Odborný článek

ZŠ - Párování

Anotace

Číslo a početní operace. Žák používá přirozená čísla, počítá předměty v daném souboru. Geometrie v rovině a v prostoru. Žák porovnává velikosti útvarů, pozná podobné útvary. Nestandardní aplikační úlohy a problémy. Žák řeší praktické problémy, jejichž řešení je do značné míry nezávislé na obvyklých postupech školské matematiky (např. učivo prostorová představivost).

Karty

Pomůcky

Na čtvrtce formátu A3 jsou připraveny základní části karet s výřezem a označením jedna až deset.

Do výřezů se budou přikládat vystřižené střední části karet, na nichž je počet srdíček od jedné do devíti. Desítku reprezentuje jedno srdce – jedna desítka. Součástí pomůcky je nad každou kartou miniaturní počitadlo, které lze využít pro přepočítání množství.

Aktivity

Žák doplňuje odpovídající středy karet do výřezů v základních kartách. Hledání je náhodné, žák např. uchopí dílek se čtyřmi srdíčky a hledá příslušný výřez karty se symbolem 4. Objevuje se zde přechod k desítkám, desítka má jedno srdce (1 desítka), žák přikládá 10 srdíček, uvědomuje si princip desítkové soustavy.

Deštníky

Pomůcky

Dvojice kartiček s obrázky deštníků ve dvou velikostech. Obrázky jsou v různém provedení, barevné, dvoubarevné, perokresby apod. Některé jsou velmi podobné, některé velmi odlišné.

Aktivity

Žák tvoří dvojice (páruje) obrázků deštníků, o nichž se domnívá, že patří k sobě. Využívá odhad. Jedná se o propedeutiku podobnosti.

Plánky staveb

Pomůcky

Sada kartiček, na nichž jsou zakresleny ve volném rovnoběžném promítání (prostorový nákres) čtyři dvojice plánků a staveb.

Aktivity

Žák přiřazuje plánek ke stavbě, vytvoří čtyři páry. Tím je veden k využívání předloh v 3D zobrazení (volné rovnoběžné promítání nebo v perspektivě). Tímto cvičením se naučí vnímat prostor zakreslený v rovině. Žák pracuje samostatně, sám zkontroluje i správnost přiřazení. Podle plánku může žák postavit reálnou prostorovou stavbu z kostiček stavebnice.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.