Odborný článek

Ekonomické aspekty EU

2. 12. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Anotace

V tomto výukovém modulu se studenti dozvídají o základních ekonomických aspektech fungování EU.

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník rozlišuje mezi vlivem globálního ekonomického systému a ekonomickými nástroji EU.
 • Účastník je schopen kriticky diskutovat klady a zápory jednotné měny – eura.
 • Účastník umí vysvětlit základní ekonomické vztahy mezi členskými státy a EU.

Abstrakt:

V tomto výukovém modulu se studenti dozvídají o základních ekonomických aspektech fungování EU. Naučí se rozlišovat mezi vlivem globálního ekonomického systému a nástroji, které k ovlivnění ekonomiky může EU využívat, včetně EMU, resp. společné měny – eura. Pochopení základních ekonomických aspektů fungování EU by studentům mělo umožnit kriticky reagovat na jednostranná tvrzení a diskutovat nad základními ekonomickými problémy EU.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Otázky k zamyšlení:

 • Jak dopadá ekonomická krize na EU a členské státy?
 • Může EU za to, že se zavírají továrny?
 • Jaký je vztah globalizace a hospodářské politiky EU?
 • Proč někteří tvrdě hájí existenci eura a jiní jej silně odmítají?

Materiály ke stažení:

metodikamateriályprezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci