Odborný článek

ZŠ - Kvantita

18. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Anotace

Číslo a početní operace. Žák počítá předměty v daném souboru. Modeluje a určí část celku, používá zápis ve formě zlomku.

Slabiky

Pomůcky

Sada špalíčků, které při klepání o podložku vydávají zvuk, kartičky s obrázkem, s názvem a vyznačeným počtem slabik pomocí teček (viz obr.).

Aktivity

Žák si vybere kartičku, zjistí počet špalíčků podle počtu vyznačených slabik. Doporučíme žákovi, aby s každým špalíčkem při ukládání pod obrázek klepl o podložku a vnímal zvuk, který špalíčky vydávají. Sluchové vnímání a vnímání rytmu je pro některé děti při vnímání kvantity podstatné. Na závěr žák slabiky vytleská (tak si lépe uvědomuje počet).

Zlomková skládačka

Pomůcky

Základní deska s pěti kruhovými „jamkami“, do nichž se vkládají barevné kruhové destičky, které jsou rozděleny na dva, tři, čtyři, pět a šest shodných dílků. Na kartičkách jsou čísla od jedné do šesti a zlomky 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 (případně další zlomky, které budeme při manipulaci potřebovat).

Aktivity

Žák skládá na základní desku celek z dílků stejné barvy. Přiložením čísla na složený celek odpovídá na otázku: „Kolik stejných dílků tvoří celek?“

Žák umístí pod celek složený z daného počtu stejných dílků kartičku, na níž je zapsán zlomek vyjadřující jeden díl („Jaká část celku je jeden dílek?“). Jeden dílek žák ponechá ve zlomkové skládačce, ostatní dílky přesune mimo.

Žák postupně vyndává dílky z jednotlivých „jamek“ zlomkové skládačky. Postupuje od největšího dílku po nejmenší. Dílky skládá na sebe, vytváří se „šnek“. Je dobře vidět, že největší část je 1/2, nejmenší 1/6. Žák postupně velikosti dílků porovnává a sleduje, jak se zmenšují.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy