Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Interaktivní vzdělávací moduly o Evropské unii pro pedagogy středních škol
Odborný článek

Interaktivní vzdělávací moduly o Evropské unii pro pedagogy středních škol

Anotace

Osm nových interaktivních vzdělávacích modulů věnujících se aspektům Evropské unie a výchovy k občanství, které jsou připraveny ihned k použití ve výuce! Připraveny jsou pro Vás prezentace, související metodika i materiály do hodiny. Obohaťte Vaši výuku netradičním způsobem

Článek je úvodním textem seriálu, který nabízí nové výukové lekce a materiály věnující se aktuálním a kontroverzním tématům spjatým s Evropskou unií. Lekce i materiály jsou koncipované tak, aby vedly studenty k individuálnímu přemýšlení a skupinové diskuzi. Cílem není předkládat hotová řešení a hotové názory, ale pomoci studentům o problémech kriticky přemýšlet z různých úhlů pohledu.

Témata modulů se odvíjí od obav mladých Čechů z budoucí Evropské unie ale i výzev, které jim EU přináší. Osm tematických bloků bylo vybráno jak na základě rozhovorů se studenty středních odborných škol a gymnázií, tak i na základě konzultací s odborníky Masarykovy univerzity.

Veškeré materiály do výuky v podobě prezentací, pracovních textů a metodiky k těmto osmi modulům naleznete na stránkách www.euhrou.cz a v seriálu s názvem Výukové moduly o EU, jehož součástí je i tento úvodní článek.

K tomuto tématu proběhlo na Metodickém portálu RVP.CZ v listopadu 2013 online setkání (webinář):

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Zastoupení Evropské komise v ČR

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Gymnázium
  • Kompetence komunikativní
  • s ohledem na situaci a účastníky komunikace efektivně využívá dostupné prostředky komunikace, verbální i neverbální, včetně symbolických a grafických vyjádření informací různého typu
  • Gymnázium
  • Kompetence občanská
  • promýšlí souvislosti mezi svými právy, povinnostmi a zodpovědností; k plnění svých povinností přistupuje zodpovědně a tvořivě, hájí svá práva i práva jiných, vystupuje proti jejich potlačování a spoluvytváří podmínky pro jejich naplňování

Průřezová témata:

  • Gymnaziální vzdělávání
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech