Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Osmá planeta: Geocaching
Odborný článek

Osmá planeta: Geocaching

5. 2. 2014 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Eva Holíková

Anotace

Článek se věnuje výstupu z projektu Klíčení, aneb rosteme s dětmi pro nejstarší kategorii nazvané Osmá planeta a představuje ukázku, jejímž obsahem jsou geolokační aktivity.

Čas přípravy: 1 - 2 dny
Čas realizace: 1 den
Prostor: venku
Roční období: jaro - podzim
Počet účastníků: podle počtu GPS navigací
Věková kategorie: 15+

Cíle:

 • Rozvoj těchto kompetencí: k učení, k řešení problémů, ke komunikaci, sociální a personální, pracovní.
 • Seznámení se s technikou a GPS navigací a jejich využití ve volném čase.

Motivace:

K životu mladých patří mnoho zajímavých činností, jako je např. geocaching. Jde o spojení sportu a turistiky, dochází při něm ke hledání tzv. „kešek“ pomocí navigačního systému GPS. Kešky, tj. krabičky s různými předměty a odkazy, se nacházejí po celé České republice, ale i ve světě, na turistických stezkách nebo u zajímavých turistických objektů. V současné době jich je už velké množství. Systém této činnosti funguje přes internet, kde si každý zároveň eviduje již objevené kešky a najde zde i informace o dalších, jím nenalezených keškách. Jako oddíl či jako jednotlivci se můžete zapojit do celosvětové hry Geocaching.

Potřeby:

GPS navigace, internet, plastové krabičky, tužka a papír.

Provedení:

Jde o závod s GPS, který musí vedoucí nejdříve připravit (kromě varianty č. 3, viz níže). Nejdříve si nachystá několik krabiček na potraviny s těsnicím víkem. Musí se do nich vejít propiska a nějaký bloček, příp. věci – odměny, dárečky, které má každý tým získat. Pak vedoucí vybere trasu, na které vytipuje několik míst, kde připravené krabičky schová – v dutém pařezu, v kořenech stromu, zavěšené na větvi, schované v listí, pod kamenem apod. Místa musí být určena tak, aby nikdo cizí nenašel krabičku náhodou; uložené krabičky je proto potřeba dobře zamaskovat.

Současně si u těchto míst vedoucí zaznamená GPS souřadnice. Do krabiček vložtí nějaký „důkaz“ (zprávu, věc), který bude následně předložen tím, kdo krabičku našel.

Poté vedoucí naučí účastníky závodu pracovat s GPS a rozděltí je do týmů po 2–3 osobách.

Závod lze realizovat v několika variantách:

 1. Všem účastníkům zadáte polohy všech krabiček – GPS souřadnice najednou, a hraje se o to, který tým jich najde nejvíce v daném čase, a nebo kdo je všechny najde nejrychleji. Jako důkaz nálezu krabičky vám tým musí donést něco, co v krabičce našel nebo příp. text zprávy, který v ní objevil. 
 2. Zadáte účastníkům polohu pouze první krabičky, v níž najdou zprávu o pozici další krabičky. Takto postupují týmy stále dál, dokud nedojdou k poslední krabičce. Opět jde o čas.
 3. Každý tým obdrží souřadnice jedné připravené krabičky, kterou musí v určené oblasti skrýt, zaznamenat souřadnice a ty pak předat vedoucímu u startu závodu. Všechny týmy pak najednou hledají krabičky ostatních týmů buď v omezeném čase (co největší počet), nebo v co nejkratším čase (všechny krabičky ostatních týmů).

Tato aktivita přibližuje Ideály Pionýra: Poznání, Paměť a Přátelství.

Přístup k dětem se specifickými vzdělávacími potřebami:

Zrakově postižení – záleží na typu postižení. Lehčí stupeň – zajistit bezpečnost při hledání, nejlépe doprovod. Těžší stupeň postižení – nevhodné.

Sluchově postižení – umožnit účastníku odezírat ze rtů vedoucího při vysvětlování aktivity.

Pohybově postižení – záleží na terénu, zajistit doprovod v týmu při hledání.

Mentálně postižení – záleží na typu postižení. Názorná ukázka práce s GPS, kratší a jednodušší trasa, dohled vedoucího.

Řečově postižení – bez omezení. Jen dát dostatečný prostor na dotazy a komunikaci.

Obtížně vychovatelní – striktní hranice a pravidla, dohled autoritativní osoby v týmu.

Jedinci se specifickými poruchami učení a chování – bez omezení. Pro jedince s ADHD dohled autoritativní osoby v týmu a připravit doplňkové úkoly na trase.

Výjimečně nadaní a geniální – zjistit další zajímavé informace o GPS a geocahchingu, delší a těžší trasa.

Upozornění:

Přidat pravidlo o nenalezení krabičky – jedná se o několik trestných bodů pro tým, jehož krabička, kterou schovával, nikdo nenajde. Zabráníte tím pokusům o zakopání krabičky půl metru pod zem.

Máte-li levnější GPS, budou vám bez mapy ukazovat pouze přímý směr k vašemu cíli. V tom případě zaznačte na mapě přibližnou polohu, vyhnete se tak „přímým trasám přes divoké porosty a nepřístupné terény“, když z mapy zjistíte, že k místu se můžete dostat i menší oklikou po pohodlné cestě.

Zdůrazněte bezpečnost při umisťování krabiček i pro hledající týmy.


Další rozsáhlé informace (jako např. výsledky zmíněného dotazníkového šetření) a hlavně všechny materiály včetně všech metodických a pracovních listů naleznete ke stažení zdarma na webových stránkách www.kliceni.cz.

Toho, kdo si jednotlivé výstupy projektu stáhne a měl by chuť se zapojit a být nápomocen, pracovní tým Klíčení žádá o zpětnou vazbu. Materiály jsou úmyslně k dispozici pouze v elektronické podobě, jelikož se neustále při práci s nimi rodí nové a nové nápady, proto se stále pracuje na aktualizaci všech metodických listů a jejich doplňování, a tak Pionýr bude vděčen za jakékoliv připomínky. S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení. 

S případnými náměty, radami či kritikou se obraťte na kontakty na uvedených webových stránkách projektu Klíčení
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
134.77 kB
PDF
T05 Geocaching I.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Eva Holíková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 • Gymnázium
 • Kompetence sociální a personální
 • projevuje zodpovědný vztah k vlastnímu zdraví a k zdraví druhých
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Vycházka do přírodního prostředí

Spec. vzdělávací potřeby:

tělesné postižení, zrakové postižení, sluchové postižení, vady řeči