Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > ZŠ - Řady a postupy
Odborný článek

ZŠ - Řady a postupy

17. 3. 2014 Základní vzdělávání
Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Anotace

Číslo a početní operace. Žák užívá lineární uspořádání, zobrazí čísla na číselné ose. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. prostorová představivost).

Tantrix

Pomůcky

Jedna herní sada plné verze Tantrixu obsahuje 56 šestihranných žetonů z umělé pryskyřice. Každý žeton je na rubu označen číslem od 1 do 56.

Aktivity

Žák doplňuje číselnou řadu, kterou na pracovní desku připravíme. Nemusí začít u nejmenšího čísla, řadu může doplňovat postupně! Na konec si celou číselnou řadu zkontroluje.

Animace jednotažky

Pomůcky

Sada kartiček, na nichž jsou zachyceny jednotlivé fáze při kreslení – tzv. „jednotažky“ (kresby jedním tahem).

Aktivity

Žák skládá postup kresby. Animace postupuje po malých změnách, vždy přibude jen jedna čára. Žák může čáry počítat, musí však kartičku správně natočit.

Zpětně kontroluje, zda je jeho „plánek“ postupu kresby správný. Zakreslí žák jednotažku zpaměti? Zkouška zrakové (vizuální) paměti.

Poznámka: Zkušenost ukazuje, že žák nepovažuje za podstatné natočení první kartičky. Je pro něj podstatné, že je na kartičce zakreslena jedna čára (není pro něj důležité, na kterém je to okraji kartičky).

Cesty

Pomůcky

Deskovou hru Cestou necestou můžete zakoupit. Herní plán a volné kartičky s vyznačenými cestami (pozor: na jedné křižovatce sedí zlý drak). Pomůcku lze vyrobit i svépomocí.

Aktivity

Žák manipuluje s volnými dílky podle zadání. Např. hledá cestu, po které princ dojde ke svému koni. Cesty musí navazovat, nesmí „vést“ mimo herní plán a na cestě nesmí překážet zlý drak. Žák se sám kontroluje, opravuje chyby, učí se kriticky myslet. Existuje více řešení, hra je variabilní.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Vazby na materiály do výuky: