Odborný článek

Česká republika v EU

16. 12. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Anotace

V tomto výukovém modulu se studenti dozvídají o vztahu České republiky a EU, konkrétněji jaké změny přineslo členství ČR v EU.

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník kriticky zhodnotí roli ČR v EU.
 • Účastník si uvědomuje, že ČR je aktivní součástí EU, nikoliv pasivním příjemcem nařízení orgánů Evropské unie.

Abstrakt:

V tomto výukovém modulu se studenti dozvídají o vztahu České republiky a EU, konkrétněji jaké změny přineslo členství ČR v EU. Hlavní důraz je kladen na to, aby studenti porozuměli roli České republiky ve vztahu k EU – tj., aby Českou republiku vnímali jako aktivní součást a tvůrce Evropské unie, a nikoliv jen jako pasivního příjemce rozhodnutí „z Bruselu“. Tato tematická oblast navazuje na tematickou oblast Institucionální rámec fungování Evropské unie a rozšiřuje ji.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Otázky k zamyšlení:

 • Jsme aktivní tvůrci politiky EU nebo jen pasivní příjemci nařízení "z Bruselu"?
 • Co znamená, když je někdo označován za "eurohujera" a "euroskeptika"?
 • Jaké výhody či nevýhody plynou z našeho členství v EU?

Materiály ke stažení:

metodikamateriályprezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • uplatňuje při řešení problémů vhodné metody a dříve získané vědomosti a dovednosti, kromě analytického a kritického myšlení využívá i myšlení tvořivé s použitím představivosti a intuice
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Žijeme v Evropě