Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Hněv ... a co s ním? - náměty na činnosti s knihou
Odborný článek

Hněv ... a co s ním? - náměty na činnosti s knihou

13. 2. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
Catherine Dolto
Spoluautor
Jana Kneřová

Anotace

Autorka nabízí knihu, která jednoduchým sdělením popisuje, jak to vypadá, když se dítě rozhněvá, jak ho vnímají druzí a jakým způsobem může hněv odejít. Text je vhodný jako pracovní text pro práci v dětské skupině.

Cíl

Cílem výuky je uvědomit si vlastní emoce a ovládnout je.

Texty z knihy a náměty na činnosti

Když se moc zlobím, cloumá to se mnou a není o vůbec příjemné.

 • Děti znázorní pantomimou, jak to vypadá, když se děti zlobí.
 • Nakreslí hněv voskovkami.
 • Další námět: píseň Šla Nanynka do zelí.

Dospělí říkají, že vyvádím, jenže to není jen tak.

 • Co si o takovém hněvu myslí dospělí? Moledování židle jako sousedky. Například přehozením sukně, halenky. Děti se posazují na židli (tím vstupují do role sousedky) a mluví jako ona. Pokud děti nemají tuto formu zažitou, je vhodné, aby první vstoupila do role učitelka. Tímto způsobem můžeme ještě vystřídat několik dospělých - paní prodavačka, paní učitelka, tatínek, nakonec maminka.

Hněv dá člověku pořádně zabrat!

 • Co to znamená, že dá pořádně zabrat? Vysvětlení pojmu formou diskuze s dětmi. Jak jinak by se to dalo ještě říci? 
 • Další námět: vytvoř rozhněvaný obličej v aplikaci Uface HD.

Když mě popadne vztek, maminka říká, že jsem jako gorila. A já se tak opravdu cítím. Jsem rozzuřená gorila, která má pořádnou sílu.

 • Co dělá rozzuřená gorila? Vyjádření zvukem a pohybem s reakcí na slovo "štronzo", tzn. děti zkamení a zmlkonou. 
 • Jiná varianta: Děti rozdělíme do dvou skupin a praktikujeme stejnou aktivitu s tím, že členové jedné skupiny vystupují nejprve jako pozorovatelé a druhá jako gorily. Pak si role vymění. Pozorovatelé při "štronzu" povídají, co vidí.

Živor s gorilou je pěkně protivný, tak se ji snažím rychle zahnat.

 • Zahánění gorily. Vyslechneme návrhy dětí, jak to udělat, aby byla gorila zahnána. Doporučená metoda: brainstorming.

Když dospělí pochopí, proč se zlobím, gorila odejde mnohem rychleji.

 • Přečtením této části ukázky aktivujeme další možná řešení na zahnání gorily. Paní učitelka možná také vždycky neví, proč se zlobíte... Formou řízeného rozhovoru děti sdělují proč se někdy zlobí a společně hledají řešení = vyhnání gorily. Zde je již možné zaměřit se na konkrétní žáky, kteří obtížně zvládají své emoce a hněv je často přemůže. 
 • Následnou činností může být poslech relaxační hudby a odpočinek. 

Když je po všem, je mi mnohem líp a cítím se silný jako velká hodná gorila.

 •  Vrátíme se k obrázkům, kde děti kreslily hněv voskovnou a pokusíme se z nich hněv vyhnat vodovkou = volbou barev a kolorováním.
 • Další varianta: omalovánka hodné gorily.

Další doporučené materiály z Metodického portálu RVP.CZ


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Hněv - a co s ním?.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Catherine Dolto

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

Nutné pomůcky:

Kniha, čtvrtky, voskovky, vodovky, štětce, případně hudební doprovod k písni Šla Nanka do zelí, iPad