Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Jak pejsek s kočičkou psali dopis děvčatům do Nymburka
Odborný článek

Jak pejsek s kočičkou psali dopis děvčatům do Nymburka

28. 2. 2005 Předškolní vzdělávání
Autor
Hana Nádvorníková

Anotace

Projekt děti motivuje k zájmu o školní práci (zejména potřebu naučit se číst a psát) a posiluje některé dovednosti budoucího školáka (grafomotorická cvičení, znalost adresy atd.). Učí děti najít v literatuře příklady prosociálního jednání a dokázat je aplikovat v některých situacích jejich života. Projekt je součástí třídního vzdělávacího programu předškolní třídy s názvem Moje knížky.
Dílčí očekávané výstupy:
 • Děti si uvědomí, že myšlenky a nápady můžeme zapisovat, dopisem můžeme něco důležitého sdělit, potěšit, koho máme rádi atd. Uvědomí si, jak se dopisy doručují, jaké jsou jiné možnosti komunikace na dálku.
 • Posílí se jejich zájem o školní práci v základní škole (naučit se číst, psát, počítat), jsou motivováni k některým přípravným činnostem pro budoucí výuku.
 • Uvědomí si, že i v učení si vzájemně pomáháme a že učení vyžaduje určité úsilí.
 • Posílí se vztahy mezi dětmi, vzájemná spolupráce.
 • Naučí se lépe odhadovat svoje síly, být si vědomy svých pozitiv i nedostatků (nikomu se neposmívat, každý něco umí lépe a něco hůř).
 • Ve spolupráci s rodiči se naučí dobře znát svoji adresu.
 • Uvědomí si některé rozdíly ve vnímání lidí (co jednomu voní a chutná, to druhému vonět a chutnat nemusí).
 • Jsou vedeni k aktivitě, originalitě nápadů (v každé situaci hledat řešení, zvažovat na co stačí a kdy požádat o pomoc kamaráda či dospělého).
 • Poznají, že každé roční období má svoje kouzlo (působivost zasněžené krajiny).
 • Měly by si uvědomit, že když si dokážeme odepřít okamžité splnění potěšení, může to být pro nás dobré a užitečné.

Projekt využívá působivosti textů klasika dětské literatury J. Čapka "Vyprávění o pejskovi a kočičce". Projekt byl vytvořen i jako určitá reakce na současný trend v některých rodinách pouštět dětem zejména videonahrávky s módními příběhy (Harry Poter, Pán prstenů), které nahrazují čtení či vyprávění. Příběh má děti motivovat k zájmu o školní práci (zejména potřebu naučit se číst a psát) i k posílení některých dovedností budoucího školáka (grafomotorická cvičení, znalost adresy atd.). Učí děti najít v literatuře příklady prosociálního jednání a dokázat je aplikovat v některých situacích jejich života. Postupné seznamování s dalšími příběhy pejska a kočičky má vést děti k tomu, aby jednotlivé příběhy nejen poznaly a zamilovaly si je, ale jejich rozvíjením a dotvářením hledaly různorodé možnosti, vybíraly z možných řešení. Zároveň jim projekt umožňuje i prohloubení některých poznatků o přírodě i aktivitách lidí v zimním období.

Spolupráce s partnery: rodiče, základní škola, pošta.

Projekt předpokládá průběžnou práci s knihou (několikeré přečtení příběhu, návrat k jeho některým pasážím, možnost prohlížení knihy ve "čtenářském koutku" atd.), popř. poslech reprodukované pohádky z CD.

Navazující náměty, hry a činnosti umožní, aby si děti přirozenou a zábavnou formou vytvářely tyto poznatky a postoje.

Projekt je členěn na několik částí, které vycházejí z obsahu příběhu:

Návrhy některých her a činností (myšlenková mapa)

Pejsek s kočičkou dostávají dopis

 • Povídáme si nad dopisem o tom, kdo umí psát a kdo se to teprve naučí.
 • Komu a kdy píšeme dopis (z dovolené, k narozeninám ...)?
 • Pracujeme s encyklopedií - jak dopis putuje.
 • Povídáme si, jak píší pejsek s kočičkou a co pomáhá k pěknému psaní dětem?
 • Píšeme dopis (učíme se uvolňovat ruku, napodobovat písmena, správně držet tužku).
 • Kreslíme: Co už umím x co se potřebuji naučit?
 • Navštívíme základní školu - sledujeme učební pokroky dětí z 1. třídy.
 • Hrajeme hru: "Poradím ti, jak se dělá ..."
 • Skládáme obálky (děti překládají papír podle pokynů učitelky).
 • Vytváříme svoji známku (obrázek, značka, stříhání okrajů).
 • Hrajeme námětovou hru na pošťáka (roznášíme dopisy, které si děti "napsaly").
 • Jak umím adresu (adresu píše učitelka podle diktátu dítěte, starší děti se podepíší).
 • Hrajeme hru "Kdo stejně jako já ..." bydlí v ulici, bydlí v Hradci ...
 • Píšeme dopis nemocnému kamarádovi (děti diktují, učitelka zaznamenává).
 • Odneseme dopis na poštu (pozorování práce zaměstnanců - rozhovor).

Pejsek s kočičkou jdou na poštu

 • Povídáme si - jak se připravujeme na cestu, co si vezmeme na sebe do zimy.
 • Vystřihujeme, oblékáme panenky, skládáme skládačky.
 • Nacvičujeme dramatickou etudu: Pejsku, nejez to!
 • Sledujeme sněhové přeháňky, pozorujeme změny zasněžené přírody.
 • Věnujeme se radovánkám na sněhu (koulovaná, stavění sněhuláků, stopy ve sněhu).
 • Hrajeme pohybovou hru "Koulovaná" (s papírovými koulemi).
 • Co děláme v zimě - pohybová improvizace (brodíme se závějí, na klouzačce ...).
 • Kdo tu šel před námi? - sledujeme stopy na čerstvém sněhu, otisky do sněhu (boty, rukavice, lopatky ...).
 • Hrajeme si s výtvarným materiálem - otisky (bramborová tiskátka, otisky různých předmětů v keramické hlíně).
 • Srovnáváme stopy vystřižené z papíru (velikost, tvar, porovnáváme počty).
 • Kdo byl dnes u krmítka? (srovnáváme - stopy zvířat, ptáků a lidí).
 • Co dáme zvířátkům do krmítka? (krmíme ptáky, navštívíme krmelec).
 • Pracujeme s grafickým listem "Kam kdo došel?" (sledujeme stopu tužkou).
 • Povídáme si na téma "dobré a zlé stopy" - co kdo za sebou zanechává (nepořádek v přírodě x umělecká díla, zasazený strom ...).

Jak všechno zapadlo

 • Co je pod závějí? (smyslová cvičení - poznáváme předměty podle hmatu).
 • Kam ti spadla vločka (nacvičujeme soustředění, poznáváme slabý podnět).
 • Jak mráz kreslí na okna - výtvarná činnost.
 • Pokusy: voda - sníh - led.
 • Píseň "Sněží, sněží" + pohybové ztvárnění.
 • Malování "Jak domeček zapadl sněhem".

Jak hledali a našli domeček

 • Stavíme stavby ze sněhu (hra na návštěvy, prošlapování cestiček).
 • Stavíme si domečky ve třídě (z prostěradel, krabic ...) - vzájemná spolupráce a pomoc dětí.
 • Hrajeme si na návštěvy (pozvání, přivítání, pohoštění ...).
 • Co nám voní a co ne (smyslová hra - rozlišujeme různé vůně a zápachy).
 • Povídáme si "Kdy tu vůni cítíš?" (kdy voní vanilka, mandarinka, mýdlo ...).
 • Co mi voní a co ne (vyjádříme vlastní pocity).
 • Jak hledali domeček (orientace ve třídě) - vzájemná pomoc dětí.
 • Řešíme labyrinty z kostek.
 • Řešíme labyrinty na grafickém listu.
 • Prolézáme pod větší plachtou, strachovým pytlem atd.

Jak je doma u kamen

 • Prožíváme atmosféru, posloucháme celý příběh.

Povídáme si na téma "Proč to vše dobře dopadlo?"

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Nádvorníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá elementární matematické souvislosti

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída