Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Angličtina plná her: Rozvoj slovní zásoby
Odborný článek

Angličtina plná her: Rozvoj slovní zásoby

6. 1. 2014 Předškolní vzdělávání
Autor
J. Hanšpachová, Z. Řadová

Anotace

Ukázka z knihy Angličtina plná her nabízí 4 hry pro děti předškolního a mladšího školního věku pro rozvoj slovní zásoby.

Hra je radost. Učení při hře je radostné učení.
J.A.Komenský

Nebe – peklo – ráj (Water – fire – wind)

Procvičování angličtiny

 • porozumění jednoduchým příkazům

Další význam

 • spojení angličtiny s výtvarnou činností

Materiál a příprava

 • čtverec papíru z formátu A4,
 • pastelky, pero

Postup

Známou hru Nebe -peklo – ráj si můžeme zkusit v anglickém provedení Water – fire – wind (voda – oheň – vítr). Nejprve si děti zhotoví skládanku (viz obrázek). Čtverec papíru přeložíme po úhlopříčce na trojúhelník, rozložíme a znovu přeložíme po druhé úhlopříčce. Tím získáme optické přehyby, kterými se řídíme. Čtverec máme rozložený a přehneme všechny čtyři rohy směrem do středu. Takto složený menší čtverec obrátíme na opačnou stranu a znovu přeložíme všechny čtyři rohy do středu. Tím získáme potřebnou skládanku.

Na horní stranu vzniklých trojúhelníčků nakreslíme různé symboly podle návodu nebo vlastní fantazie dětí, ale tak, aby je uměly anglicky pojmenovat např. ovoce, zvířátka. Na rubové strany těchto obrázků napíšeme různé otázky nebo příkazy.

Například:

 • Say five school objects. Jmenuj pět věcí ve škole.
 • What’s the time? Kolik je hodin?
 • Who is your best friend? Kdo je tvůj nejlepší kamarád?
 • How much is three plus four? Kolik je tři plus čtyři?
 • Act out a snake. Předveď hada.
 • Jump three times. Třikrát vyskoč.
 • Sing an English song. Zazpívej anglickou písničku.
 • Open the window. Otevři okno.
 • Close your eyes and touch your nose. Zavři oči a dotkni se svého nosu.
Autor díla: Eva Vogelová

Mikádo (Mikado)

Procvičování angličtiny

 • barvy a čísla

Další význam

 • obratnost, jemná motorika, koncentrace

Materiál a příprava

 • sada tyčinek Mikádo nebo 41 špejlí a vodové barvy (fixy)

Postup

Pokud nemáme kupovanou hru Mikádo, vyrobíme si hrací tyčinky snadno sami. Špejle označíme po celé délce barevnými ruhy (vodovou barvou nebo fixy) následujícím způsobem (zároveň uvádíme i hodnotu jednotlivých druhů):

 • 15 ks červené, 2 body
 • 15 ks zelené, 3 body
 • 5 ks hnědé, 5 bodů
 • 5 ks fialové, 10 bodů
 • 1 ks modrý, 20 bodů

Nejcennější tyčince s nejvyšší hodnotou říkáme „mikádo“ (označení japonského císaře). Vylosovaný hráč tyčky rozhodí – vezme do ruky celý svazek, postaví ho na výšku na desku stolu a tyčinky volně pustí. Tyčinky dopadnou různě přes sebe. Hráč je bude opatrně po jedné vybírat, přičemž se nesmí pohnout žádná jiná tyčinka než ta, kterou se právě snaží získat. Jakmile se pohne některá jiná, končí vybírání a pokračuje další hráč. Každý vybírá tyčinky, které se dají lehce vyndat, ale zároveň sleduje jejich hodnotu. Také se snaží co nejdříve získat jedinou modrou tyčinku s nejvyšší hodnotou, tzv. mikádo. Pouze tuto tyčinku smí používat jako pomůcku k odhazování či nadzvedávání dalších tyčinek.

Snadněji se zvedají tyčinky, které jsou na obou koncích zašpičatělé. Stačí je jedním koncem opatrně přimáčknout k desce stolu a tyčinka se lehce zvedne nad ostatní. Špejle můžeme upravit ořezávátkem.

Když jsou všechny tyčinky z hromádky rozebrány, sečteme body podle uvedených hodnot a zjistíme vítěze. Během hry neustále procvičujeme počítání a barvy, anglicky sčítáme body, špejle smí převzít pouze ten, kdo řekne správně anglicky jejich barvu.

Ušaté molekuly (Molecules)

Procvičování angličtiny

 • číslovky, části těla

Další význam

 • soustředění, sluchová vnímavost,
 • rytmus, legrace

Materiál a příprava

 • kazetový magnetofon (CD přehrávač)

Postup

Děti běhají, tančí nebo chodí do rytmu hudby volně v prostoru. Po určité době vedoucí vypne hudbu (případně ještě tleskne nebo zazvoní zvonečkem) a vykřikne anglicky číslo. Podle tohoto čísla se atomy, tj. děti, k sobě chytí do skupinky – molekuly. Na číslo čtyři vytvoří čtveřici, na číslo dvě dvojici atd. Kdo se nestačí zařadit rychle do určité skupinky, vypadává.

Hru zpestříme tím, že zadáváme části těla, kterých se každý musí chytit. Když zavoláme např.: „Three, ears!“ Tři, uši!) musí děti vytvořit trojice a každý v dané trojici si musí držet ucho. Takto procvičujeme názvy i dalších částí těla.

Případně vyvoláme dvě části těla (stejné nebo různé části) a děti musí rychle vytvořit dvojice tak, aby se těmito částmi dotýkaly, např.:

 • finger to knee (prst ke kolenu)
 • hand to belly (ruka k břichu)
 • shoulder to shoulder (rameno k ramenu)
 • back to back (záda k zádům)
 • people to people (lidé k lidem)

Poslední pokyn silně posiluje skupinovou sounáležitost – všichni se k sobě těsně přitisknou, nikdo nesmí být ze skupiny vyloučen.

Dalšími obměnami je vyvolávání čísel společně s barvami: dítě se ve skupince musí dotknout oblečení v dané barvě na sobě či na ostatních.

Velmi zábavné jsou pro malé děti „zvířátkové“ molekuly. Čísla vyvoláváme spolu s názvy zvířat: dogs (chodí se po čtyřech), parrots (poskakování a mávání rukama jako křídly), crabs (po čtyřech, ale zády k zemi), snakes (plazení), giraffes (chození na špičkách) atd.

V domácím prostředí

Doma můžeme hrát tuto hru i s jedním dítětem – zbývající hráče pro vytvoření molekuly zastoupí plyšové hračky.

Sloupečky (Columns)

Procvičování angličtiny

 • slovní zásoba

Další význam

 • pohotovost, rychlost

Materiál a příprava

 • papír, psací potřeby

Postup

Vedoucí napíše na tabuli nebo na velký papír slovo, např. BUTTERFLY. Úkolem dětí je od každého písmene tohoto slova napsat do sloupečků další slova, která tímto písmenem začínají.

Větší děti mohou tvořit sloupečky k celé větě. Můžeme soutěžit, kdo nejrychleji vytvoří všechny sloupečky pod dané slovo.

Jiná možnost hodnocení: vybírat slova, která nikdo ve skupině nenapsal,

Sloupečky můžeme hrát podobně jako Kufr. Předvádějící nehraje vodorovně napsané slovo, ale bude hrát postupně slova ze sloupečků. Hádající z toho má poznat, jaké slovo sloupečky spojuje – toto slovo se skládá z prvních písmen hraných slov.

V domácím prostředí

Doma můžeme tuto hru použít také k tomu, aby se dítě naučilo slovíčka samostatně vyhledávat v dětském ilustrovaném slovníku. Zadáme určité slovo a pomáháme podle pořadí písmen v určeném slově vyhledávat vhodná slova ve slovníku. Starší děti se brzy naučí pracovat se slovníkem samostatně a mohou od jednoho zadaného slova vytvářet odlišné sloupečky.

Autor díla: Eva Vogelová

Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím Portál z publikace Angličtina plná her.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
J. Hanšpachová, Z. Řadová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.