Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > V digitálním světě slušně a odpovědně
Odborný článek

V digitálním světě slušně a odpovědně

20. 1. 2014 Základní vzdělávání
Autor
InGeneration

Anotace

Žáci ve skupinách posuzují různé příklady chování při komunikaci v digitálním světě. Během vzájemné diskuse a spolupráce vytvářejí plakát, na který vyberou pět nejdůležitějších pravidel netikety.

Cíl

Žák se zorientuje v pravidlech slušného chování při komunikaci v digitálním světě. Pomocí protichůdných příkladů si vyjasní vybraná pravidla netikety.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou sadu kartiček, které otočí tak, aby si nemohly přečíst text uvedený na kartičce.
 • Žáci ve skupině postupně otáčejí kartičky a čtou si příklady chování během komunikace na internetu. Podle obsahu se rozhodují, zda jde o chování vhodné či nevhodné. Příklady vhodného a nevhodného chování zapisují do náležitého sloupce v pracovním listu.
 • V druhé části aktivity skupiny sestavují plakát, který má obsahovat pět nejdůležitějších pravidel netikety.
 • V závěrečné reflexi si žáci vytvoří postoj k pojmu netiketa.

Předpokládaný čas

45 minut 

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Nejprve si projděte Přílohu 1 – Příklady chování v digitálním světě a Přílohu 2 – Palce, a rozhodněte se, zda žákům podklady předem vystřiháte, nebo zda necháte střihání na nich.
 • V Příloze 1 si pročtěte příklady vhodného a nevhodného chování během komunikace na internetu. Většina příkladů správného a nesprávného chování tvoří v příkladech páry.
 • Rozhodněte se, jak s kartičkami během aktivity naložíte. Není reálné, abyste každé skupině žáků dali celou sadu kartiček. Máme pro vás určité tipy:
  • Použijte jednu sadu kartiček. Vybrané kartičky pak během výuky nechte tahat zástupce jednotlivých skupin. Skupiny budou dále pracovat s těmi kartičkami, které si vylosovaly.
  • Při větším počtu skupin (více než čtyři) připravte dvě sady; polovina skupin bude pracovat s jednou sadou, druhá s druhou.
  • Vyberte páry kartiček, které popisují chování v nějaké komunikační situaci na internetu jednou správně a jednou nesprávně. Tyto páry rozdělte mezi skupiny.
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít, a připravte si způsob rozdělení do skupin. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozhodněte se, jaké podmínky vytvoříte pro sestavování plakátů. Můžete skupinám umožnit nejprve diskusi a/nebo prohlédnutí řešení příkladů u dalších skupin. Zároveň se rozhodněte, kolik času na tvorbu plakátu vyčleníte.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené plakáty, aby pomohly k reflexi. Žáci si mohou například plakáty na závěr vyfotit.

Zahájení

 • Stručně uveďte hodinu a přibližte žákům pojem netiketa.
 • Nechte žáky, aby si přečetli pokyny v Listu pro žáky. Odpovězte na případné dotazy.
 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky. Na základě své přípravy rozdělte skupinám kartičky s příklady.

Průběh

 • Zejména na začátku sledujte, zda žáci správně pochopili práci s kartičkami a přikládání palců. Zároveň sledujte, zda vyplňují pracovní list Co je a co není vhodné chování.
 • Sledujte čas a včas ukončete práci s pracovními listy a zahajte práci na plakátech.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití plakátů.
 • Položte všem žákům otázky k reflexi.

Reflexe

 • Která pravidla jsou stejná při internetové komunikaci i při chování a jednání mimo internetové prostředí?
 • Jaká pravidla netikety považujete za důležitá a proč?
 • Jaká pravidla netikety porušujete a proč? Co s tím budete dělat?Materiál vznikl v rámci celorepublikového projektu IN-Generation zaměřujícího se na vzdělávání žáků základních škol, jejich učitelů a rodičů v oblasti internetové gramotnosti. 
Projekt IN-Generation je realizován společností European Leadership & Academic Institute (ELAI) ve spolupráci s dalšími partnery pod záštitou MŠMT.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
669.92 kB
PDF
Pracovní list pro žáky
pdf
219.73 kB
PDF
Metodický list pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kartičky s palcem, kartičky s příklady chování a jednání v digitálním světě, pracovní list s názvem Co je a co není vhodné chování, pracovní list s názvem Patero netikety, čisté papíry, psací potřeby a pastelky, volitelně digitální fotoaparát, mobilní telefon s fotoaparátem nebo tablet