Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Institucionální rámec fungování Evropské unie
Odborný článek

Institucionální rámec fungování Evropské unie

27. 11. 2013 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Anotace

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení institucionálního fungovaní EU včetně vztahu stát – EU.

Hlavní vzdělávací cíle:

 • Účastník rozpoznává základní principy fungování EU.
 • Účastník rozlišuje role jednotlivých institucí EU a je schopen vysvětlit, jaký je vztah EU a členského státu.
 • Účastník kriticky hodnotí silné i slabé stránky současného nastavení fungování EU.

Abstrakt:

Tato oblast obsahuje vzdělávací cíle zaměřené na představení institucionálního fungovaní EU včetně vztahu stát – EU. Hlavním cílem je porozumění principům, na kterých funguje EU, a kompetencím jednotlivých institucí ve spojitosti s uspořádáním v demokratické společnosti. Studenti budou schopni kriticky zhodnotit role a možnosti, kterými instituce EU disponují, včetně vztahu členský stát – EU.

Prezentace:

Prezentaci si můžete stáhnout do vašeho počítače. Doporučujeme však spouštět prezentaci z hlavní stránky.

Otázky k zamyšlení:

 • Na jakých principech funguje EU?
 • Je to instituce spravovaná demokraticky nebo se jedná o byrokratický kolos?
 • Jak silný hlas v ní mají občané?

Materiály ke stažení:

metodika, materiályprezentace

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Žijeme v Evropě