Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Rozšiřování Evropské unie
Odborný článek

Rozšiřování Evropské unie

10. 12. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Anotace

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení procesu a možnosti rozšiřování EU.

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník je schopen identifikovat základní pravidla rozšiřování EU.
 • Účastník si uvědomuje, že rozšiřování EU je otázkou hlubších politických a historických souvislostí.
 • Účastník je schopen kriticky diskutovat problematiku rozšiřování EU.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení procesu a možnosti rozšiřování EU. Studenti identifikují základní principy rozšiřování a seznámí se s dosavadním průběhem rozšiřování EU. Na tomto základě studenti porozumí, že rozšiřování EU není jen otázkou formálních pravidel, ale i hlubších politických a historických souvislostí. Zároveň s tím se seznámí s aktuálními otázkami, které se vážou ke stávajícím či potenciálním adeptům na budoucí rozšíření.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Otázky k zamyšlení:

 • Proč by se měla EU dále rozšiřovat?
 • A měla by se rozšiřovat i o země, které mají jinou sociokulturní historii?
 • Rozhodují o přistoupení nové země pouze splněné podmínky?

Materiály ke stažení:

metodikamateriályprezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Žijeme v Evropě