Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > V digitálním světě slušně a odpovědně
Odborný článek

V digitálním světě slušně a odpovědně

20. 1. 2014 Základní vzdělávání
Autor
InGeneration

Anotace

Žáci ve skupinách posuzují různé příklady chování při komunikaci v digitálním světě. Během vzájemné diskuse a spolupráce vytvářejí plakát, na který vyberou pět nejdůležitějších pravidel netikety.

Popis činnosti

 • Skupiny žáků dostanou sadu kartiček, které otočí tak, aby si nemohly přečíst text uvedený na kartičce.
 • Žáci ve skupině postupně otáčejí kartičky a čtou si příklady chování během komunikace na internetu. Podle obsahu se rozhodují, zda jde o chování vhodné či nevhodné. Příklady vhodného a nevhodného chování zapisují do náležitého sloupce v pracovním listu.
 • V druhé části aktivity skupiny sestavují plakát, který má obsahovat pět nejdůležitějších pravidel netikety.
 • V závěrečné reflexi si žáci vytvoří postoj k pojmu netiketa.

Předpokládaný čas

45 minut 

Doporučený postup pro učitele

Příprava

 • Nejprve si projděte Přílohu 1 – Příklady chování v digitálním světě a Přílohu 2 – Palce, a rozhodněte se, zda žákům podklady předem vystřiháte, nebo zda necháte střihání na nich.
 • V Příloze 1 si pročtěte příklady vhodného a nevhodného chování během komunikace na internetu. Většina příkladů správného a nesprávného chování tvoří v příkladech páry.
 • Rozhodněte se, jak s kartičkami během aktivity naložíte. Není reálné, abyste každé skupině žáků dali celou sadu kartiček. Máme pro vás určité tipy:
  • Použijte jednu sadu kartiček. Vybrané kartičky pak během výuky nechte tahat zástupce jednotlivých skupin. Skupiny budou dále pracovat s těmi kartičkami, které si vylosovaly.
  • Při větším počtu skupin (více než čtyři) připravte dvě sady; polovina skupin bude pracovat s jednou sadou, druhá s druhou.
  • Vyberte páry kartiček, které popisují chování v nějaké komunikační situaci na internetu jednou správně a jednou nesprávně. Tyto páry rozdělte mezi skupiny.
 • Určete, kolik skupin žáků budete mít, a připravte si způsob rozdělení do skupin. Pro každou skupinu si připravte výše uvedené pomůcky.
 • Rozhodněte se, jaké podmínky vytvoříte pro sestavování plakátů. Můžete skupinám umožnit nejprve diskusi a/nebo prohlédnutí řešení příkladů u dalších skupin. Zároveň se rozhodněte, kolik času na tvorbu plakátu vyčleníte.
 • Rozmyslete si, jak využijete vytvořené plakáty, aby pomohly k reflexi. Žáci si mohou například plakáty na závěr vyfotit.

Zahájení

 • Stručně uveďte hodinu a přibližte žákům pojem netiketa.
 • Nechte žáky, aby si přečetli pokyny v Listu pro žáky. Odpovězte na případné dotazy.
 • Rozdělte žáky do skupin a rozdejte jim výše uvedené pomůcky. Na základě své přípravy rozdělte skupinám kartičky s příklady.

Průběh

 • Zejména na začátku sledujte, zda žáci správně pochopili práci s kartičkami a přikládání palců. Zároveň sledujte, zda vyplňují pracovní list Co je a co není vhodné chování.
 • Sledujte čas a včas ukončete práci s pracovními listy a zahajte práci na plakátech.

Ukončení

 • Dohodněte se s žáky na způsobu dalšího využití plakátů.
 • Položte všem žákům otázky k reflexi.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
669.92 kB
PDF
Pracovní list pro žáky
pdf
219.73 kB
PDF
Metodický list pro učitele

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
InGeneration

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

kartičky s palcem, kartičky s příklady chování a jednání v digitálním světě, pracovní list s názvem Co je a co není vhodné chování, pracovní list s názvem Patero netikety, čisté papíry, psací potřeby a pastelky, volitelně digitální fotoaparát, mobilní telefon s fotoaparátem nebo tablet