Domů > Odborné články > Speciální vzdělávání > Týden pro inkluzi - tělesná výchova
Odborný článek

Týden pro inkluzi - tělesná výchova

30. 10. 2013 Speciální vzdělávání
Autor
Michaela Krajská

Anotace

Náměty na inkluzivní vyučování - 1. stupeň, vyučovací předmět tělesná výchova.

Týden pro inkluzi ve školách 2013

První listopadový týden je vyhlášen jako Týden pro inkluzi ve školách.

Naše škola je základní škola se všemi ročníky a třemi speciálními třídami. V nich se vzdělávají žáci se středně těžkým až těžkým mentálním postižením a dále žáci s více vadami a autismem.

V loňském školním roce jsme v rámci projektu o inkluzi začali inkluzivní vyučovací hodiny zařazovat do rozvrhu, a protože se osvědčily, pokračujeme v nich i letos.

Do vyhlášeného Týdne pro inkluzi 2013 se tedy naše škola také zapojí. Bude se jednat o vyučovací hodiny na 1. stupni základní školy, věk žáků je 6 – 10 let. Některé aktivity se jeví i pro tento věk příliš jednoduché, ale je to z toho důvodu, že jsou určeny pro inkluzivní vyučovací hodiny, kde se musí brát zřetel na schopnosti a zvláštnosti každého z inkludovaných žáků.

Náměty

Chůze,  běh (dle individuálních schopností každého žáka)

 • okolo tělocvičny, střídáme tempo -  rychlá/pomalá chůze;
 • po špičkách, po patách, po vnější plosce chodidel;
 • jako vojáci – kolena zvedáme vysoko vzhůru;
 • pozadu;
 • po čáře, položeném laně;
 • v zástupu za učitelkou;
 • ve dvojicích;
 • daným směrem - k oknu, ke dveřím;
 • s knihou na hlavě;
 • překračování překážek, chůze mezi překážkami;
 • po novinách, vytyčené trase.

Rozcvička - zvířátka

Poloha ve stoje

 • čáp – chůze vpřed, zobák pomocí rukou dělá klapy, klap, zvedáme vysoko nohy;
 • slon – ruce (dlaně) na uši a máváme s nimi, jako když slon mává ušima (zdatnější žáci přidají i chobot – překřížit ruce a chytit se za nos);
 • vrabec – dřep, skoky dopředu, ruce si dáme na ramena jako křídla; vrabci postupně vyrůstají - přesuneme se do stoje, opět poskoky dopředu, ruce zůstávají na ramenou;
 • velbloud – předklon, chytíme si rukama kotníky, chodíme vpřed, nohy co nejvíce napnuté.

Poloha na kolenou

 • kočka – protahujeme si hřbet, skrčit se, protáhnout, vystrčit hřbet, doprovázíme mňoukáním;
 • pes – lezeme po kolenou nebo na čtyřech vpřed.

Poloha klek a sed

 • hlemýžď - klek, dosednout na paty, schoulit se dolů, nejdříve vystrčíme prsty (růžky), postupně se celí napřimujeme;
 • vrána – sed, ruce upažené, máváme jimi, jako když vrána mává křídly; ruce na ramena a kroužíme jimi.

Poloha v leže

 • had – ležíme na zádech, stočíme se do klubíčka na bok nebo do kolébky na zádech; po chvíli se znovu protáhneme nebo ležíme na břiše a plazíme se vpřed;
 • myš – leh na břiše, jedna noha je pod sebou skrčená, druhá natažená, jako že se plazí myší ocásek;
 • brouk – leh na zádech, přednožit, předpažit a co největší silou boxovat pažemi před sebe, kopat nohama jakoby do stropu; potom se brouk unaví a ruce i nohy padají na podlahu;
 • rak – sed, ruce dozadu na zem za záda, opřít se o ně a zvednout zadeček; lezeme dopředu i dozadu, můžeme si ještě na bříško pro ztížení cviku položit knížku.

Soutěže a hry s obručemi

 • obruče rozdáme na podlahu; děti obcházejí okolo za zpěvu nebo hraní hudby, na daný pokyn nebo ztišení hudby rychle každý žák skočí do obruče na zemi, a protože je obručí o jednu méně, vždy jeden žák vypadává;
 • provlékání obručí – dva soutěžící – na daný pokyn mají časový limit na to, aby na sebe navlékli co nejvíce obručí;
 • učitel drží obruč, žáci jí prolézají jako lvi v cirkuse, obručí může být za sebou více;
 • obruče leží na podlaze za sebou; procházíme jimi, skáčeme dovnitř a ven aj.;
 • posílání obručí ve dvojici nebo koulení volně do prostoru;
 • sedíme na zemi v kroužku; obruč máme uprostřed před sebou na zemi, dáváme podle pokynů dovnitř jednu ruku, obě nohy atd.;
 • několik žáků sedí okolo obruče; chytnou se jí jednou rukou a vstanou, stále se obruče drží a chodí okolo ní, zpívají; střídají ruce, které obruč drží;
 • stejně tak může cvičit u obruče pouze dvojice žáků.

Skoky, soutěže

 • skoky na místě snožmo, potom na jedné a druhé noze;
 • poskoky kolem hračky – každý žák si před sebe postaví gumového panáčka, okolo něj skáče;
 • hračka leží na čáře, žáci stojí na jiné čáře každý proti své hračce; na povel se pro svou hračku každý rozběhne a vrátí se i s ní;
 • dvojice žáků má dohromady pouze jednu hračku – na povel ji první z dvojice odběhne dát na protější čáru a druhý z dvojice pro ni zase doběhne; je možné nejen běhat, ale i skákat, lézt po čtyřech;
 • všechny hračky jsou rozmístěny po tělocvičně; každý žák dostane kyblíček a běží je do něj posbírat; měří se čas, nejrychlejší sběrač vyhrává;
 • zvířátka jsou opět rozestavěna po tělocvičně; každý dostane pokyn, jakou hračku má přinést; na daný pokyn pro tuto hračku běží; kdo ji nejrychleji najde a přinese, vyhrává.

Určování levá/pravá

 • chodíme po třídě jako vojáci – zvedáme pravou, levou nohu, opakujeme, vlevo v bok, vpravo v bok;
 • máváme levou, pravou rukou, dupeme levou, pravou nohou, mrkáme pravým, levým okem, stojíme na levé, pravé noze;
 • ukážeme pravou (levou) ruku a určujeme na ní prsty, které pojmenujeme;
 • posíláme si míčky – levou, pravou rukou;
 • třídíme kostky nebo míče na levou stranu a na pravou stranu;
 • co všechno může být pravé a levé? – koleno, loket, oko, ucho, obočí, tvář, kotník, stehno, půlka zadečku;

Při takových činnostech hojně využíváme cvičební pomůcku padák - střídavě se držíme padáku pouze levou rukou, pravou rukou, oběma rukama, zvedáme levou nohu, pravou nohu apod. (viz obrázek č. 1)

obr. č. 1, autor díla: Michaela Krajská 

Pohyb s říkankou

 • na kočku
  • běh v zástupu kolem tělocvičny a různě po jejím prostoru;
  • běh v zástupu do tvaru klubíčka (spirály)

Naše malá kočička,
tahá nitě z klubíčka,
tahá, tahá, tam a zpátky
dovede nás do pohádky.
(autorka Michaela Krajská)

 • na motýla - Děti běží po tělocvičně, ruce upažené, sednou si na bobek, zvednou se a běží dále, znovu na bobek....střídáme běh a sed na bobečku.

 Milé děti, motýl letí,
tu si sedne na kytičku,
tu si sedne na lavičku,
tu si sedne na holčičku.
Kdy odletí? Za chviličku.
(autorka Michaela Krajská)

 • na žábu - děti skáčou po tělocvičně, v závěru říkanky se posadí na bobek - opakujeme

 Skáče žabka kolem vody,
skáče, až jí nohy bolí,
tak se milá žabičko,
posaď ven na sluníčko.
(autorka Michaela Krajská)

 • na šneka
  • žáci lezou po čtyřech nebo po kolenou
  • žáci se plazí po břiše

Leze šneček, leze trávou
líně střídá levou, pravou,
šnečku, co to děláš?
Vždyť ty nohy nemáš!
(autorka Michaela Krajská)

 Cvičení ve dvojici

 • zrcadlo - jeden z dvojice předvádí pohyb, druhý ho napodobuje;
 • postavení čelem k sobě, drží se za ruce - střídavě jeden a druhý provádí dřepy, stoj na jedné noze, poskoky apod.;
 • postavení čelem k sobě, drží se za ruce, jeden sedí na zemi, druhý stojí; stojící žák přeskakuje natažené nohy sedícího spolužáka ze strany na stranu;
 • sed na patách čelem k sobě, drží se za ruce - jeden z dvojice se naklání dozadu, druhý jde naopak do předklonu, střídáme;
 • sed roznožný proti sobě, držíme se za ruce, střídavě si jeden a druhý žák lehá;
 • sed roznožný proti sobě, držíme se za ruce křížem a řežeme dříví (pohyby rukou);
 • sed roznožný proti sobě, držíme se za ruce a meleme kávu (pohyby rukou), plaveme apod.

Pohybové hry

 • na včeličky
  • na podlahu v tělocvičně poházíme různé barvy kytiček; žáci se postaví na čáru a reagují na povely - "Letíme na červenou kytičku, žlutou..."; můžeme například dát kytiček určité barvy o jednu méně a v každém kole tak jeden žák vypadne;
 • na hračky
  • chlapci představují autíčka, dívky panenky, na povel: "Autíčka", začne učitel bouchat do bubínku, tleskat aj.; když přestane, autíčka se vrátí zpátky na čáru, vystřídají je "Panenky";
  • žáci se mohou rozdělit na více skupin, dokonce může každý žák představovat jinou hračku, a potom na povel běhá pouze on sám.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
30. 10. 2013
Myslím si, že spoustu aktivit využijí učitelé jako náměty ke své práci.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • navazuje a udržuje vztahy s vrstevníky, respektuje druhé lidi
 • Základní vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Kompetence sociální a personální
 • navazuje kontakt a adekvátně se dorozumívá s okolím

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání - středně těžké mentální postižení
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sociální rozvoj

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

noviny, knihy, obruče, překážky, gumoví panáčci, míčky, papírové květiny, padák