Odborný článek

Hrajeme si s tradicemi

12. 12. 2013 Předškolní vzdělávání
Autor
Mgr. Lucie Víchová
Spoluautor
Mgr. Lucie Nádvorníková

Anotace

Soubor 28 her na jednotlivých kartičkách, které jsou motivovány českými zvyky a tradicemi. U každé hry je uveden stručný popis tradice. Představujeme vám kartičky s tradicemi Den matek, Velikonoční vajíčka a Pouštění draků.

Pouštění draků

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj sluchového vnímání,soustředění, pohyblivosti a obratnosti
Počet dětí: nejméně 3
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: prádelní guma pro každou skupinu

Kdysi dávno se draci používali v Číně, kde lidé věřili v jejich moc při zastrašování nepřítele či oddalování bouře. Později se využívali k pokusům s elektřinou, k pohánění vozů či sledování počasí. U nás draci sloužili především
k zábavě, mají různýtvar, a dnes se v pouštění draků dokonce soutěží.

Rozdělte děti do stejně početných skupin (o 4–5 dětech). V každé skupině děti utvoří kruh, který ohraničíte svázanou prádelní gumou. Děti musí stát při sobě, aby se do kruhu vešly, ale zároveň je guma nesmí jakkoli škrtit. Na znamení si každý ze skupiny chytne část gumy u pasu. Takto představuje draka na provázku. Nespadne? Udrží se? Jakmile jsou všechny skupinky připraveny, vysvětlete si pravidla. Budete pouštět draka, kam půjdete, tam by vás drak měl následovat. Střídejte nejprve různé směry, poté aktivitu můžete ztížit tím, že drak se musí pohybovat vysoko ve vzduchu (tzn. po špičkách), u země (tzn. ve dřepu) apod. Se staršími dětmi můžete ke každé skupince určit jednoho hráče, který tuto skupinku (draka) povede. Nesmí se však srazit s jiným drakem.

Velikonoční vajíčka

Dílčí vzdělávací cíle: rozvoj obratnosti, koordinace pohybů, spolupráce
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 15 minut
Pomůcky: obaly od vajíček Kinder, kuličky, obrázek slepičky, tyčky nebo klacíky

Vajíčko vždy bylo symbolem plodnosti, života, narození, ale i návratu jara a díky své skořápce i symbolem bezpečí. V době půstu byla konzumace vajec přísně zakázána, proto se po jeho skončení jedla ve velkém. Na Velikonoce se dnes vajíčka barví a obdarovávají se jimi koledníci. Nejprve se vajíčka barvila přírodní cestou čajem, vařením v cibulových slupkách, později se objevily chemické barvy. Nejčastější barvou byla červená jako symbol lásky. Zpočátku se jenom takováto vejce nazývala kraslice. Později se vejce začala malovat i jinými barvami, a to i tzv. vejdumky – vyfouknutá vajíčka.

Před samotnou aktivitou si připravte dostatečné množství schránek od vajíček Kinder. Do každé umístěte barevnou kuličku a rozdejte je dětem. Každému dítěti udělejte na vajíčko lihovou fixou značku, aby si je poznalo. Po úvodním vyprávění o tradici velikonočních vajíček každé dítě dostane své vajíčko a jednu tyčku (lze použít třeba vařečku). Vymezte herní území, příp. postačí startovní čára. Do území pak položte obrázek slepičky. Úkolem každého dítěte je své vajíčko co nejrychleji přemístit ke slepičce poháněním tyčkou nebo klacíkem. Pohyb vajíčka bude nerovnoměrný, protože není kulaté a kulička jeho pohyb navíc ovlivní. Hru mohou hrát i dvojice dětí, které se snaží dostat ke slepičce jedno společné vajíčko.

Den matek

Dílčí vzdělávací cíle: soustředění, rozvoj řečových dovedností a sociálních kompetencí
Počet dětí: není omezen
Délka realizace: 20 minut
Pomůcky: plátěný pytlík s různými předmětyči obrázky

Druhou neděli v květnu se slaví Den matek. Tento významný den je mezinárodním a u nás se s přestávkou slaví od dvacátých let 20. století. Obvykle se maminkám dávají kytičky, přáníčka nebo pro ně děti vyrábějí drobné dárky.

V komunikačním kruhu si s dětmi povídejte, co která maminka dělá, s čím dětem pomáhá. Následně dětem ukažte plátěný pytlík, do něhož předem umístíte několik předmětů (jejich počet by měl odpovídat počtu dětí). Každé dítě si z pytlíku vytáhne jeden předmět. Jakmile mají všichni v ruce jeden předmět, vyzvěte jednotlivce, aby vám daný předmět popsali a rozhodli, zda se k obdarování maminky hodí. Pokud nikoli, vyzvěte děti, aby rozhodly, jestli by z předmětu mohl mít radost někdo jiný. Po skončení aktivity si shrňte, které předměty slouží k obdarování, a povídejte si na téma „mít rád, udělat radost“. Závěrem je vhodné, aby si děti drobný dárek či přání vyrobily a darovaly maminkám.


Materiál byl poskytnut zdarma Nakladatelstvím Dr. Josef Raabe, s.r.o. z publikace Hrajeme si... S tradicemi.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
3.5 MB
PDF
Pouštění draků
pdf
1.85 MB
PDF
Den matek
pdf
1.13 MB
PDF
Velikonoční vajíčka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Víchová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Předškolní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije
  • Předškolní vzdělávání
  • Komunikativní kompetence
  • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída