Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podivné století: scénář 4. projektového setkání
Odborný článek

Podivné století: scénář 4. projektového setkání

7. 1. 2014 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský

Anotace

Minulost nedávná Československo 1968–1989 Chceme ukázat, že cesta ke svobodě není sprint, ale vytrvalostní běh. Chceme upozornit na to, že v krátké době jednu okupaci vystřídala jiná a že dosažených vítězství si musíme vážit.

Žáci podle ukázek a dokumentů zhodnotí, co znamenala invaze vojsk Varšavské smlouvy, pocítí absurditu reálného socialismu a srovnají doby nedávné s dneškem.

název části programu čas (min.) co dělají žáci čeho tím chceme dosáhnout organizace výuky a použité metody
Prezentace 50 prezentují listy své kroniky a materiály k ní probuzení motivace, znovuprobuzení zájmu, objasnění podoby úkolů, sonda do rodinné minulosti žáků skupinové prezentace
Motivace 5 poslech autentického záznamu z roku 1968 – střelba, hymna, hlášení z CD Hlasy 20. století navození situace, přiblížení konkrétních informací, základní charakteristika období skupinová a individuální práce; poslech a diskuse
1968 10 píší stručné informace k obrazovému pracovnímu listu posílit úsudek, akcentovat, že k uchopení moci bylo v té době použito násilí, vytáhnout základní informace skupinová a individuální práce; rozhovor, práce s otázkami
1968 - 2.část 20 sestavují časovou přímku z pocitů uvědomit si, že angažovanost má omezené trvání, že po akci přichází únava a že jejich pocity jsou legitimní práce se skupinou
1968 - 3.část 10 sestavují orientovanou mapu z vlajek států, které se zapojily do invaze předložit stejné informace jiným způsobem práce se skupinou, tvorba „mapy“
1968 - 4.část 10 poslouchají píseň Karla Kryla – Tak vás tu máme s pomocí známého interpreta shrnout téma poslech
Byrokrati 40 jsou rozděleni do čtveřic-rodin, v rolích rodičů a dětí plní různé úkoly s cílem získat všechna povolení potřebná pro zahraniční cestu zážitek ztráty toho, co jsem vybudoval skupinová práce v jiných skupinách, hra
Socialismus žitý 30 čtou a třídí seznam reálných faktů o socialismu všedního dne, vybírají, prezentují to, co je zarazilo přiblížit pocit nesvobody a obtíže s únikem skupinová práce, prezentace, diskuse
Šedá společnost 30 hrají hru Evoluce naruby – postupují jen dolů aktivizace, práce s autentickým materiálem, zážitek absurdity pohybová hříčka, rozhovor
Rok 1989 15 ze seznamu hesel vybírají ta, která připomínají rok 1968, a ta, která připomínají rok 1989 aktivně předat jména dobových osobností skupinová práce, práce s pracovním listem

Jednotlivé aktivity

1968

Cíl aktivityŽáci: 1) objasní informace z pracovního listu; 2) pocítí omezené trvání angažovanosti, příchod únavy a své pocity zdůvodní; 3) aplikují nové informace do pracovního listu; 4) vyhodnotí celé téma roku 1968 s pomocí známého interpreta.
Čas na přípravu/program: 15 min./50 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: místnost
Materiál1) pracovní list s obrázkem toho, co se dělo v roce 1968; 2) tvrdé karty, na každé kartě pocit, který člověk tváří v tvář realitě může mít (NESPOKOJENOST, RADOST, NADŠENÍ, DŮVĚRA, PŘEKVAPENÍ, STRACH, NEJISTOTA, ÚNAVA, REZIGNACE, VYTRVALOST); 3) vlajky států (Bulharsko, Rusko, Polsko, Německo, Maďarsko, Rumunsko); 4) CD s písní Karla Kryla Tak vás tu máme

1) Nejprve převádí obrázky z pracovního listu do textu anebo píší, co všechno dovedou z pracovního listu vyčíst.

2) Skupina žáků sestaví přímku tak, jak si myslí, že šly tyto pocity za sebou uvnitř konkrétního člověka v roce 1968. Vše komentujeme a případně se doptáváme. Je důležité říct, že neexistuje jediné správné řešení a že všechny pocity jsou oprávněné. Co žáci obhájí, to platí.

3) Sestavují z vlajek států, které se zapojily do invaze, živou orientovanou mapu. Tj. každý žák, který drží vlajku státu, se postaví ve správné orientaci vůči jinému. Poté zakreslují státy do pracovního listu, který dostali na začátku.

4) Společně si poslechneme píseň Karla Kryla Tak vás tu máme a pokládáme žákům následující otázky:

Proč z krve Kainovy? Kdo byl Kain? Vnuci Stalinovi… co to říká o věku útočníků? Dnes už bez šeříků… co to znamená? Kdy zrají šípky? Jak dlouho tu sovětští vojáci zůstali? Co znamená ruské slovo „zachvatčik“?

Poté se můžeme žáků ptát na pocity a případně objasňujeme otázky, které mohou vyvstat.

Byrokrati

Cíl aktivityŽáci popíší absurditu reálného socialismu.
Čas na přípravu/program: 5 min./40 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/4
Prostředí: budova nebo větší prostor, louka apod.
Materiállosovací pomůcky, psací potřeby, papíry, text pionýrského slibu

Skupina se rozdělí na čtyřčlenné „rodiny“ s podmínkou, že v každé skupině musí být alespoň jedna dívka. Dva představují rodiče, dva děti. Rodiče se na důkaz lásky drží za ruce a protože chtějí vycestovat na dovolenou, obcházejí čtyři stanoviště. Na každém musí dostat určité povolení: 1/ po tvrzení o občanské způsobilosti, 2/ devizový příslib, 3/ výjezdní doložku, 4/ valuty. Rodiny jsou ovšem už předem upozorněny na to, o jaké rodiny jde. Máme tu rodinu vysokého funkcionáře, rodinu aktivního straníka, rodinu běžnou, rodinu vyloučeného z KSČ a rodinu disidenta. Rodiny mají svou „charakteristiku“ napsanou na kartě, se kterou daná stanoviště obcházejí. Na každém stanovišti si losují, zda patřičné potvrzení dostanou, nebo ne. Funkcionář jej dostane vždycky, ať vylosuje cokoli. Rodina straníka má 80% pravděpodobnost, rodina běžná 60%, vyloučený 20% a disident neuspěje nikdy.

Jako formu losovátek můžeme zvolit např.: čísla 1–5, kostku, různě dlouhé sirky či pět barev kuliček. Úspěšné získání „potvrzení“ označíme podpisem na kartě.

Děti z rodiny se zatím učí text pionýrského slibu, protože musí být uvědomělé a dobře vedené. Rodiče, kteří získají svá 4 potvrzení, se sejdou s dětmi, a pokud ty odrecitují bez chyby slib, mohou jet na vytouženou dovolenou.

Je důležité si pak o době a realitě s dětmi popovídat, aby zážitek měl i formativní vyznění. Na jednotlivá stanoviště lze opět využít buď podpory kolegů-pedagogů anebo žáků a s nimi pak reflektovat, jaké to bylo, být na straně aparátu reálného socialismu.

Šedá společnost

Cíl aktivityŽáci popíší podobu společnosti i rozdíly v ní.
Čas na přípravu/program: 0 min./30 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: místnost

Jde o známou hru Evoluce, jen drobně upravenou. Úpravy spočívají jednak v tom, že role jsou zasazené nikoli do říše zvířat, ale do společnosti, a dále v tom, že po prohře ve stříhání mohou žáci sestoupit pouze dolů, nikdy zpátky nahoru. Pozice jsou čtyři: tajemník KSČ, příslušník SNB, straník, nestraník. Všichni hráči začínají na té nejvyšší pozici, tj. tajemník KSČ. Každý si stříhá jen s příslušníkem „své“ vrstvy, tedy tajemník s tajemníkem a straník se straníkem atd. Aby se v davu poznali, má každá vrstva své gesto. Kdo prohraje, sestupuje vždy o vrstvu níže. Jediný, kdo zůstává, jsou nestraníci, kteří níž nejdou. Cílem je vytvořit model šedé totalitní společnosti v přibližném sumárním zastoupení. Ve třicetičlenné třídě by měl na závěr zůstat jeden tajemník KSČ, dva příslušníci SNB, asi čtyři straníci a zbytek nestraníků. Jako motivaci lze využít povídání o šedé společnosti, o výhodách členství apod. Také je možné s nestraníky zavést diskusi o tom, kdo by šel do disentu. Na závěr se žáků můžeme ptát na pocity, které měli, když byli disidenti apod.

Socialismus žitý

Cíl aktivityŽáci zažijí pocit nesvobody a omezenosti.
Čas na přípravu/program: 15 min./30 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: třída
Materiálvlastnoručně vyrobený seznam položek o všedním životě, zboží, kultuře apod. z dob socialismu (viz přílohy na webu)

Žáci se rozdělí do skupin dle seznamů položek o všedním životě, zboží, kultuře apod. z dob socialismu (jedna skupina – jeden seznam). Poté čtou a třídí seznam reálných faktů o socialismu všedního dne, vybírají a prezentují to, co je zarazilo. Komentujeme, je-li třeba.

Rok 1989

Cíl aktivityŽáci vyhodnotí hlavní myšlenky roku 1989.
Čas na přípravu/program: 5 min./15 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: třída
Materiálpracovní list – seznam hesel (viz přílohy na webu), CD s projevem Václava Havla z Letné

Žáci ze seznamu hesel vybírají ta, která připomínají rok 1968, a ta, která připomínají rok 1989. Poté pustíme projev Václava Havla z Letné.

Celý blok několika setkání s podivným stoletím uzavřeme tím, že od roku 1989 se nejprve v Československu a posléze Česku vyvíjí demokracie. Společně jsme si ukázali „malé“ (lokální) dějiny, které žáci zpracovali do jedné kroniky. Posléze jim můžeme věnovat jako odměnu za jejich práci kroniku světových dějin dvacátého století.

Na závěr

Seznámit žáky s podivným – tedy s minulým – stoletím je důležité už proto, že se tu rozvinuly dvě zlé totality a je potřeba před nimi varovat. Soudím ale, že přiblížit dvacáté století na malých dějinách, na dějinách města, na osudech lidí a na vyprávění rodičů a prarodičů je účinnější, než se biflovat spousty letopočtů a faktů bez souvislostí.

Náš program splnil předložené cíle, několikrát jsme opravdu přivedli žáky k řešení morálního či historického dilematu, někde jsme pracovali s obrazovým či zvukovým materiálem, jindy s tiskem nebo dobovými zápisy.

Snadné bylo získat zájem o rodinné a místní události, obtížné bylo sestavit úkoly pro práci v mezidobí, zejména v menším městečku, jako jsou Pečky.

Všechny skupiny dostaly jako odměnu za své úsilí obsáhlou publikaci Kronika 20. století. Důležitější ale je, že žáci si uvědomili, že je to doba, kterou prožívali jejich rodiče a prarodiče. Možná přišli na to, že každý člověk je článkem v dlouhém řetězu historie.

My instruktoři jsme si museli zodpovědět mnoho otázek a hodně jsme přemýšleli o tom, co by pro žáky mělo být v tomhle tématu nejdůležitější.

Milí kolegové, ať vám naše postřehy usnadní další cestu.


Článek je zpracován na základě metodické příručky Cesta za žákovskými projekty vzniklé v projektu Klíčový rok. Kolektiv autorů, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2013. ISBN 978-80-905502-0-9.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence sociální a personální
  • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce

Průřezová témata:

  • Základní vzdělávání
  • Výchova demokratického občana

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída