Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Cestování po světě - práce s knihou
Odborný článek

Cestování po světě - práce s knihou

28. 11. 2013 Základní vzdělávání
Autor
Ivanka Melounová
Spoluautor
Jitka Zukalová

Anotace

Nakladatelství Grada vydalo další knihu v edici Čtení pro prvňáčky Cestování po světě. Kniha popisuje cestování dvou malých prvňáčků, Vašíka a Tadeáše, kteří si na prázdninách u prarodičů sestrojí bednolet. S přístrojem podniknou postupně 15 výletů na kontinenty a jednotlivé země, ale i do minulosti a budoucnosti. Kniha není klasickým příběhem plným dobrodružství a legrace, jak tomu je u jiných knih z této edice. Kniha popisuje zajímavosti a místa daného kontinentu/země, kterou hrdinové navštíví. Jednotlivé kapitoly jsou krátké a doplněné ilustracemi V. Kubáčové. V článku popisuji práci s předmluvou z této knihy, ve které si chlapci sestrojí bednolet.

1/ Seznámení s knihou - podle obalu knihy žáci hádali, o čem by kniha mohla být (název byl zakrytý). Aby se do aktivity zapojili všichni žáci, psali svůj nápad na papír. Postupně žáci obdrželi několik rad, které je navedly k řešení - Dobře se podívej, na co ukazují prsty na obalu knihy. Nemáme něco podobného ve třídě? Co si na tom ukazujeme? O čem by tedy kniha mohla být?

2/ Práce ve dvojici - Po odhalení názvu se žáci dozvěděli, že hlavní hrdinové jsou dva malí kluci, kteří cestují po světě. Úkolem žáků bylo napsat, čím by mohli cestovat po světě. Protože všechny dvojice napsaly dopravní prostředky z našeho světa, společně pak celá třída přemýšlela o tom, čím se cestuje v pohádkách (klobouk, prsten, plášť, koberec).

Protože chlapci v  knize cestují bednoletem, dostaly dvojice za úkol nakreslit a popsat svůj bednolet. Práci potom žáci prezentovali před třídou, což věděli dopředu. Na přípravu prezentace žáci dostali čas, aby si to mohli nazkoušet. Kritéria byla následující:

 • dvojice se musí při prezentaci střídat
 • mluví se v celých větách
 • prezentující nemají ruce v kapse

Zbytek třídy po prezentaci dvojici hodnotil dle následujících bodů:

 • co je zaujalo na obrázku (pochválit)
 • jestli se drželi kritérií daných pro prezentaci
Autor díla: Jitka Zukalová

 


3/ Společné hlasité čtení kapitoly s občasným přerušením.

Jak sestrojili bednolet

Prvňáci Vašík a Tadeášek jsou poprvé bez maminky a bez tatínka na prázdninách. Stráví skoro čtrnáct dní u babičky a dědy na venkově. Tak se těší, co všechno spolu zažijí. Už včera prozkoumali celou vesnici a její okolí. Krajina je tady moc hezká. Potok se klikatí mezi loukami, na kterých se pasou strakaté krávy. Viděli dokonce utíkat zajíce. U rybníka na návsi zase pozorovali kapry a pulce. Pořád měli na co koukat.

1. přerušení: Jaká všechna zvířata kluci na venkově viděli? Co je to pulec? Jak vypadá strakatá kráva?

Dnes ale pod kůlnou našli starou bednu na brambory, a tak se rozhodli, že z ní něco vyrobí. Nejlépe letadlo, to se hodí vždycky.

Děda jim dal krabičku plnou hřebíků, drát, kladívko, asi sedm prkýnek a volant od traktoru. Kluci ještě našli velkou plechovku, kousek roury a starou kliku od dveří. Uprostřed dvora se potom pustili do díla. Přitloukali prkýnka k bedně tak, aby to vypadalo jako křídla. Několik hřebíků sice ohnuli a párkrát se bolestivě praštili, ale nakonec dřevo pevně drželo. Přidrátovali také volant, kliku a rouru.

2. zastavení: Už jste někdo zatloukal hřebík? Jak vám to šlo?

Protože jim děda řekl, že výkon každého motoru udávají koňské síly, nastrkali do plechovky všechny figurky koníčků, které mezi svými hračkami našli. Jejich superbedna tak získala sílu pěti koní. Vodovkami pak přimalovali na přední stěnu svého letadla všelijaká kolečka a páčky. Ke klice krasopisně připsali: VČERA, DNES A ZÍTRA.

3. zastavení: Proč asi kluci napsali na kliku Včera, dnes a zítra? Jaký to mělo účel?

Bednolet tak bude moci létat nejen v dnešním čase, ale také do minulosti a budoucnosti. Když se zálibně dívali na výsledek své práce, prohlásil Vašík spokojeně: „To je fakt dost dobré.“ S takovýmhle strojem mohou cestovat třeba až na konec světa i jinam. Umínili si, že podniknou výpravu kolem celé zeměkoule. Mohli by nakouknout na místa, o kterých slyšeli vyprávět nebo která si prohlíželi v knížkách. Cestování je vždycky zajímavé. A začnou klidně hned zítra.

 1. Po přečtení ukázky jsme si s žáky povídali o textu:
 2. Četlo se vám to dobře nebo tam byla těžká slova?
 3. Je něco, čemu jste nerozuměli?
 4. Chtěli byste cestovat s klukama bednoletem?

4/ Práce ve dvojici / skupinách - dohodněte se na třech místech, které byste chtěli navštívit a uveďte proč. Jedno místo si vyberte v minulosti. Skupinky si místa zapsaly na papír a po uplynutí doby vyhrazené na tuto aktivitu je prezentovala třídě. Pokud si žáci vybrali stát, ukázali jsme si ho na mapě.

S touto knihou jsme pracovali hned druhý školní den v září. Následující hodinu jsme navázali povídáním o tom, kam žáci cestovali o prázdninách.


Materiál byl poskytnut zdarma nakladatelstvím GRADA z publikace Cestování po světě.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivanka Melounová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída