Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podivné století: scénář 3. projektového setkání
Odborný článek

Podivné století: scénář 3. projektového setkání

23. 12. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský

Anotace

„Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak.“ Československo 1948–1968 Chceme ukázat, jak se rodí totalita a jakými prostředky se upevňuje, a také to, jaké následky v dějinách má užití násilí. Soustředíme se také na souvislosti mezi politikou, uměním a propagandou.
Žáci pocítí všemi smysly absurditu a hrůzu procesů, vytvoří myšlenkovou mapu období s vyznačením souvislostí, porovnají tehdejší a dnešní realitu s pomocí donesených dobových artefaktů.
 
název části programu čas (min.) co dělají žáci čeho tím chceme dosáhnout organizace výuky a použité metody
Úvod ke třetímu setkání 40 prezentují listy své kroniky a materiály k ní probuzení motivace, znovuprobuzení zájmu, objasnění podoby úkolů skupinové prezentace
Vítězný únor 50 sestavují správně dvojice dvouslovných pojmů z let 1945–48, sestavují puzzle o postupu komunismu do světa navození situace, přiblížení konkrétních informací, základní charakteristika období skupinová a individuální práce; práce s pracovním listem, autorskou skládankou, rozhovor
Mrtvý muž 25 dedukují z popsaných skutečností, hledají logické vyústění vzbudit zvědavost, posílit úsudek, akcentovat, že k uchopení moci bylo v té době použito násilí skupinová a individuální práce; práce s otázkami, rozhovor
Znárodnění 45 jsou rozděleni do skupin, každá skupina má podnik o určité velikosti a vytváří jeho image, prezentují (pak jim my všechny vypracované podklady sebereme – znárodníme) zážitek ztráty toho, co jsem vybudoval skupinová práce; prezentace
Odhady 30 odhadují počty obětí za léta komunistické totality, počty emigrantů apod. přiblížit pocit nesvobody a obtíže s únikem párová práce; diskuse
Limeriky 40 učí se zpaměti autentické texty z politických procesů aktivizace, práce s autentickým materiálem, zážitek absurdity dvě skupiny rozdělené na dvojice, které se učí vzájemně; vrstevnické učení, práce s textem
Sbírka podpisů 30 sbírají podpisy spolužáků. Každý představuje jednoho dobového umělce. Jde o rychlost aktivně předat jména dobových osobností pohybová hříčka, rozhovor
Závěr 15 shrnují stručnou větou dané období, přijímají skupinové úkoly pro další období. uzavřít téma, motivovat na příště frontální práce a práce s otázkami
 

Jednotlivé aktivity

Úvod ke třetímu setkání

Cíl aktivity: Žáci znovu objasní podobu finálního produktu – kroniky
Čas na přípravu/program: 5 min./40 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: místnost
Materiál: listy kroniky, PC, dataprojektor

Úvodní čas opět věnujeme stránkám kroniky, která už má hmatatelnou podobu. Také akcentujeme místní události a necháme žáky, aby nám ukázali některé autentické a dobové materiály a fotografie, bankovky, vyprávěli o svých příbuzných, o nichž něco zajímavého zjistili. Pokud žáci nevědí, kde najít podrobnosti, poradíme a rovněž povzbudíme ve vytrvalosti, je-li třeba.

Mrtvý muž

Cíl aktivity: Žáci popíší metody, kterými se komunisté drali kupředu
Čas na přípravu/program: 5 min./30 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: místnost
Materiál: flipchart/tabule

Předáme žákům písemně (na tabuli) tvrzení a pak od nich žádáme zjišťovací otázky, kterými se doptají na podstatu činu (možné odpovědi na jejich otázky jsou pouze ANO/NE). Daná tvrzení nezpochybňujeme, otázky je musí respektovat. Tvrzení jsou následující:

 • Tělo bylo nalezeno brzy ráno na nádvoří.
 • Mrtvý byl oblečen v pruhovaném pánském pyžamu.
 • Mrtvý měl za nehty lak z okenního rámu.
 • Pohřeb se konal veřejně.

Žáci jsou stále rozděleni do pracovních skupin a ptají se.

Aktivita nemá jasný závěr, protože vlastně nikdo neví, jak to ve skutečnosti bylo. Řekneme žákům, co si o tom myslí historici, a pak se jich zeptáme, co si o tom myslí oni. Nakonec řekneme žákům, že šlo o tělo Jana Masaryka.

Na otázky důsledně odpovídáme ANO/NE, je dobré občas shrnout, co už týmy „vyšetřovatelů“ zjistily. Také se může stát, že někdo z žáků „vystřelí“ odpověď naslepo velmi brzy. Proto doporučujeme předem stanovit, od kterého kola smí žáci zkusit určit, o koho jde. A dále stanovit pravidlo, že skupina, která vystřelí naslepo, z této aktivity vypadá. Pak se otázky opravdu rozvinou.

Vítězný únor

Cíl aktivity: Žáci objasní příčiny postupu komunismu
Čas na přípravu/program: 15–30 min./45 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: místnost
Materiál: pracovní list, v němž spojují dobové pojmy, které k sobě patří, skládanka – karikatura, která ilustruje postup komunismu do světa

Necháme žáky, aby se rozdělili do pracovních skupin, ve kterých společně tvoří listy kroniky, a v nich písemně spojili patřičné dvojice: Vítězný únor, demarkační čára, Norimberský proces, Benešovy dekrety, Květnové povstání, dvouletý plán. Poté dostanou dílky ilustrace, kterou skládají.

Je důležité věnovat čas nalezení vhodných ilustrací, karikatur či plakátů a nastříhat je. Také je možné tento úkol předem zadat – vytvořte karikaturu, která by zachycovala šíření komunismu do světa po druhé světové válce. Žáci se svojí invencí to jistě zvládnou.

Znárodnění

Cíl aktivity: Žáci pocítí ztrátu, kterou s sebou neslo znárodnění
Čas na přípravu/program: 5 min./45 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1 (2)
Prostředí: místnost
Materiál: psací potřeby, flipchart/tabule, papíry

Žáci se nejprve rozdělí do skupin. Poté zástupci jednotlivých skupin losují a los určí, jak velký podnik má skupina vytvořit. Limity jsou 1000, 500, 100, 20, 5 zaměstnanců. Skupina vytváří fiktivní firmu – název, sortiment, reklamní slogan a sídlo. To vše napíší na větší papír a prezentují. Pak ale přijde únor a všechno žákům zabavíme. Může být uvedeno scénkou, kterou sehrajeme s kolegou anebo s jedním žákem.

„Čest práci, soudruhu tajemníku.“
„Čest. Tak co pro mě máte?“
„Jsou tu ty údaje o místních podnicích a živnostech, jak jste žádal.“
„Ukažte. No ano, hotel, cukrárna, mlýn, módní salon, … Takové buržoazní přežitky nelze trpět. Vykořisťování pracujících musí skončit!“
„Ale jsou to všechno místní lidé…“
„Místní? No a co? V novém pořádku pro ně není místo. Nebo byste chtěl dělat na cizím?“

Je dobré při „ničení koncese“ zopakovat údaje o rušeném podniku. Může se stát, že žáci sklouznou ke košilatým či neslušným výrazům (např. se mohou rozhodnout, že jejich podnik bude vyrábět prezervativy). Tomu lze předejít jednak dlouhodobým vedením žáků k tomu, co si mohou dovolit, ale také rejstříkem dobových služeb, živností a podniků, který skupinám nabídneme.

Odhady

Cíl aktivity: Žáci zhodnotí počty obětí a postižených za dob komunismu
Čas na přípravu/program: 5 min./30 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: třída
Materiál: seznamy obětí a postižených, vyčíslení ztrát (článek Zločiny komunismu z Mladé Fronty Dnes, 25. 2. 2000)

Žáky vyzveme, aby bez jakýchkoliv znalostí zkusili odhadnout počty obětí za léta komunistické totality. Ptáme se např. Kolik emigrantů za období komunismu vycestovalo? Kolik bylo vyneseno rozsudků smrti? Kolik jich bylo vykonáno? apod. Poté srovnáme odpovědi žáků s informacemi z novin.

Žáci si své odhady mohou zapisovat, sdílet nahlas, hrát ve skupinách soutěž apod.

Limeriky

Cíl aktivityŽáci na příkladu zdánlivě nesmyslné aktivity pocítí absurditu některých procesů z dob komunismu.
Čas na přípravu/program: 10 min./45 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 1/1
Prostředí: třída + školní chodba
Materiálvytištěné autentické texty z výpovědí obžalovaných či z odsudků veřejnosti (viz přílohy na webu)

Skupina je rozdělena na dvojice. Jeden učí, jeden nosí, tzn., že jeden se naučí předložený text nazpaměť, nechá ho na místě a jde jej naučit svého spoluhráče, který si jej musí zapamatovat, aniž by si něco zapsal. Pokud si je jistý, že text umí, přednese jej učiteli. Pokud je v přeneseném textu chyba, učitel jen řekne, že je tu chyba, ale neříká kde. Dvojice se pak musí o text pokusit znovu. Učitel pečlivě eviduje, která dvojice už který text odříkala. Vítězí dvojice se šesti správnými texty.

Pozor na přesnost a délku textu (stačí 4 řádky). Také je nutné žáky upozornit na bezpečný pohyb (kolize na chodbách, běh po schodech atd.). Ideální je aktivitu hrát ve škole v době mezi přestávkami, kdy žáci ostatních tříd nejsou na chodbách.

Sbírka podpisů

Cíl aktivityŽáci vyjmenují dobové postavy a jejich tvorbu.
Čas na přípravu/program: 10 min./45 min.
Počet pedagogů pro přípravu/projekt: 2/2
Prostředí: třída + školní chodba
Materiálseznam osobností, psací potřeby

Každý žák tajně dostane jméno osobnosti, kterou bude představovat. Pak se všichni stávají lovci podpisů. Každý chce mít co nejdříve kompletní sbírku podpisů. Krouží po třídě a nechávají si na list podepsat slavné dobové osobnosti. Smyslem hry je získat co nejrychleji všechny podpisy. Při kontrole se o každé osobnosti zmíníme, můžeme mít i úryvky děl, básní, skladeb apod. Hodí se také připomenout, že mnozí aktéři jsou dodnes činní v kultuře a populární hudbě a že to všechno bylo vlastně nedávno.

Metodické pokyny: Užitý seznam: Forman, Kubišová, Kryl, Hrabal, Suchý, Šlitr, Seifert, Havel, Pucholt, Raška, Čáslavská, Holeček, Neckář, Landovský. Vypadá to jednoduše, ale u sedmého podpisu žáci ztrácí přehled a neví, koho se ptali. Opět je nutné žáky upozornit na bezpečný pohyb.

Příklad úkolů mapujících toto období čili úkoly pro třetí mezidobí; ukázka sady pro Pečky

a/ Individuální

 1. Zjistěte, zda někdo ve vaší rodině nebyl v 50. letech vězněn či jinak postižen a zda mu nebyl zabaven majetek. Zjištěná fakta připojte k rodokmenu.

b/ Skupinové

 1. Zjistěte kdy a komu byl znárodněn zdejší hotel (hotely).
 2. Najděte na internetu alespoň 4 plakáty propagující komunismus v Československu, vytiskněte je na papír formátu A4, komentujte a vytvořte list kroniky.
 3. Zjistěte, zda se některé z pečeckých ulic (či náměstí) v 50. letech jmenovaly jinak než dnes. Pokud ano, zapište jejich tehdejší názvy do současného plánu města.
 4. Kdo nebo co bylo zobrazeno na bankovkách platných po měnové reformě v roce 1953? Uveďte alespoň 3 příklady.
 5. Co znamenaly v 50. letech tyto zkratky: LM, ČSM, SSSR, RVHP, VS, JZD, ROH (vysvětlete u každé z nich, čeho se týkala).
 6. Zjistěte, které podniky, továrny, mlýny apod. byly v Pečkách znárodněny. Pokud je to možné, dnešní stav budov vyfotografujte.
 7. Zjistěte konkrétní obsazení těchto funkcí: ředitel školy, předseda místního národního výboru, předseda nejbližšího JZD v období 1948–53.
 8. Vyhledejte a stáhněte nahrávky bigbeatových kapel 60. let u nás. Názvy kapel a skladeb zapište do své kroniky.
 9. Zjistěte, kde byl nejbližší internační tábor či věznice.
 10. Napište sedm informací z let 1947– 1967. Podmínkou je, aby byly „z první ruky“, od dědy, babičky apod. Příklady: Co se tehdy nosilo? Co děti mlsaly? Jaké hry se hrály? Co se jedlo běžně k jídlu?
 11. Vyhledejte a napište alespoň tři sloky budovatelské písně z let 1950–1960. O pionýrech, o šťastné budoucnosti, o úrodných lánech, atd. Text můžete ilustrovat.
 12. V roce 1953 krátce po sobě zemřeli Stalin a Gottwald. Vyhledejte alespoň tři fotografie nebo novinové články popisující tyto státní pohřby.
 13. Vyhledejte a vytiskněte československé známky, na kterých jsou osobnosti let 1950–1960. Ke každé připojte alespoň tři informace.
 14. Vypište názvy tří filmů, které popisují období let 1948–1968. Pokud je k dispozici ukázka, připojte také odkaz.

Článek je zpracován na základě metodické příručky Cesta za žákovskými projekty vzniklé v projektu Klíčový rok. Kolektiv autorů, Praha: Prázdninová škola Lipnice, 2013. ISBN 978-80-905502-0-9.

Projekt je podpořen z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ivan Bauer, Mgr. Ivo Farský

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • podílí se na utváření příjemné atmosféry v týmu, na základě ohleduplnosti a úcty při jednání s druhými lidmi přispívá k upevňování dobrých mezilidských vztahů, v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída