motýlci

Pomůcky

Sada obsahuje dva pásy kartiček, kde je každá základní čtyřbarevná čtveřice dílků složena z jednoho motýlka, a tří barevných koleček (barva žlutá, modrá, zelená a červená). Dalších osm samostatných dílků (tzv. trimin) má tvar písmene L. Na nich jsou zakresleni barevní motýlci tak, aby se po přiložení na čtverce shodovala barva motýlka s barvou kolečka, na které byl přiložen. Jak si pomůcku vyrobit, je zřejmé z přiloženého obrázku.

Aktivity

Žák hledá stejné barevné konfigurace motýlků na triminech a barevných kruhů na základních čtvercích. Aktivita je velmi náročná na soustředění, žák musí odlišovat detaily, vnímat uspořádání objektů v rovině, hledat systém, kontrolovat, zda každá čtveřice obsahuje všechny čtyři barvy.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy