Odborný článek

ZŠ - Třídění

Anotace

Geometrie v rovině a v prostoru. Žák rozezná a pojmenuje základní rovinné útvary. Porovnává velikosti útvarů. Číslo a početní operace. Žák využívá znalostí malé násobilky.

Rovinné útvary

Pomůcky

Sada rovinných útvarů (dílky libovolné vhodné stavebnice, např. JOVO, POLYDRON).

Aktivity

Žák třídí rovinné útvary, na samostatné hromádky dává různobarevné trojúhelníky, čtverce, pětiúhelníky apod. Barva neslouží jako nápověda. Důležitý je tvar, nikoliv barva. Žák hledá odpověď na otázku: „Kolik různých útvarů najdeš?“

Pracujeme případně s chybou. Žáka neopravujeme, poskytneme mu čas, aby se mohl opravit sám.

Kuličky

Pomůcky

Tři sklenice, krabička s kuličkami ve třech velikostech (pro menší děti ve dvou odlišných velikostech), škraboška. Používáme např. snadno dostupné polystyrenové kuličky, které zajistí bezpečnost a nejsou hlučné.

Aktivity

Žák třídí kuličky podle velikosti. Nejprve pomocí zraku, poté pouze hmatem (oči si zakryje škraboškou). Žák postupně umisťuje kuličky do skleniček. Sám si určí, kam bude dávat velké kuličky, kam střední a kam malé. Tuto aktivitu nepoužíváme jako soutěž, není to činnost na rychlost! Na konec, když je krabička prázdná, žák zkontroluje svou práci zrakem.

Tantrix

Pomůcky

Tantrix je společenská hra a zároveň hlavolam. Jejím autorem je Mike McManaway z Nového Zélandu. Jedna herní sada plné verze Tantrixu obsahuje 56 šestihranných žetonů z umělé pryskyřice. Každý žeton je jedinečný a na rubu je označen číslem od 1 do 56. Tuto hru lze zakoupit.

Aktivity

Žák vybírá z předem připravené uspořádané řady sudá čísla. Při třídění využívá rytmus – mimo řadu posune každý druhý žeton. Podobně vybírá z uspořádané řady násobky tří. Pomáhá si ukazováním a využívá pravidelný rytmus – každý třetí žeton odebere z řady.


Projekt byl financován MŠMT v rámci Programu na podporu činnosti nestátních neziskových organizací působících v oblasti předškolního, základního a středního vzdělávání v roce 2013.

Webové stránky s podrobnějšími informacemi o projektu: http://www.vospspgs.cz/?sekce=125/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
H. Lišková, E. Zelendová, E. Fuchs

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému